Thông tin công ty

Nhà hàng Sài Gòn Xưa

THÔNG TIN THÊM

Người liên hệ: Nguyễn Kim Thoại
Địa chỉ : Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!