Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc Làm Ngành Nhà Hàng Khách Sạn Tại Bà Rịa Vũng Tàu

Nhân Viên Phụ Bếp - Phước Hải Vàng Nổi bật Hạn nộp: 07-12-2018Ca xoay
Phụ bếp
VNĐ - Một tháng
2 việc làm
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Phước Hải Vàng Nổi bật
Hạn nộp 07-12-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ - Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty CPĐT Da Vàng Lan Rừng Resort
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam
Sales Executive - Phước Hải Vàng Nổi bật Hạn nộp: 25-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
- Lương thỏa thuận - Một tháng
2 việc làm
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề Sales Executive - Phước Hải Vàng Nổi bật
Hạn nộp 25-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty CPĐT Da Vàng Lan Rừng Resort
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Phước Hải Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-10-2018Ca xoay
Đầu bếp Việt
- Lương thỏa thuận - Một tháng
5 việc làm
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Phước Hải Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-10-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty CPĐT Da Vàng Lan Rừng Resort
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Phước Hải Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-10-2018Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á
- Lương thỏa thuận - Một tháng
5 việc làm
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Phước Hải Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-10-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty CPĐT Da Vàng Lan Rừng Resort
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Phước Hải Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-10-2018Ca xoay
Phụ bếp
- Lương thỏa thuận - Một tháng
5 việc làm
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Phước Hải Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-10-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty CPĐT Da Vàng Lan Rừng Resort
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam
Tuyển Phục Vụ Partime / Fulltime Mới Hạn nộp: 19-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề Tuyển Phục Vụ Partime / Fulltime Mới
Hạn nộp 19-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hưng Cafe
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Pha Chế - Chuyên Barista Mới Hạn nộp: 19-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Pha Chế - Chuyên Barista Mới
Hạn nộp 19-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hưng Cafe
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam
Sales Executive - Phước Hải Hạn nộp: 25-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
- Lương thỏa thuận 5,000,000 - 8,500,000 Một tháng
2 việc làm
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề Sales Executive - Phước Hải
Hạn nộp 25-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương - Lương thỏa thuận 5,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty CPĐT Da Vàng Lan Rừng Resort
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam
Sales Executive - Phước Hải Hạn nộp: 25-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
- Lương thỏa thuận 5,000,000 - 8,500,000 Một tháng
2 việc làm
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề Sales Executive - Phước Hải
Hạn nộp 25-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương - Lương thỏa thuận 5,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty CPĐT Da Vàng Lan Rừng Resort
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam
Sales Manager - Phước Hải- BRVT Hạn nộp: 31-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- Lương thỏa thuận 10,000,000 - 25,000,000 Một tháng
1 việc làm
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề Sales Manager - Phước Hải- BRVT
Hạn nộp 31-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - Lương thỏa thuận 10,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty CPĐT Da Vàng Lan Rừng Resort
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam
General Manager - Vũng Tàu Hạn nộp: 25-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- Lương thỏa thuận 15,000,000 - 30,000,000 Một tháng
1 việc làm
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề General Manager - Vũng Tàu
Hạn nộp 25-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - Lương thỏa thuận 15,000,000 - 30,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty CPĐT Da Vàng Lan Rừng Resort
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam
Quản Lý Nhà Hàng - Restaurant manager Hạn nộp: 31-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề Quản Lý Nhà Hàng - Restaurant manager
Hạn nộp 31-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH TMDV The Only Way
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Hạn nộp: 30-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ
Hạn nộp 30-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH TMDV The Only Way
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam
Bếp Trưởng Bếp Hoa - Head Chef Hạn nộp: 30-10-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Hoa
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề Bếp Trưởng Bếp Hoa - Head Chef
Hạn nộp 30-10-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH TMDV The Only Way
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Hạn nộp: 30-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế
Hạn nộp 30-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH TMDV The Only Way
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam
Nhân viên Buồng phòng - Phước Hải Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Buồng phòng
- Lương thỏa thuận - Một tháng
2 việc làm
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề Nhân viên Buồng phòng - Phước Hải Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Buồng phòng
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty CPĐT Da Vàng Lan Rừng Resort
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Hạn nộp: 30-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ
Hạn nộp 30-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH TMDV The Only Way
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam]
Trưởng Ca Nhà Hàng - Captain Hạn nộp: 30-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Việc làm khác
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề Trưởng Ca Nhà Hàng - Captain
Hạn nộp 30-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Việc làm khác
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH TMDV The Only Way
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam]
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!