Cách tính lương hưu 2019 có gì thay đổi so với trước đây? Lộ trình tăng lương hưu ra sao và tăng bao nhiêu phần trăm? Lương hưu chính là “của để dành” quý giá, là chỗ dựa quan trọng đảm bảo cuộc sống tuổi già nên rất quan trọng với mỗi người. Nếu bạn cũng đang thắc mắc về lương hưu, hãy theo dõi bài viết này, Chefjob.vn sẽ giải đáp giúp bạn.

phu thuoc vao nhieu yeu toMức hưởng lương hưu phụ thuộc lớn vào số tiền bạn đóng ở hiện tại - Ảnh: Internet

Công thức tính lương hưu

Theo tỷ lệ hưởng lương hưu theo số năm đã đóng BHXH

Quy định số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ 45% đối với lao động nữ là đủ 15 năm; đối với lao động nam thì thời gian đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ 45% quy định có lộ trình cụ thể năm 2018 đủ 16 năm, năm 2019 đủ 17 năm, năm 2020 đủ 18, năm 2021 đủ 19 năm, năm 2022 đủ 22 năm mới tương ứng với tỷ lệ 45%. Sau đó, đối với cả nam và nữ cứ mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2%, tối đa bằng 75%.

1. Nếu lao động nữ có đủ 25 năm đóng BHXH tính đến thời điểm đủ điều kiện về tuổi quy định để được hưởng lương hưu trong năm 2017 thì tỷ lệ % hưởng lương hưu được tính như sau:

15 năm đầu tính bằng 45% + 10 năm tiếp theo mỗi năm tính thêm 3% bằng 30% tổng bằng 75%.

2. Nếu lao động nữ có đủ 25 năm đóng BHXH tính đến thời điểm đủ điều kiện về tuổi quy định để được hưởng lương hưu năm 2018 thì cách tính tỷ lệ % hưởng lương như sau:

15 năm đầu tính bằng 45% + 10 năm tiếp theo mỗi năm tính thêm 2% bằng 20% tổng bằng 65%.

Tóm lại, từ năm 2018 trở đi, để đạt được tỷ lệ % hưởng lương hưu ở mức tối đa là 75% thì lao động nữ phải có thời gian đóng BHXH thấp nhất là đủ 30 năm.

3. Đối với lao động nam có đủ 30 năm đóng BHXH tính đến thời điểm đủ điều kiện về tuổi quy định nếu nghỉ hưu trong năm 2017 thì tỷ lệ % hưởng lương hưu tính theo công thức:

15 năm đầu tính bằng 45% + 15 năm tiếp theo mỗi năm tính thêm 2% bằng 30%).

4. Nếu lao động nam nghỉ hưu trong năm 2018 thì tỷ lệ % hưởng lương hưu tính theo công thức:

16 năm đầu bằng 45% + 14 năm tiếp theo mỗi năm tính thêm 2% bằng 28%.

Xem thêm: Hệ Số, Mức Lương Cơ Bản (Cở Sở) - Lương Tối Thiểu Vùng 2019

Theo tỷ lệ hưởng lương hưu theo độ tuổi nghỉ hưu

Tỷ lệ hưởng lương hưu còn phụ thuộc vào độ tuổi khi nghỉ hưu, trong đó, tuổi quy định được hưởng lương hưu phụ thuộc điều kiện làm việc, chức danh nghề, công việc nơi làm việc, cụ thể:

1. Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 54 của Luật BHXH năm 2014 thì tuổi quy định là đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ.

2. Người lao động làm công việc nặng nhọc, có tính chất độc hại nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì tuổi quy định hưởng lương hưu là đủ 55 tuổi đối với nam và đủ 50 tuổi đối với nữ.

3. Người lao động làm công việc khai thác than trong hầm lò thì tuổi quy định được hưởng lương hưu là đủ 50 tuổi.

Ngoài ra, các trường hợp được kéo dài thời gian làm việc không quá 5 năm tương ứng sẽ nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn 60 tuổi đối với nam, cao hơn 55 tuổi đối với nữ.

ti le huong luong huu 2018Độ tuổi tối thiểu nhận lương hưu ở các ngành nghề có sự khác biệt - Ảnh: Internet

Theo tỷ lệ hưởng lương hưu đối với người về hưu trước độ tuổi nghỉ hưu theo quy định

Đối với người nghỉ hưu trước tuổi quy định, cách tính lương hưu năm 2018 như sau:

 • Tính tỷ lệ hưởng theo số năm đã đóng BHXH như cách tính trên, sau đó, tính tỷ lệ phải giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi quy định (trước độ tuổi nghỉ hưu theo quy định nêu trên);
 • Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2% (cả nam và nữ);
 • Khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu đối với trường hợp tuổi nghỉ hưu có tháng lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ %.

Tính tỷ lệ hưởng lương hưu đối với trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm. Trường hợp hồ sơ người lao động không xác định được ngày, tháng sinh thì lấy ngày 01/01 của năm sinh để tính tuổi làm cơ sở tính số năm nghỉ hưu trước tuổi.

Cách tính lương hưu 2018 có gì thay đổi?

Căn cứ vào quy định Luật BHXH năm 2014, cách tính tỷ lệ % hưởng lương hưu 2018 có nhiều thay đổi so với trước đây và sẽ có hiệu lực từ 01/01/2018. Theo đó:

 • Người lao động nghỉ hưu từ 01/01/2016 đến trước ngày 01/01/2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức lương tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.
 • Với lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.
 • Lao động nam nghỉ hưu từ đầu năm 2018 sẽ tính theo số năm đóng BHXH là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Sau các mốc này, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Như vậy, theo cách tính lương hưu hiện hành, lộ trình tăng lương hưu 2018 của nam phải đủ 35 năm, nữ 30 năm mới được hưởng lương hưu tối đa 75% thay vì 30 năm và 25 năm như trước đây.

Nói về sự điều chỉnh lương hưu 2018, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho biết tuổi nghỉ hưu của nam và nữ chênh lệch 5 năm sẽ có những tác động bất lợi đối với người lao động nghỉ hưu, đặc biệt là lao động nữ. Do đó cần phải khuyến khích tăng thời gian đóng BHXH do tuổi nghỉ hưu ở nam cao hơn, đảm bảo sự bình đẳng giới giữa lao động nam và nữ.

Tuy nhiên sự điều chỉnh này không có nghĩa rằng ai nghỉ hưu trước năm 2018 đều có lợi bởi vì lương hưu phụ thuộc nhiều yếu tố như tỷ lệ hưởng, tiền lương đóng BHXH bình quân, thời điểm hưởng lương hưu, thời gian hưởng lương…

ti le huong luong huuCó nhiều thay đổi trong cách tính lương hưu từ 01/012018 - Ảnh: Internet

Cách tính lương hưu 2019 mới nhất

Nhìn chung, cách tính lương hưu 2019 đến thời điểm hiện tại vẫn giống với năm 2018, kể cả các quy định liên quan: Đối tượng áp dụng, mức hưởng, thời gian…

Lương hưu nhận hằng tháng được tính theo công thức sau:

Mức lương hưu hằng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Đối với lao động nam và nữ về hưu trước tuổi thì cách tính tỷ lệ phần trăm lương hưu cũng có những thay đổi. Nếu người lao động nghỉ hưu sớm trước năm 2018 để 15 năm đầu đóng BHXH được tính hưởng 45% thì cần lưu ý vì luật cũng có quy định là nghỉ hưu sớm mỗi năm sẽ bị trừ tương ứng 2% (trước năm 2016 tỷ lệ giảm trừ chỉ là 1%). Trong khi đó, nếu tiếp tục đóng BHXH thêm một năm thì tỷ lệ lương hưu cũng tăng tương ứng 2%.

Mức tăng lương hưu tác động đến người lao động ra sao?

Do chính sách bảo hiểm xã hội được thực hiện dựa trên nguyên tắc “đóng – hưởng” nên tiền lương càng cao thì mức đóng bảo hiểm càng nhiều làm mức lương hưu mà người lao động nhận được cũng cao hơn so với trước đây. Số tiền người lao động đóng cho bảo hiểm xã hội được điều chỉnh dựa vào chỉ số giá tiêu dùng hàng năm (CPI) theo quy định của Chính phủ. Do đó, đối với công dân hưởng lương hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội, mức lương hưu cũng được điều chỉnh theo chỉ số CPI và mức tăng trưởng kinh tế trong nước. Việc tăng lương hưu 2018 là động lực để người lao động hiện tại hiểu được tầm quan trọng của việc đóng bảo hiểm xã hội để có mức lương hưu hậu hĩnh trong tương lai.

Tất nhiên, quyết định tăng lương lúc nào cũng xảy ra sự chênh lệch giữa các giai đoạn. Kỳ tăng lương 2018 được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo sự tương quan về mức lương hưu của các đối tượng nghỉ hưu trong từng thời kỳ.

Lương hưu là khoản thu nhập quan trọng của mỗi công dân khi về già – thời điểm mà họ không còn khả năng lao động để tạo thu nhập nữa. Hy vọng với những thông tin trên đây, bạn đã hiểu rõ về cách tính lương hưu cũng như các quyền lợi mà bản thân sẽ nhận được về sau.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Ứng viên - Muốn Chefjob tìm việc

HÃY ĐỂ CHEFJOB.VN GIÚP BẠN CÓ CÔNG VIỆC TỐT NHẤT!

 • Nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm
 • Kết nối gần hơn với Nhà tuyển dụng
 • Chia sẻ việc làm với người thân, bạn bè
Ví dụ: NGUYỄN VĂN A

Vui lòng nhập số điện thoại của bạn

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn

Invalid Input

Vui lòng chọn địa điểm bạn dự tuyển

Nhà tuyển dụng - Muốn Chefjob đăng tuyển

HÃY ĐỂ CHEFJOB.VN TÌM NHÂN SỰ TỐT NHẤT!

 • Hiệu quả (Effective): Tuyển đúng người - Tìm đúng việc
 • Am hiểu (Acknowledge): Từng ứng viên và doanh nghiệp trong ngành NH - KS
 • Đồng hành (Together): Cùng sự phát triển của doanh nghiệp và sự nghiệp của ứng viên
Vui lòng nhập tên đơn vị của bạn

Vui lòng nhập tên người liên hệ

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn

Vui lòng nhập số điện thoại của bạn

Bài viết liên quan

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!