Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Chefjob.vn - Nhà Hàng Pizza 4P

Nhân Viên Bếp Không Cần Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
30 việc làm
Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội, Quận Ba Đình-Hà Nội, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Không Cần Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội, Quận Ba Đình-Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam]
Nhân Viên Bếp Không Cần Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
30 việc làm
Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội, Quận Ba Đình-Hà Nội, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Không Cần Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội, Quận Ba Đình-Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam]
HN - Tuyển dụng nhân viên bếp Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
10 việc làm
Quận Ba Đình-Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội
Tiêu đề HN - Tuyển dụng nhân viên bếp
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Quận Ba Đình-Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội, Việt Nam]
HN - Tuyển dụng nhân viên Pizza Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
20 việc làm
Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội, Quận Ba Đình-Hà Nội
Tiêu đề HN - Tuyển dụng nhân viên Pizza
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội, Quận Ba Đình-Hà Nội, Việt Nam]
Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
15 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề [HCM] Nhân Viên Phục Vụ Mì Ramen Part time (Ippudo, Quận 7)
Hạn nộp 31-03-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 15
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
[HCM] Nhân Viên Phục Vụ Mì Ramen Full time (Ippudo, Quận 7) Hạn nộp: 31-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
15 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề [HCM] Nhân Viên Phục Vụ Mì Ramen Full time (Ippudo, Quận 7)
Hạn nộp 31-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 15
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
[HCM] Nhân Viên Phụ Bếp Mì Ramen (Ippudo, Quận 7) Hạn nộp: 31-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề [HCM] Nhân Viên Phụ Bếp Mì Ramen (Ippudo, Quận 7)
Hạn nộp 31-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
TUYỂN NHIỀU VỊ TRÍ CHI NHÁNH PHÚ MỸ HƯNG QUẬN 7 Hạn nộp: 31-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
20 việc làm
Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh
Tiêu đề TUYỂN NHIỀU VỊ TRÍ CHI NHÁNH PHÚ MỸ HƯNG QUẬN 7
Hạn nộp 31-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Bếp Không Cần Kinh Nghiệm - Hà Nội Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
30 việc làm
Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội, Quận Ba Đình-Hà Nội, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Không Cần Kinh Nghiệm - Hà Nội
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội, Quận Ba Đình-Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam]
[HCM] Nhân Viên Pizza Full time (Q.1, Q.3) Hạn nộp: 30-03-2019Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á, Bếp bánh
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
20 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề [HCM] Nhân Viên Pizza Full time (Q.1, Q.3)
Hạn nộp 30-03-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Bếp bánh
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Tại Hà Nội Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
30 việc làm
Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội, Quận Ba Đình-Hà Nội, Hà Nội
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Tại Hà Nội
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội, Quận Ba Đình-Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam]
Nhân Viên Làm Món Tráng Miệng Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
5 việc làm
Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Làm Món Tráng Miệng
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam]
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!