Thông tin công ty

Khách Sạn InterContinential

Tên Liên lạc: Ms Nhân Ái
Địa chỉ email liên lạc: recruitment@icsaigon.com
URL https://www.intercontinental.com/
Mã số thuế/CMND: 
Người liên hệ: 
Số điện thoại liên hệ: 
Email Liên Hệ: 
Địa chỉ liên lạc: 
Giới thiệu: As the world’s first international luxury hotel brand, InterContinental Hotels & Resorts has been pioneering travel across the globe for over 70 years now. We’re proud to share both international know-how and local cultural wisdom with our guests at every one of our hotels — from historic buildings to city landmarks and immersive resorts.
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!