Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Tất cả việc làm

Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Đặc Biệt_3477 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Đặc Biệt_3477 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Bếp Chính - Chuyên Bếp Âu_3478 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 8,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính - Chuyên Bếp Âu_3478 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3479 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3479 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nam Phụ Bếp - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3480 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - Một tháng
2 việc làm
Hội An, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bếp - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3480 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hội An, Việt Nam
Nam Bếp Chính - Chuyên Bếp Việt_3481 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 9,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai, Việt Nam
Tiêu đề Nam Bếp Chính - Chuyên Bếp Việt_3481 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 9,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp - Bếp Á - Việc Làm Đà Nẵng_3482 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Bếp Á - Việc Làm Đà Nẵng_3482 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Nữ Phụ Bếp - Chuyên Bếp Hàn - Không Cần Kinh Nghiệm_3483 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hàn
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Tiêu đề Nữ Phụ Bếp - Chuyên Bếp Hàn - Không Cần Kinh Nghiệm_3483 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hàn
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Bartender - Việc Làm Đà Nẵng_3484 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
VNĐ 5,000,000 - Một tháng
1 việc làm
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Bartender - Việc Làm Đà Nẵng_3484 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Tuyển Phụ Bếp Chuyên Bếp Âu - Á_3485 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp Chuyên Bếp Âu - Á_3485 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Phụ Bếp Chuyên Bếp Á - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3486 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
8 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Phụ Bếp Chuyên Bếp Á - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3486 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bar - Bartender Làm Xoay Ca_3487 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Ca xoay
Bartender, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Phụ Bar - Bartender Làm Xoay Ca_3487 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ - Cần Vó Tiếng Anh_3488 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Phục Vụ Fulltime/ Partime - Lương Cao_3489 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
6 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Phục Vụ Fulltime/ Partime - Lương Cao_3489 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp Bánh Chuyên Bánh Âu_3490 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Bếp bánh
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp Bánh Chuyên Bánh Âu_3490 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Bếp bánh
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!