Thông tin công ty

Nhà Hàng Pizza 4P

THÔNG TIN THÊM

Người liên hệ: Đinh Thanh Thư
Website http://pizza4ps.com/

VIỆC LÀM CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

Nhân Viên Làm Pizza (Bán Thời Gian, 4 Tiếng Buổi Sá... Bán thời gian
Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 3-...
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Nhân Viên Làm Pizza (Bán Thời Gian, 4 Tiếng Buổi Sá... Bán thời gian
Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 3-...
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Nhân Viên Làm Pizza (Bán Thời Gian, 4 Tiếng Buổi Sá... Bán thời gian
Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 3-...
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Nhân Viên Phụ Bếp Pizza (Bán Thời Gian, Ca Chiều Tố... Bán thời gian
Địa điểm Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Nhân Viên Phụ Bếp Pizza (Bán Thời Gian, Ca Chiều Tố... Bán thời gian
Địa điểm Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!