Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Tất cả việc làm

Bartender Công Ty Cổ Phần Global Link Bản Sao Vàng Nổi bật Hạn nộp: 25-10-2017Ca xoay
- Lương thỏa thuận - Một tháng
10 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Bartender Công Ty Cổ Phần Global Link Bản Sao Vàng Nổi bật
Hạn nộp 25-10-2017
Phân loại Ca xoay
Danh mục
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phụ Bếp Âu Bản Sao Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
- Lương thỏa thuận - Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Âu Bản Sao Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Cashier Restaurant Công Ty Cổ Phần Global Link Bản sao Bản sao Vàng Nổi bật Hạn nộp: 25-10-2017Ca xoay
- Lương thỏa thuận - Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Cashier Restaurant Công Ty Cổ Phần Global Link Bản sao Bản sao Vàng Nổi bật
Hạn nộp 25-10-2017
Phân loại Ca xoay
Danh mục
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bartender Công Ty Cổ Phần Global Link Bản sao Vàng Nổi bật Hạn nộp: 25-10-2017Ca xoay
- Lương thỏa thuận - Một tháng
10 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Bartender Công Ty Cổ Phần Global Link Bản sao Vàng Nổi bật
Hạn nộp 25-10-2017
Phân loại Ca xoay
Danh mục
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Cashier Restaurant Công Ty Cổ Phần Global Link Bản sao Vàng Nổi bật Hạn nộp: 25-10-2017Ca xoay
- Lương thỏa thuận - Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Cashier Restaurant Công Ty Cổ Phần Global Link Bản sao Vàng Nổi bật
Hạn nộp 25-10-2017
Phân loại Ca xoay
Danh mục
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bartender Công Ty Cổ Phần Global Link Mới Hạn nộp: 25-10-2017Ca xoay
- Lương thỏa thuận - Một tháng
10 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Bartender Công Ty Cổ Phần Global Link Mới
Hạn nộp 25-10-2017
Phân loại Ca xoay
Danh mục
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phụ Bếp Âu Bản Sao Công Ty Cổ Phần Global Link Bản sao Mới Hạn nộp: 29-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
- Lương thỏa thuận - Một tháng
5 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Âu Bản Sao Công Ty Cổ Phần Global Link Bản sao Mới
Hạn nộp 29-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
- Lương thỏa thuận - Một tháng
5 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Cashier Restaurant Công Ty Cổ Phần Global Link Bản sao Mới
Hạn nộp 25-10-2017
Phân loại Ca xoay
Danh mục
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Waiter/ Waitress Công Ty Cổ Phần Global Link Bản sao Vàng Nổi bật Hạn nộp: 25-10-2017Ca xoay
- Lương thỏa thuận - Một tháng
15 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Waiter/ Waitress Công Ty Cổ Phần Global Link Bản sao Vàng Nổi bật
Hạn nộp 25-10-2017
Phân loại Ca xoay
Danh mục
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 15
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phụ Bếp Âu Bản Sao Công Ty Cổ Phần Global Link Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
- Lương thỏa thuận - Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Âu Bản Sao Công Ty Cổ Phần Global Link Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Job RSS
Tìm Kiếm Việc
Chức danh
Công ty
chuyên ngành
Mức lương
Kinh nghiệm
Hạn nộp hồ sơ
Địa điểm tìm kiếm
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!