Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Tất cả việc làm

Eastin Grand Hotel Saigon - Nhân viên Buồng phòng (Thời vụ) Mới Nổi bật Hạn nộp: 29-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
5 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Eastin Grand Hotel Saigon - Nhân viên Buồng phòng (Thời vụ) Mới Nổi bật
Hạn nộp 29-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
PULLMAN SAIGON CENTRE - Nhân Viên Thời Vụ Tiệc Banquet Mới Nổi bật Hạn nộp: 30-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
- Lương thỏa thuận - Một tháng
10 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề PULLMAN SAIGON CENTRE - Nhân Viên Thời Vụ Tiệc Banquet Mới Nổi bật
Hạn nộp 30-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Pha Chế - Nhà Hàng -Phòng Trà Ngọc Tước Mới Hạn nộp: 31-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Phục vụ
VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
Vũng Tàu, Việt Nam
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Nhà Hàng -Phòng Trà Ngọc Tước Mới
Hạn nộp 31-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Vũng Tàu, Việt Nam
Barista - Coffee Station - Việc Làm Theo Ca Mới Hạn nộp: 12-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
- Lương thỏa thuận - Một tháng
5 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Việt Nam]
Tiêu đề Barista - Coffee Station - Việc Làm Theo Ca Mới
Hạn nộp 12-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Việt Nam]
CHEF DE PARTIE - QUẬN 1 - CA XOAY - Urban Kitchen + Bar Mới Hạn nộp: 12-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Phục vụ
VNĐ 7,000,000 - 9,500,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề CHEF DE PARTIE - QUẬN 1 - CA XOAY - Urban Kitchen + Bar Mới
Hạn nộp 12-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Phục vụ
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 9,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bếp Âu - Hornbill Saigon - Snackbar & Cafe Mới Hạn nộp: 12-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Bếp Âu - Hornbill Saigon - Snackbar & Cafe Mới
Hạn nộp 12-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân viên Phục vụ - Nhà Hàng Tuk Tuk Mới Hạn nộp: 12-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
5 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân viên Phục vụ - Nhà Hàng Tuk Tuk Mới
Hạn nộp 12-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
PARK HYATT SAIGON - Tuyển Dụng Kichen Assistant/ Phụ Bếp Mới Nổi bật Hạn nộp: 01-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
- Lương thỏa thuận - Một tháng
5 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề PARK HYATT SAIGON - Tuyển Dụng Kichen Assistant/ Phụ Bếp Mới Nổi bật
Hạn nộp 01-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Lễ Tân Khách Sạn - Khách Sạn Hoàng Cường Mới Hạn nộp: 02-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân
VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Lễ Tân Khách Sạn - Khách Sạn Hoàng Cường Mới
Hạn nộp 02-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Diamond Place II - Nhân Viên Phục Vu Làm Việc Tại Phú Nhuận Mới Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2017Bán thời gian
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Diamond Place II - Nhân Viên Phục Vu Làm Việc Tại Phú Nhuận Mới Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2017
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Khách Sạn The Reverie Saigon - Tuyển Dụng Nhân Viên Buồng Phòng Mới Nổi bật Hạn nộp: 11-11-2017Bán thời gian
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Khách Sạn The Reverie Saigon - Tuyển Dụng Nhân Viên Buồng Phòng Mới Nổi bật
Hạn nộp 11-11-2017
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
PULLMAN SAIGON CENTRE - F&b Supervisor Mới Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
3 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề PULLMAN SAIGON CENTRE - F&b Supervisor Mới Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
New World Saigon Hotel - Sous Chef (Bếp Phó Bếp Âu) Mới Nổi bật Hạn nộp: 22-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 8,500,000 - 20,000,000 Một tháng
3 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề New World Saigon Hotel - Sous Chef (Bếp Phó Bếp Âu) Mới Nổi bật
Hạn nộp 22-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 8,500,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bartender - An Lâm Resort Mới Hạn nộp: 30-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
5 việc làm
Bình Dương, Việt Nam
Tiêu đề Bartender - An Lâm Resort Mới
Hạn nộp 30-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Quản Lý Nhà Hàng - Hoàng Quyên Restaurant Mới Hạn nộp: 30-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 15,000,000 - 25,000,000 Một tháng
3 việc làm
Bình Dương, Việt Nam
Tiêu đề Quản Lý Nhà Hàng - Hoàng Quyên Restaurant Mới
Hạn nộp 30-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 15,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Job RSS
Tìm Kiếm Việc
Chức danh
Công ty
chuyên ngành
Mức lương
Kinh nghiệm
Hạn nộp hồ sơ
Địa điểm tìm kiếm
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!