Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Chefjob.vn - Hotel And Restaurant Management Companies

Tuyển Bếp Chính Bếp Việt Mới Hạn nộp: 12-12-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 9,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính Bếp Việt Mới
Hạn nộp 12-12-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 9,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp Việt - Fulltime Mới Hạn nộp: 12-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp Việt - Fulltime Mới
Hạn nộp 12-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Bếp Trưởng Bếp Âu Á - Fulltime Mới Hạn nộp: 12-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp trưởng, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Tuyển Bếp Trưởng Bếp Âu Á - Fulltime Mới
Hạn nộp 12-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp trưởng, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân Mới Hạn nộp: 12-12-2018Ca xoay
Lễ tân
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Lễ Tân Mới
Hạn nộp 12-12-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp Bánh - Làm Ca Sáng Mới Hạn nộp: 12-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Bếp bánh
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp Bánh - Làm Ca Sáng Mới
Hạn nộp 12-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Bếp bánh
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Tuyển Thợ Làm Bánh - Có Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 12-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 7,000,000 - 9,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Thợ Làm Bánh - Có Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 12-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt - Ca Xoay Mới Hạn nộp: 30-11-2018Ca xoay
Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Biên Hòa, Đồng Nai
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt - Ca Xoay Mới
Hạn nộp 30-11-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt - Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 09-12-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 6,500,000 - 8,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt - Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 09-12-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 6,500,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Barista - Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 09-12-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 6,500,000 - 8,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Barista - Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 09-12-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 6,500,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nữ Phụ Bếp - Chuyên Salad Âu Mới Hạn nộp: 09-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nữ Phụ Bếp - Chuyên Salad Âu Mới
Hạn nộp 09-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp Nhà Hàng Mới Hạn nộp: 09-12-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 3,000,000 - 3,500,000 Một tháng
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp Nhà Hàng Mới
Hạn nộp 09-12-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 3,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Chuyên Bếp Á - Fulltime Mới Hạn nộp: 09-12-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Chuyên Bếp Á - Fulltime Mới
Hạn nộp 09-12-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Chuyên Bếp Âu Á - Fulltime Mới Hạn nộp: 09-12-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,500,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Chuyên Bếp Âu Á - Fulltime Mới
Hạn nộp 09-12-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!