Thông tin công ty

Khách sạn Novotel Danang Premier Han River

Tên Liên lạc: Khách sạn Novotel Danang Premier Han River
Địa chỉ email liên lạc: H8287-HR6@accor.com
URL
Mã số thuế/CMND: 
Người liên hệ: 
Số điện thoại liên hệ: 
Email Liên Hệ: 
Địa chỉ liên lạc: 
Giới thiệu: Located in Danang CBD on the West bank of Han River and in the immediate vicinity of the Danang Administration Center, Novotel Danang Premier Han River is a premier hotel venue for both business & leisure travelers. The 37-storey hotel features 327 rooms, 91 apartments with 3 executive floors, extensive meeting facilities, outstanding fitness and spa facilities, engaging yoga classes, international restaurants and bars. The hotel offers unrivalled panoramic view of the city’s beautifully-illuminated bridges, the surrounding mountains and endless beaches.
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!