Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Tất cả việc làm

Việc Làm Barista Việc Làm Hấp Dẫn_2928 Hạn nộp: 10-03-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 7,000,000 Một tháng
7 việc làm
[Quận 8-Hồ Chí Minh, Tân Phú, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Việc Làm Barista Việc Làm Hấp Dẫn_2928
Hạn nộp 10-03-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 7
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 8-Hồ Chí Minh, Tân Phú, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Barista - Ưu Tiên Nam - Việc Làm Hấp Dẫn_3026 Hạn nộp: 10-03-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Barista - Ưu Tiên Nam - Việc Làm Hấp Dẫn_3026
Hạn nộp 10-03-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bếp Âu - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3025 Hạn nộp: 10-03-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp Âu - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3025
Hạn nộp 10-03-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nam Bếp Chính - Bếp Âu_3024 Hạn nộp: 11-03-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,000,000 - 9,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nam Bếp Chính - Bếp Âu_3024
Hạn nộp 11-03-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 9,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Bếp Trưởng Bếp Á - Lương Thỏa Thuận_3009 Hạn nộp: 28-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng
- Lương thỏa thuận - Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Bếp Trưởng Bếp Á - Lương Thỏa Thuận_3009
Hạn nộp 28-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Bếp Á - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3006
Hạn nộp 28-02-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Bếp Âu - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3008
Hạn nộp 28-02-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Barista - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3007 Hạn nộp: 28-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Barista - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3007
Hạn nộp 28-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Bếp Chính - Bếp Á - Lương Thỏa Thuận_2569 Hạn nộp: 25-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
- Lương thỏa thuận - Một tháng
2 việc làm
[Quận 10-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính - Bếp Á - Lương Thỏa Thuận_2569
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 10-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Bếp Chính - Bếp Hàn Việc Làm Hấp Dẫn_3004 Hạn nộp: 25-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hàn
VNĐ 5,000,000 - 15,000,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính - Bếp Hàn Việc Làm Hấp Dẫn_3004
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hàn
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Pha Chế Đặc Biệt - Phúc Lợi Tốt_3003 Hạn nộp: 25-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Tân Bình-TPHCM, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Pha Chế Đặc Biệt - Phúc Lợi Tốt_3003
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Tân Bình-TPHCM, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Nữ Lễ Tân - Lương Hấp Dẫn _ 3002 Hạn nộp: 25-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
3 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Nữ Lễ Tân - Lương Hấp Dẫn _ 3002
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Nhật - Lương Hấp Dẫn _ 3001 Hạn nộp: 25-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
30 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Nhật - Lương Hấp Dẫn _ 3001
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!