Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Đà Nẵng

Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Á Hạn nộp: 30-04-2018Ca gãy
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Á
Hạn nộp 30-04-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Kim Đô
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Á - Đà Nẵng
Hạn nộp 27-04-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Tiệm ăn Vua vịt quay
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng - Đà Nẵng
Hạn nộp 01-05-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà hàng hải sản phố
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Bartender - Việc Làm Hấp Dẫn Hạn nộp: 27-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Bartender - Việc Làm Hấp Dẫn
Hạn nộp 27-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Aria Hotel Đà Nẵng
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Bếp Chính - Bếp Việt Hạn nộp: 26-04-2018Ca gãy
Đầu bếp Việt
VNĐ 7,000,000 - 8,500,000 Một tháng
3 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Bếp Chính - Bếp Việt
Hạn nộp 26-04-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Madame Lân Đà Nẵng
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phục Vụ Nhà Hàng Tại Đà Nẵng _TDBS_082 Hạn nộp: 17-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Phục Vụ Nhà Hàng Tại Đà Nẵng _TDBS_082
Hạn nộp 17-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Việc Làm Pha Chế Đà Nẵng_TDBS_069 Hạn nộp: 14-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
3 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Pha Chế Đà Nẵng_TDBS_069
Hạn nộp 14-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Việc Làm Barista Đà Nẵng_TDBS_061 Hạn nộp: 13-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
- Lương thỏa thuận - Một tháng
5 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Barista Đà Nẵng_TDBS_061
Hạn nộp 13-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Việc Làm Bartender Đà Nẵng_TDBS_058 Hạn nộp: 19-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
- Lương thỏa thuận - Một tháng
3 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Bartender Đà Nẵng_TDBS_058
Hạn nộp 19-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Việc Làm Bếp Trưởng Tại Đà Nẵng_TDBS_054 Hạn nộp: 14-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp trưởng
VNĐ 15,000,000 - 30,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Bếp Trưởng Tại Đà Nẵng_TDBS_054
Hạn nộp 14-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp trưởng
Mức lương VNĐ 15,000,000 - 30,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Lễ Tân Khách Sạn Đà Nẵng _TDBS_105 Hạn nộp: 16-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 5,500,000 - 8,000,000 Một tháng
3 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Lễ Tân Khách Sạn Đà Nẵng _TDBS_105
Hạn nộp 16-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Buồng phòng
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
4 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Buồng Phòng Khách Sạn Tại Đà Nẵng _TDBS_108
Hạn nộp 28-06-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Buồng phòng
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Quản Lý Nhà Hàng Tại Đà Nẵng _TDBS_119 Hạn nộp: 11-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
2 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Quản Lý Nhà Hàng Tại Đà Nẵng _TDBS_119
Hạn nộp 11-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Việc Làm Bếp Bánh Tại Đà Nẵng_TDBS_051 Hạn nộp: 13-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
3 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Bếp Bánh Tại Đà Nẵng_TDBS_051
Hạn nộp 13-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Việc Làm Đầu Bếp Nhật_TDBS_045 Hạn nộp: 20-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Nhật
VNĐ 5,000,000 - 8,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Nha Trang, Việt Nam]
Tiêu đề Việc Làm Đầu Bếp Nhật_TDBS_045
Hạn nộp 20-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Nhật
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Nha Trang, Việt Nam]
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!