Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Chefjob.vn - InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort

Banquet Sous Chef / Bếp Phó InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort Vàng Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 5,000,000 - 15,000,000 Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Banquet Sous Chef / Bếp Phó InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort Vàng
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Banquet Sous Chef / Bếp Phó InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort Vàng Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 15,000,000 Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Banquet Sous Chef / Bếp Phó InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort Vàng
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Banquet Sous Chef / Bếp Phó InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort Vàng Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Nhật
VNĐ 5,000,000 - 15,000,000 Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Banquet Sous Chef / Bếp Phó InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort Vàng
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Nhật
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Sous Chef Pastry - InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort Vàng Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 10,000,000 Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Sous Chef Pastry - InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort Vàng
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Waiter/ Waitress InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort Nổi bật Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
10 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Waiter/ Waitress InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort Nổi bật
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Bartender/ Nhân viên Pha Chế InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort Nổi bật Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
5 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Bartender/ Nhân viên Pha Chế InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort Nổi bật
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Security Officer (Nhân viên An Ninh) Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
- Lương thỏa thuận 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Security Officer (Nhân viên An Ninh)
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương - Lương thỏa thuận 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Sales/ Event Coordinator (base HCMC) Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân, Việc làm khác
- Lương thỏa thuận 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Sales/ Event Coordinator (base HCMC)
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương - Lương thỏa thuận 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Recreation Attendant - Nhân Viên Bộ Phận Giải Trí Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
- Lương thỏa thuận 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Recreation Attendant - Nhân Viên Bộ Phận Giải Trí
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương - Lương thỏa thuận 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Spa Therapist - Nhân Viên Trị Liệu Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
- Lương thỏa thuận 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
5 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Spa Therapist - Nhân Viên Trị Liệu
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương - Lương thỏa thuận 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Children Entertainment Supervisor/ Giám sát Giữ Trẻ Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- Lương thỏa thuận 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Children Entertainment Supervisor/ Giám sát Giữ Trẻ
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - Lương thỏa thuận 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Guest Service Agent Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
- Lương thỏa thuận 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
5 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Guest Service Agent
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương - Lương thỏa thuận 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Guest Service Centre Supervisor Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
- Lương thỏa thuận 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Guest Service Centre Supervisor
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương - Lương thỏa thuận 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Order Taker - Nhân Viên Tiếp Nhận Thông Tin Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân
- Lương thỏa thuận 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Order Taker - Nhân Viên Tiếp Nhận Thông Tin
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân
Mức lương - Lương thỏa thuận 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Assistant Restaurant Manager Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- Lương thỏa thuận 11,000,000 - 12,000,000 Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Assistant Restaurant Manager
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - Lương thỏa thuận 11,000,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Cook - Nhân Viên Nấu Bếp Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
- Lương thỏa thuận 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Cook - Nhân Viên Nấu Bếp
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương - Lương thỏa thuận 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Demi Chef De Partie - Tổ Phó Bếp Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
- Lương thỏa thuận 7,500,000 - 8,000,000 Một tháng
5 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Demi Chef De Partie - Tổ Phó Bếp
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương - Lương thỏa thuận 7,500,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Pastry Chef De Partie - Tổ Trưởng Bánh Ngọt Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Bếp bánh
- Lương thỏa thuận 11,000,000 - 12,000,000 Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Pastry Chef De Partie - Tổ Trưởng Bánh Ngọt
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Bếp bánh
Mức lương - Lương thỏa thuận 11,000,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Club InterContinental Page Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân
- Lương thỏa thuận 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
5 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Club InterContinental Page
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân
Mức lương - Lương thỏa thuận 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Butler Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân
- Lương thỏa thuận 6,500,000 - 8,000,000 Một tháng
5 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Butler
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân
Mức lương - Lương thỏa thuận 6,500,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!