Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Tất cả việc làm

Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Nổi bật Hạn nộp: 08-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
20 việc làm
[Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Quận Thủ Đức, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Nổi bật
Hạn nộp 08-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHỐ PALACE
Địa điểm [Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Quận Thủ Đức, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Pha Chế - Việc Làm Hấp Dẫn Nổi bật Hạn nộp: 08-04-2018Ca xoay
Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Quận Bình Tân, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Pha Chế - Việc Làm Hấp Dẫn Nổi bật
Hạn nộp 08-04-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHỐ PALACE
Địa điểm [Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Quận Bình Tân, Việt Nam]
Nhân Viên Lễ Tân - Nhà Hàng Món Nướng Hàn Quốc Hạn nộp: 09-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
4 việc làm
[Quận 6-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân - Nhà Hàng Món Nướng Hàn Quốc
Hạn nộp 09-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHỐ PALACE
Địa điểm [Quận 6-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Giám Sát Bàn Nướng - Món Nướng Hàn Quốc) Hạn nộp: 08-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 6-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Giám Sát Bàn Nướng - Món Nướng Hàn Quốc)
Hạn nộp 08-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHỐ PALACE
Địa điểm [Quận 6-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tổng Quản Lý Nhà Hàng Món Nướng Hàn Quốc Hạn nộp: 08-04-2018Giờ hành chính
Quản lý điều hành
VNĐ 15,000,000 - 30,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 6-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tổng Quản Lý Nhà Hàng Món Nướng Hàn Quốc
Hạn nộp 08-04-2018
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 15,000,000 - 30,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHỐ PALACE
Địa điểm [Quận 6-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Đầu bếp Hàn, Bếp trưởng
VNĐ 15,000,000 - 25,000,000 Một tháng
3 việc làm
[Quận 6-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Bếp Trưởng - Bếp Phó (Nhà Hàng Tiệc Cưới Hoặc Món Nướng Hàn Quốc)
Hạn nộp 08-04-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Hàn, Bếp trưởng
Mức lương VNĐ 15,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHỐ PALACE
Địa điểm [Quận 6-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Trưởng Phòng Kinh Doanh Nhà Hàng Tiệc Cưới Hạn nộp: 08-04-2018Giờ hành chính
Quản lý điều hành
VNĐ 7,000,000 - 25,000,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Bình Tân-Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Trưởng Phòng Kinh Doanh Nhà Hàng Tiệc Cưới
Hạn nộp 08-04-2018
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHỐ PALACE
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Bình Tân-Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tổng Quản Lý Nhà Hàng Tiệc Cưới Hội Nghị Hạn nộp: 08-04-2018Giờ hành chính
Quản lý điều hành, Việc làm khác
VNĐ 15,000,000 - 30,000,000 Một tháng
4 việc làm
[Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tổng Quản Lý Nhà Hàng Tiệc Cưới Hội Nghị
Hạn nộp 08-04-2018
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Quản lý điều hành, Việc làm khác
Mức lương VNĐ 15,000,000 - 30,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHỐ PALACE
Địa điểm [Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bếp Chính Hàn Quốc (Nóng / Lạnh) Hạn nộp: 08-04-2018Ca xoay
Đầu bếp Hàn
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
4 việc làm
[Quận 6-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Bếp Chính Hàn Quốc (Nóng / Lạnh)
Hạn nộp 08-04-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Hàn
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHỐ PALACE
Địa điểm [Quận 6-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Kinh Doanh Nhà Hàng Tiệc Cưới - Hội Nghị Hạn nộp: 08-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Bình Tân-Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận 1-Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Kinh Doanh Nhà Hàng Tiệc Cưới - Hội Nghị
Hạn nộp 08-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHỐ PALACE
Địa điểm [Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Bình Tân-Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận 1-Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Than Cho Nhà Hàng Nổi bật Hạn nộp: 08-04-2018Ca xoay
Phụ bếp, Phục vụ, Việc làm khác
VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Quận Thủ Đức, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Than Cho Nhà Hàng Nổi bật
Hạn nộp 08-04-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Phục vụ, Việc làm khác
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHỐ PALACE
Địa điểm [Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Quận Thủ Đức, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bếp - Việc Làm Hấp Dẫn Nổi bật Hạn nộp: 08-04-2018Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Việt, Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
4 việc làm
[Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Quận Thủ Đức, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Việc Làm Hấp Dẫn Nổi bật
Hạn nộp 08-04-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt, Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHỐ PALACE
Địa điểm [Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Quận Thủ Đức, Việt Nam]
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!