Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Tất cả việc làm

Phụ Bếp - Bếp Salad - Không Cần Kinh Nghiệm_2466 Mới Hạn nộp: 05-01-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Phụ Bếp - Bếp Salad - Không Cần Kinh Nghiệm_2466 Mới
Hạn nộp 05-01-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bếp - Bếp Á - Âu Quận 12_2753 Mới Hạn nộp: 31-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 12-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Bếp Á - Âu Quận 12_2753 Mới
Hạn nộp 31-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 12-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Barista Tại Quận 2_2752 Mới Hạn nộp: 05-01-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Barista Tại Quận 2_2752 Mới
Hạn nộp 05-01-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bếp Tại Quận Tân Bình_2751 Mới Hạn nộp: 05-01-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Nhật
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp Tại Quận Tân Bình_2751 Mới
Hạn nộp 05-01-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Nhật
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Bếp Chính Lương Cao - Quận 2_2749 Mới Hạn nộp: 05-01-2018Ca gãy
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính Lương Cao - Quận 2_2749 Mới
Hạn nộp 05-01-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Bếp Chính Việc Làm Hấp Dẫn_2748 Mới Hạn nộp: 05-01-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 7,500,000 - 9,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Tân Phú, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính Việc Làm Hấp Dẫn_2748 Mới
Hạn nộp 05-01-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 7,500,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Tân Phú, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp Quận 10 - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_2650 Mới Hạn nộp: 05-01-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Phụ Bếp Quận 10 - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_2650 Mới
Hạn nộp 05-01-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Bếp Chính Quận Tân Phú_2747 Mới Hạn nộp: 31-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 7,000,000 - 8,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Tân Phú, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính Quận Tân Phú_2747 Mới
Hạn nộp 31-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Tân Phú, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bar Barista - Lương Hấp Dẫn_2746 Mới Hạn nộp: 05-01-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 8-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bar Barista - Lương Hấp Dẫn_2746 Mới
Hạn nộp 05-01-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 8-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bar Pha Chế Đặt Biệt - Lương Hấp Dẫn_2745 Mới Hạn nộp: 05-01-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 8-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bar Pha Chế Đặt Biệt - Lương Hấp Dẫn_2745 Mới
Hạn nộp 05-01-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 8-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bar Pha Chế Đặt Biệt- Lương Cao_2744 Mới Hạn nộp: 05-01-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 5-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bar Pha Chế Đặt Biệt- Lương Cao_2744 Mới
Hạn nộp 05-01-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 5-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bar - Lương Cao_2743 Mới Hạn nộp: 05-01-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 5-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bar - Lương Cao_2743 Mới
Hạn nộp 05-01-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 5-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Head Bar - Lương Rất Hấp Dẫn_2742 Mới Hạn nộp: 05-01-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Barista, Pha chế
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 5-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Head Bar - Lương Rất Hấp Dẫn_2742 Mới
Hạn nộp 05-01-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 5-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Job RSS
Tìm Kiếm Việc
Công ty
Địa điểm tìm kiếm
Chức danh
chuyên ngành
Mức lương
Hạn nộp hồ sơ
Kinh nghiệm
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!