Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Bình Dương

Store Manager Nổi bật Hạn nộp: 31-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Bình Dương
Tiêu đề Store Manager Nổi bật
Hạn nộp 31-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÀO NGÀY MỚI
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Pha Chế Đặc Biệt Mới Hạn nộp: 07-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Bình Dương
Tiêu đề Pha Chế Đặc Biệt Mới
Hạn nộp 07-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Tuyển Nam Barista Mới Hạn nộp: 07-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Bình Dương
Tiêu đề Tuyển Nam Barista Mới
Hạn nộp 07-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt Mới Hạn nộp: 04-01-2019Ca xoay
Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
1 việc làm
Bình Dương
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt Mới
Hạn nộp 04-01-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Phụ Bếp Nhật Mới Hạn nộp: 04-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Nhật
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
1 việc làm
Bình Dương
Tiêu đề Phụ Bếp Nhật Mới
Hạn nộp 04-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Nhật
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Quản Lý Cửa Hàng Hạn nộp: 30-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 6,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Bình Dương
Tiêu đề Quản Lý Cửa Hàng
Hạn nộp 30-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÀO NGÀY MỚI
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Cửa Hàng Trưởng Hạn nộp: 30-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 6,000,000 - 10,000,000 Một tháng
2 việc làm
Bình Dương
Tiêu đề Cửa Hàng Trưởng
Hạn nộp 30-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÀO NGÀY MỚI
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Pha Chế - Barista Hạn nộp: 31-03-2019Ca xoay
Pha chế, Barista
VNĐ 3,000,000 - 5,000,000 Một tháng
100 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận 11-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Bình Dương, Huyện Củ Chi-Hồ Chí Minh, Biên Hòa-Đồng Nai
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Pha Chế - Barista
Hạn nộp 31-03-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 100
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Passio
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận 11-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Bình Dương, Huyện Củ Chi-Hồ Chí Minh, Biên Hòa-Đồng Nai, Việt Nam]
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!