Thông tin công ty

Khách Sạn InterContinential

As the world’s first international luxury hotel brand, InterContinental Hotels & Resorts has been pioneering travel across the globe for over 70 years now. We’re proud to share both international know-how and local cultural wisdom with our guests at every one of our hotels — from historic buildings to city landmarks and immersive resorts.

THÔNG TIN THÊM

Người liên hệ: Ms Nhân Ái
Địa chỉ : Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!