Thông tin công ty

Nhà Tiên

Nha Tien aspire to become the neighborhood coffee shop for our patrons, offering good coffee for the morning, refreshing drinks to counter the tropical heat, good comfort food throughout the day, and, when needed, cozy venue for private dinner gatherings. It is a versatile place that requires an enthusiastic and creative team to realize its full potential. Join us, we promise it will be fun.

THÔNG TIN THÊM

Người liên hệ: Cô Tiên
Địa chỉ : Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

VIỆC LÀM CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

Phụ Bếp - Kitchen Staff Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Công ty Nhà Tiên
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức lương - Lương thỏa thuận 4,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Quản Lý Nhà Hàng - Restaurant Manager Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Công ty Nhà Tiên
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh
Mức lương - Lương thỏa thuận 5,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!