Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Chefjob.vn - Hotel And Restaurant Management Companies

Nhân Viên Bếp Chính - Bếp Hàn Mới Hạn nộp: 20-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hàn
VNĐ 12,000,000 - 12,000,000 Một tháng
1 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Chính - Bếp Hàn Mới
Hạn nộp 20-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hàn
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Hàn - Fulltime Mới Hạn nộp: 20-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Hàn
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
6 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Hàn - Fulltime Mới
Hạn nộp 20-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Hàn
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Bánh - Bánh Tổng Hợp - Fulltime Mới Hạn nộp: 20-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Bánh - Bánh Tổng Hợp - Fulltime Mới
Hạn nộp 20-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nam Nhân Viên Phụ Bếp Á - Fulltime Mới Hạn nộp: 20-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nam Nhân Viên Phụ Bếp Á - Fulltime Mới
Hạn nộp 20-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Fulltime Mới Hạn nộp: 20-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Fulltime Mới
Hạn nộp 20-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nam Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Ca Chiều Mới Hạn nộp: 20-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Vĩnh Long
Tiêu đề Nam Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Ca Chiều Mới
Hạn nộp 20-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Vĩnh Long, Việt Nam
Nam Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Fulltime Mới Hạn nộp: 20-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
4 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nam Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Fulltime Mới
Hạn nộp 20-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nữ Nhân Viên Bartender - Quận 1 Mới Hạn nộp: 20-04-2019Ca xoay
Bartender, Pha chế
VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
4 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nữ Nhân Viên Bartender - Quận 1 Mới
Hạn nộp 20-04-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nữ Nhân Viên Bếp Việt - Có Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 20-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nữ Nhân Viên Bếp Việt - Có Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 20-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Salad Việt Mới Hạn nộp: 20-04-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Salad Việt Mới
Hạn nộp 20-04-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Ca Chiều Mới Hạn nộp: 20-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Ca Chiều Mới
Hạn nộp 20-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Chính Bếp Á - Ca Sáng Mới Hạn nộp: 20-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Chính Bếp Á - Ca Sáng Mới
Hạn nộp 20-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng - Fulltime Mới Hạn nộp: 20-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
10 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng - Fulltime Mới
Hạn nộp 20-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Bartender - Lương Hấp Dẫn Mới Hạn nộp: 20-04-2019Ca xoay
Pha chế, Bartender
VNĐ 7,000,000 - 11,000,000 Một tháng
12 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Bartender - Lương Hấp Dẫn Mới
Hạn nộp 20-04-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Bartender
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 11,000,000 Một tháng
Vị Trí 12
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!