Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Chefjob.vn - NHÀ HÀNG BUZZA PIZZA

Nhân Viên Bếp Không Cần Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2018Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
10 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Không Cần Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG BUZZA PIZZA
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Không Cần Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2018Ca xoay
Phụ bếp
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
10 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Không Cần Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG BUZZA PIZZA
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Nhật Vàng Nổi bật Hạn nộp: 15-11-2018Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,500,000 - 9,000,000 Một tháng
10 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Nhật Vàng Nổi bật
Hạn nộp 15-11-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,500,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG BUZZA PIZZA
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Nhật Vàng Nổi bật Hạn nộp: 15-11-2018Ca xoay
Đầu bếp Nhật
VNĐ 6,500,000 - 9,000,000 Một tháng
10 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Nhật Vàng Nổi bật
Hạn nộp 15-11-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Nhật
Mức lương VNĐ 6,500,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG BUZZA PIZZA
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-10-2018Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
10 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-10-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG BUZZA PIZZA
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Chính- chuyên bếp Âu Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-10-2018Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,500,000 - 8,500,000 Một tháng
9 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Chính- chuyên bếp Âu Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-10-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,500,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 9
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG BUZZA PIZZA
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp ( Âu, Hàn, BBQ ) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 15-11-2018Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
10 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp ( Âu, Hàn, BBQ ) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 15-11-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG BUZZA PIZZA
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
GIÁM SÁT BẾP Vàng Nổi bật Hạn nộp: 15-11-2018Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 15,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề GIÁM SÁT BẾP Vàng Nổi bật
Hạn nộp 15-11-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 15,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG BUZZA PIZZA
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp không cần kinh nghiệm Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2018Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp không cần kinh nghiệm Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG BUZZA PIZZA
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!