Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Tất cả việc làm

Tuyển Tổ trưởng Cho Nhà Hàng Vàng Nổi bật Hạn nộp: 01-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
VNĐ 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
4 việc làm
[Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Tổ trưởng Cho Nhà Hàng Vàng Nổi bật
Hạn nộp 01-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Sky Garden BBQ
Địa điểm [Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Quản Lý Nhà Hàng Vàng Nổi bật Hạn nộp: 01-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Quản Lý Nhà Hàng Vàng Nổi bật
Hạn nộp 01-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Sky Garden BBQ
Địa điểm [Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nữ Thu Ngân Cho Nhà Hàng Vàng Nổi bật Hạn nộp: 01-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
4 việc làm
[Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nữ Thu Ngân Cho Nhà Hàng Vàng Nổi bật
Hạn nộp 01-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Sky Garden BBQ
Địa điểm [Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Vàng Nổi bật Hạn nộp: 01-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
20 việc làm
[Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Vàng Nổi bật
Hạn nộp 01-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Sky Garden BBQ
Địa điểm [Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Bếp - Chuyên Bếp Chảo Vàng Nổi bật Hạn nộp: 01-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 8,000,000 - 20,000,000 Một tháng
8 việc làm
[Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Bếp - Chuyên Bếp Chảo Vàng Nổi bật
Hạn nộp 01-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng Sky Garden BBQ
Địa điểm [Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân viên Phụ Bếp - Bếp Âu - Á Vàng Nổi bật Hạn nộp: 01-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
15 việc làm
[Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân viên Phụ Bếp - Bếp Âu - Á Vàng Nổi bật
Hạn nộp 01-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 15
Nhà tuyển dụng Sky Garden BBQ
Địa điểm [Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!