Thông tin công ty

Nhà hàng Evita

THÔNG TIN THÊM

Người liên hệ: Chị Hiền
Website https://nhahangcafeevita.wordpress.com/2014/05/28/nha-hang-cafe-evita/
Địa chỉ : Quận 2, Việt Nam
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!