Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Phụ Bếp Bánh, Nhân Viên, Quản Lý Bếp Bánh - Việc Làm Bếp Bánh

VINPEARL PHÚ QUỐC Tuyển Đầu Bếp Á/Việt/Hoa/Lạnh/Bánh Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
20 việc làm
[Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tiêu đề VINPEARL PHÚ QUỐC Tuyển Đầu Bếp Á/Việt/Hoa/Lạnh/Bánh Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm [Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Bếp Bánh - Lương Thỏa Thuận Hạn nộp: 28-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
- Lương thỏa thuận - Một tháng
10 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Bếp Bánh - Lương Thỏa Thuận
Hạn nộp 28-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng HYUNDAI CNS
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp Bánh - Bánh Âu Làm Partime Hạn nộp: 25-02-2018Bán thời gian
Đầu bếp Âu - Á, Bếp bánh, Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
3 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Phụ Bếp Bánh - Bánh Âu Làm Partime
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Bếp bánh, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp - Bếp Bánh/Bánh Âu - Lương Cao Hạn nộp: 25-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Bếp bánh, Phụ bếp
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Phụ Bếp - Bếp Bánh/Bánh Âu - Lương Cao
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Bếp bánh, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Chief Baker / Trưởng Bếp Bánh InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort Hạn nộp: 31-03-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Nhật, Bếp bánh
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
Tiêu đề Chief Baker / Trưởng Bếp Bánh InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Hạn nộp 31-03-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Nhật, Bếp bánh
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm
Việc Làm Bếp Bánh Tại Hà Nội_TDBS_052 Hạn nộp: 16-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
3 việc làm
Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Bếp Bánh Tại Hà Nội_TDBS_052
Hạn nộp 16-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Việc Làm Bếp Bánh Tại Đà Nẵng_TDBS_051 Hạn nộp: 13-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
3 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Bếp Bánh Tại Đà Nẵng_TDBS_051
Hạn nộp 13-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Việc Làm Bếp Bánh Quận 1_TDBS_050 Hạn nộp: 15-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Việc Làm Bếp Bánh Quận 1_TDBS_050
Hạn nộp 15-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Việc Làm Bếp Trưởng Bếp Bánh_TDBS_049 Hạn nộp: 15-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh, Bếp trưởng
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Bếp Trưởng Bếp Bánh_TDBS_049
Hạn nộp 15-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh, Bếp trưởng
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Việc Làm Bếp Bánh Âu_TDBS_048 Hạn nộp: 21-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Bếp bánh
VNĐ 6,500,000 - 8,000,000 Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Bếp Bánh Âu_TDBS_048
Hạn nộp 21-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Bếp bánh
Mức lương VNĐ 6,500,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Bánh Bán Thời Gian_TDBS_047 Hạn nộp: 21-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Phụ Bếp Bánh Bán Thời Gian_TDBS_047
Hạn nộp 21-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Việc Làm Phụ Bếp Bánh Không Cần Kinh Nghiệm_TDBS_046 Hạn nộp: 14-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
3 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Phụ Bếp Bánh Không Cần Kinh Nghiệm_TDBS_046
Hạn nộp 14-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ/bán hàng/làm bánh (Không Cần Kinh Nghiệm) Hạn nộp: 28-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Bếp bánh
VNĐ 4,500,000 - Một tháng
20 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ/bán hàng/làm bánh (Không Cần Kinh Nghiệm)
Hạn nộp 28-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Bếp bánh
Mức lương VNĐ 4,500,000 - Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Nhà hàng 3Factory Crispy Chicken
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!