Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Tất cả việc làm

Quản Lý Nhà Hàng - Việc Làm Hấp Dẫn Vàng Nổi bật Hạn nộp: 03-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- Lương thỏa thuận 9,000,000 - 20,000,000 Một tháng
3 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Quản Lý Nhà Hàng - Việc Làm Hấp Dẫn Vàng Nổi bật
Hạn nộp 03-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - Lương thỏa thuận 9,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Cobi In
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Barista - Lương Thỏa Thuận Vàng Nổi bật Hạn nộp: 02-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
- Lương thỏa thuận 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
4 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Barista - Lương Thỏa Thuận Vàng Nổi bật
Hạn nộp 02-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương - Lương thỏa thuận 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Cobi In
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Barista - Lương Thỏa Thuận Vàng Nổi bật Hạn nộp: 02-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
- Lương thỏa thuận 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
4 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Barista - Lương Thỏa Thuận Vàng Nổi bật
Hạn nộp 02-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Cobi In
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Thợ Làm Bánh Pizza Và Pasta Vàng Nổi bật Hạn nộp: 02-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
- Lương thỏa thuận 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
3 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Thợ Làm Bánh Pizza Và Pasta Vàng Nổi bật
Hạn nộp 02-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương - Lương thỏa thuận 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Cobi In
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Thợ Làm Bánh Pizza Và Pasta Vàng Nổi bật Hạn nộp: 02-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
- Lương thỏa thuận 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
3 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Thợ Làm Bánh Pizza Và Pasta Vàng Nổi bật
Hạn nộp 02-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương - Lương thỏa thuận 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Cobi In
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!