Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Cần Thơ

Bếp Chính Nhà Hàng Downtown Food - Sense city Cần Thơ Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
15 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Bếp Chính Nhà Hàng Downtown Food - Sense city Cần Thơ Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 15
Nhà tuyển dụng Công Ty CP ĐT TM Quốc Tế Mặt Trời Đỏ
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Bếp Chính Nhà Hàng Downtown Food - Sense city Cần Thơ Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
15 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Bếp Chính Nhà Hàng Downtown Food - Sense city Cần Thơ Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 15
Nhà tuyển dụng Công Ty CP ĐT TM Quốc Tế Mặt Trời Đỏ
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Bếp Chính Nhà Hàng Downtown Food - Sense city Cần Thơ Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hàn
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
15 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Bếp Chính Nhà Hàng Downtown Food - Sense city Cần Thơ Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hàn
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 15
Nhà tuyển dụng Công Ty CP ĐT TM Quốc Tế Mặt Trời Đỏ
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Tuyển Nam Bếp Chính - Lương Hấp Dẫn Mới Hạn nộp: 25-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
2 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Tuyển Nam Bếp Chính - Lương Hấp Dẫn Mới
Hạn nộp 25-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt - Làm Xoay Ca Mới Hạn nộp: 25-09-2018Ca xoay
Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt - Làm Xoay Ca Mới
Hạn nộp 25-09-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Quản Lý Nhà Hàng - Làm việc Tại Hậu Giang Mới Hạn nộp: 18-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Quản Lý Nhà Hàng - Làm việc Tại Hậu Giang Mới
Hạn nộp 18-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Buồng Phòng - Làm Xoay Ca Mới Hạn nộp: 18-09-2018Ca xoay
Buồng phòng
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Buồng Phòng - Làm Xoay Ca Mới
Hạn nộp 18-09-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Buồng phòng
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân - Không Cần Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 18-09-2018Ca xoay
Lễ tân
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
5 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân - Không Cần Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 18-09-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Tuyển Nữ Pha Chế Đặc Biệt - Ca Sáng Mới Hạn nộp: 18-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 3,000,000 - 4,500,000 Một giờ
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Tuyển Nữ Pha Chế Đặc Biệt - Ca Sáng Mới
Hạn nộp 18-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 4,500,000 Một giờ
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Tuyển Nữ Nhân Viên Phụ Bar Hạn nộp: 10-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Phụ bếp
VNĐ 2,000,000 - 3,500,000
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Tuyển Nữ Nhân Viên Phụ Bar
Hạn nộp 10-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 2,000,000 - 3,500,000
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân - TD00000095 Hạn nộp: 01-09-2018Ca xoay
Việc làm khác
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Thu Ngân - TD00000095
Hạn nộp 01-09-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,000,000
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Việc làm khác
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Thu Ngân Nhà Hàng - TD00000094
Hạn nộp 01-09-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,000,000
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Tuyển nhân viên phụ Bar - Xoay ca - TD00000091
Hạn nộp 01-09-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Việc làm phụ Bar có thể xoay ca - TD00000090
Hạn nộp 01-09-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,000,000
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Pha chế
VNĐ 3,000,000 - 4,500,000
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Tuyển nhân viên phụ Bar - Xoay ca - TD00000146
Hạn nộp 01-09-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 4,500,000
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Tuyển Nam Bếp Chính - TD00000140 Hạn nộp: 01-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 6,000,000 - 8,500,000
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Tuyển Nam Bếp Chính - TD00000140
Hạn nộp 01-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,500,000
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Tuyển Bếp Chính - Làm Xoay Ca - TD00000056 Hạn nộp: 30-08-2018Ca xoay
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 9,500,000
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính - Làm Xoay Ca - TD00000056
Hạn nộp 30-08-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 9,500,000
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Tuyển Bếp Chính Làm Ca Sáng - TD00000047 Hạn nộp: 30-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 8,500,000
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính Làm Ca Sáng - TD00000047
Hạn nộp 30-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 8,500,000
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!