Thông tin công ty

Nhà hàng Sakai

THÔNG TIN THÊM

Người liên hệ: Chị Tuyền
Website http://tabetai.vn/vi/special/sakai.html
Địa chỉ : Quận 1, Việt Nam
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!