Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Chefjob.vn - Hotel And Restaurant Management Companies

Nhân Viên Phục Vụ - Biên Hòa, Đồng Nai Mới Hạn nộp: 16-02-2019Ca xoay
Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
5 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Biên Hòa, Đồng Nai Mới
Hạn nộp 16-02-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
5 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt - Biên Hòa, Đồng Nai Mới
Hạn nộp 16-02-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nam Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng Mới Hạn nộp: 16-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hà Nội
Tiêu đề Nam Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng Mới
Hạn nộp 16-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Nữ Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng Mới Hạn nộp: 16-02-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nữ Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng Mới
Hạn nộp 16-02-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nam Phụ Bếp - Bếp Âu Á - Fulltime Mới Hạn nộp: 15-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bếp - Bếp Âu Á - Fulltime Mới
Hạn nộp 15-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Pha chế, Bartender
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Bartender - Hải Châu, Đà Nẵng Mới
Hạn nộp 15-02-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Bartender
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Mới Hạn nộp: 15-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Mới
Hạn nộp 15-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nam Nhân Viên Bếp Chính - Bếp Âu Á Mới Hạn nộp: 15-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 9,000,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nam Nhân Viên Bếp Chính - Bếp Âu Á Mới
Hạn nộp 15-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt - Biên Hòa, Đồng Nai Mới
Hạn nộp 15-02-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nam Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng - Rạch Giá, Kiên Giang Mới Hạn nộp: 15-02-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 3,000,000 - 3,000,000 Một tháng
3 việc làm
Kiên Giang
Tiêu đề Nam Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng - Rạch Giá, Kiên Giang Mới
Hạn nộp 15-02-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 3,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Barista - Full Time - Khánh Hòa Mới Hạn nộp: 12-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Full Time - Khánh Hòa Mới
Hạn nộp 12-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á - Ca Sáng Mới Hạn nộp: 12-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á - Ca Sáng Mới
Hạn nộp 12-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Chính - Bếp Âu Á - Ca Sáng Mới Hạn nộp: 12-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 8,000,000 - 9,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Chính - Bếp Âu Á - Ca Sáng Mới
Hạn nộp 12-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu - Ca Sáng Mới Hạn nộp: 12-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu - Ca Sáng Mới
Hạn nộp 12-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!