Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Chefjob.vn - Nhà Hàng Pizza 4P

Nhân Viên Phục Vụ (Full Time Ca Chiều - Quận 3) Mới Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ (Full Time Ca Chiều - Quận 3) Mới
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ (Full Time Ca Khuya - Quận 1) Mới Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 6,000,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ (Full Time Ca Khuya - Quận 1) Mới
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giám Sát Bếp Nhà Hàng Quận 3 - Ca Xoay Mới Hạn nộp: 31-12-2018Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng
VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Giám Sát Bếp Nhà Hàng Quận 3 - Ca Xoay Mới
Hạn nộp 31-12-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phục vụ
VNĐ 2,500,000 - 3,000,000 Một tháng
10 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Mỳ Ramen, Parttime, Quận 7
Hạn nộp 31-12-2018
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 2,500,000 - 3,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Mỳ Ramen, Fulltime, Quận 7 Hạn nộp: 31-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
10 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Mỳ Ramen, Fulltime, Quận 7
Hạn nộp 31-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Trung Tâm (Không cần kinh nghiệm, Quận 7, ca sáng) Hạn nộp: 31-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
5 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Trung Tâm (Không cần kinh nghiệm, Quận 7, ca sáng)
Hạn nộp 31-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đầu bếp Nhật, Bếp bánh, Phụ bếp
VNĐ 2,500,000 - 3,000,000 Một tháng
5 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Làm Mỳ Ramen (4-5 Tiếng) - Không yêu cầu Kinh nghiệm
Hạn nộp 31-12-2018
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Đầu bếp Nhật, Bếp bánh, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 2,500,000 - 3,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Mì Ramen (Không Cần Kinh Nghiệm, Quận 7) Hạn nộp: 30-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
10 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Mì Ramen (Không Cần Kinh Nghiệm, Quận 7)
Hạn nộp 30-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Tổng (Full Time, Quận 3) Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Tổng (Full Time, Quận 3)
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Full Time - Ca Sáng/Ca Chiều Hạn nộp: 31-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
4 việc làm
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Full Time - Ca Sáng/Ca Chiều
Hạn nộp 31-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Làm Bột Pizza (Part-Time Ca Sáng) Hạn nộp: 31-12-2018Bán thời gian
Bếp bánh, Phụ bếp
VNĐ 3,000,000 - 3,500,000 Một tháng
3 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Làm Bột Pizza (Part-Time Ca Sáng)
Hạn nộp 31-12-2018
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Bếp bánh, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 3,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phục Vụ Part Time (Ca Khuya - Quận 1) Hạn nộp: 31-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
4 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Part Time (Ca Khuya - Quận 1)
Hạn nộp 31-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!