Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Tất cả việc làm

Nhân Viên Phục Vụ - Việc Làm Hấp dẫn Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-01-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
3 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Việc Làm Hấp dẫn Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-01-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ H&R - Mayfair Beach Resort Phú Quốc
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Việc Làm Hấp dẫn Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-01-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
3 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Việc Làm Hấp dẫn Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-01-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ H&R - Mayfair Beach Resort Phú Quốc
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Bếp Phó - Việc Làm Lương Cao Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-01-2018Ca gãy
Đầu bếp Việt
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Bếp Phó - Việc Làm Lương Cao Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-01-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ H&R - Mayfair Beach Resort Phú Quốc
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Bếp Phó - Việc Làm Lương Cao Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-01-2018Ca gãy
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Bếp Phó - Việc Làm Lương Cao Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-01-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ H&R - Mayfair Beach Resort Phú Quốc
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Bếp Phó - Việc Làm Lương Cao Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-01-2018Ca gãy
Bếp trưởng
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Bếp Phó - Việc Làm Lương Cao Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-01-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Bếp trưởng
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ H&R - Mayfair Beach Resort Phú Quốc
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Resort General Manager - Mayfair Beach Resort Phú Quốc Nổi bật Hạn nộp: 31-01-2018Giờ hành chính
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 15,000,000 - 40,000,000 Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Resort General Manager - Mayfair Beach Resort Phú Quốc Nổi bật
Hạn nộp 31-01-2018
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 15,000,000 - 40,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ H&R - Mayfair Beach Resort Phú Quốc
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Nhân viên Bảo trì (Điện nước) Nổi bật Hạn nộp: 30-01-2018Ca gãy
Việc làm khác
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Nhân viên Bảo trì (Điện nước) Nổi bật
Hạn nộp 30-01-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ H&R - Mayfair Beach Resort Phú Quốc
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!