Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm mới nhất

Pha Chế Le Méridien Saigon Quận 1MớiVàng3 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender
- Lương thỏa thuận - Một tháng
2 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp Le Méridien Saigon Quận 1MớiVàng3 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
- Lương thỏa thuận - Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tổ Trưởng Le Méridien Saigon Quận 1MớiVàng3 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
- Lương thỏa thuận - Một tháng
2 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Giám Sát Cửa hàng (HCM/Bình Dương)MớiVàngNổi bật4 Ngày Cách đâyCa xoay
Quản lý điều hành
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
4 việc làm
[Bình Dương, Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân viên Barista Trung Nguyên CoffeeMớiVàngNổi bật4 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phục vụ, Quản lý điều hành
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp Nhà hàng Mad House quận 7MớiHôm nayLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Lễ tân
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp Nhà hàng Bê Thui Nhà BéMớiHôm nayLàm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
5 việc làm
[Nhà Bè-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
6 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phục Vụ Bình Dương MớiHôm nayLàm theo ca (12 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
Bình Dương, Việt Nam
Pha Chế Thông Dụng Nam Quận 2MớiHôm nayLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Pha Chế Thông Dụng Nam Ca Sáng Quận 1 MớiHôm nayLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Pha Chế Thông Dụng Quận 10 Ca Tối Lương Tốt MớiHôm nayLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 10-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp Lotte Legend Sai GonMớiHôm nayLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
- Lương thỏa thuận - Một tháng
3 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bếp Chính Lotte Legend Sai GonMớiHôm nayLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Nhật
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Ca Phó Lotte Legend Sai GonMớiHôm nayLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Nhật
VNĐ 7,000,000 - 8,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Pha Chế Thông Dụng Ca Tối Quận 1 Lương Tốt MớiHôm nayLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Lễ Tân Lotte Legend Sai GonMớiHôm nayLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phục Vụ Lotte Legend Sai GonMớiHôm nayLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Quản Lý Lotte legend Sai GonMớiHôm nayGiờ hành chính
Quản lý điều hành
VNĐ 15,000,000 - 25,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Barista Nhà Hàng Thỏ Vàng Quận 1, Quận 2 MớiHôm nayLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp Bánh Mì Ca Sáng Nam MớiHôm nayLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Thợ Bánh Kem Parttime Quận Bình ThạnhMớiHôm nayLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Thợ Bánh Mì Quận Bình Thạnh MớiHôm nayLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Pha Chế Thông Dụng Quận Bình Thạnh MớiHôm nayLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
[Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Pha Chế Thông Dụng Quận 1 Lương Tốt MớiHôm nayLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phục vụ, Việc làm khác
VNĐ 6,000,000 - 6,500,000 Một tháng
5 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Bếp Chính Bếp Căn Teen Tại PullmanMới1 Ngày Cách đâyCa xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Đầu bếp Thái/ Hoa QSR VietnamMới1 Ngày Cách đâyGiờ hành chính
Đầu bếp Âu - Á
- Lương thỏa thuận 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp tại Nhà hàng Mad House Quận 7 Mới1 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
3 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bếp Trưởng Bếp Âu Annam Gourmet MarketMới1 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
- Lương thỏa thuận - Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
- Lương thỏa thuận - Một tháng
3 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bakery Chef Annam Gourmet MarketMới1 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
- Lương thỏa thuận - Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phục vụ
- Lương thỏa thuận - Một tháng
3 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Lounge Manager Annam Gourmet MarketMới1 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Barista , Quản lý điều hành
- Lương thỏa thuận - Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Mì Cay Gochu Không Yêu Cầu Kinh NghiệmMới1 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Dụng Phụ Bếp Bánh Kem Không Cần Kinh Nghiệm Tại Q.12Mới1 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 12-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Pha chế, Barista
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bếp Chính Bếp Việt Lion City Quận 1Mới2 Ngày Cách đâyLàm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 7,500,000 - 15,000,000 Một tháng
5 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bếp Chính Bếp Hoa Lion City Quận 1Mới2 Ngày Cách đâyLàm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 8,000,000 - 20,000,000 Một tháng
5 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Âu Ụt Ụt Không Cần Kinh NghiệmMới2 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phục Vụ Nhà Khách Phương NamMới2 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 3,000,000 - 4,500,000 Một tháng
4 việc làm
Quận 1, Việt Nam
Phục Vụ Quán Zô Zô Quận 9Mới2 Ngày Cách đâyBán thời gian
Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 9-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Giám Sát Công Ty Đại Phúc Quận 2Mới2 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- Lương thỏa thuận 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Quản Lý Đại Phúc tại Quận 2Mới2 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- Lương thỏa thuận 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phục Vụ Bida Sách Quận 1Mới2 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
3 việc làm
Quận 1, Việt Nam
Quản Lý Zú Zú Quận 1Mới2 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ - 7,500,000 Một tháng
3 việc làm
Quận 1, Việt Nam
Phục Vụ Changi Village Quận 1Mới2 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
6 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Trưởng Ca Espy Pizza Lương TốtMới2 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 5,500,000 - 7,500,000 Một tháng
3 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phục Vụ Espy Pizza Quận 1 & Quận 2Mới2 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ - 4,500,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Dụng Thợ Bánh Mì (Nam) Làm Tại Quận 7 Lương TốtMới2 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 7,000,000 - 8,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bếp Trưởng Trung Nguyên Coffee Quận 1Mới2 Ngày Cách đâyGiờ hành chính
Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng, Bếp phó
VNĐ - Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Việt Nam
Phục Vụ Thích Thịt BBQ Quận 1Mới2 Ngày Cách đâyBán thời gian
Phục vụ
VNĐ - 3,500,000 Một tháng
6 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phục Vụ Năm Mười Mười Lăm CafeMới2 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ - 3,500,000 Một tháng
3 việc làm
[Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Thợ Bánh Âu Quán Chaija Quận 2 Lương Tốt Mới2 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 7,000,000 - 8,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Dụng Phụ Bếp Bánh Biết Tiếng Hoa/Tiếng Anh tại Quận 1Mới2 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phục Vụ Khách Sạn 3 saoMới2 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Pha chế, Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
10 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Bếp Hoa Bình DươngMới2 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 5,000,000 - 9,500,000 Một tháng
16 việc làm
Bình Dương, Việt Nam
Đầu Bếp Việt Đầu Bếp Hàn E-mart Việt NamMới3 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hàn
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận Gò Vấp-Tp Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Đầu bếp Việt
VNĐ 9,000,000 - 9,500,000 Một tháng
5 việc làm
Quận 2, Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp Changi Village Quận 1Mới3 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
6 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Thợ Bánh Kem E-mart Quận Gò VấpMới3 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Bếp bánh
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
4 việc làm
Quận Gò Vấp, Việt Nam
Phụ Bếp Á Tại Đà NẵngMới4 Ngày Cách đâyCa gãy
Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng BongaMới4 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,500,000 - 8,500,000 Một tháng
30 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
VNĐ 4,000,000 - 8,500,000 Một tháng
2 việc làm
Bình Dương, Việt Nam
Nhân Viên Bếp-Sense Bến TreMới4 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 3,500,000 - 5,500,000 Một tháng
15 việc làm
Bến Tre , Việt Nam
Phục vụ, Việc làm khác, Nhà hàng Nhật
- Lương thỏa thuận - Một tháng
3 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Trưởng Ca Bếp Á One Opera HotelMới6 Ngày Cách đâyCa xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 8,000,000 - 9,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Trưởng Ca Bếp Âu One Opera HotelMới6 Ngày Cách đâyCa xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 8,000,000 - 9,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Nướng Bánh Haki HakiMới6 Ngày Cách đâyGiờ hành chính
Bếp bánh
VNĐ 3,500,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 11-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Pha Chế Thông Dụng Parttime Thích Thịt Korea BBQ Q1Mới6 Ngày Cách đâyBán thời gian
Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Pha Chế Thông Dụng Mai Coffee Quận 11 Mới6 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 11-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bếp bánh
- Lương thỏa thuận 10,000,000 - 25,000,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phục Vụ Tại Đà NẵngMới6 Ngày Cách đâyLàm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Việc làm khác
VNĐ 3,500,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Job RSS
Tìm Kiếm Việc
Chức danh
Công ty
chuyên ngành
Mức lương
Kinh nghiệm
Hạn nộp hồ sơ
Địa điểm tìm kiếm
Nộp đơn ngay

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!