Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Đà Nẵng

Tuyển Bếp Phó (Vietnamese Sous Chef) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 15,000,000 - 20,000,000 Một tháng
2 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Tuyển Bếp Phó (Vietnamese Sous Chef) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 15,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Furama Resort Đà Nẵng
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Bếp Phó (Vietnamese Sous Chef) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 15,000,000 - 20,000,000 Một tháng
2 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Tuyển Bếp Phó (Vietnamese Sous Chef) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 15,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Furama Resort Đà Nẵng
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Trưởng Giám Sát Bếp Tiệc Vàng Nổi bật Hạn nộp: 28-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
VNĐ 5,500,000 - 8,500,000 Một tháng
3 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Trưởng Giám Sát Bếp Tiệc Vàng Nổi bật
Hạn nộp 28-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Furama Resort Đà Nẵng
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Trưởng Giám Sát Bếp Tiệc Vàng Nổi bật Hạn nộp: 28-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 5,500,000 - 8,500,000 Một tháng
3 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Trưởng Giám Sát Bếp Tiệc Vàng Nổi bật
Hạn nộp 28-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Furama Resort Đà Nẵng
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Trợ Giảng Ngành Pha Chế - Đà Nẵng Mới Nổi bật Hạn nộp: 20-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender
VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Trợ Giảng Ngành Pha Chế - Đà Nẵng Mới Nổi bật
Hạn nộp 20-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty CP Hướng Nghiệp Á Âu
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bar - Chuyên Barista Mới Hạn nộp: 07-01-2019Ca xoay
Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Phụ Bar - Chuyên Barista Mới
Hạn nộp 07-01-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Hạn nộp: 15-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 3,000,000 - 3,500,000 Một tháng
10 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ
Hạn nộp 15-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 3,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng XO
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bar - Chuyên Bartender Hạn nộp: 30-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Bartender
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Phụ Bar - Chuyên Bartender
Hạn nộp 30-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Bartender
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Chef De Cusine - Bếp Trưởng Hạn nộp: 24-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 15,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Chef De Cusine - Bếp Trưởng
Hạn nộp 24-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 15,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Furama Resort Đà Nẵng
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bar - Barista - Làm Ca Sáng Hạn nộp: 27-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Phụ Bar - Barista - Làm Ca Sáng
Hạn nộp 27-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp Việt Hạn nộp: 23-12-2018Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Phụ Bếp Việt
Hạn nộp 23-12-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp Âu - Làm Ca Chiều Hạn nộp: 21-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 3,000,000 - 3,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Phụ Bếp Âu - Làm Ca Chiều
Hạn nộp 21-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 3,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Bếp Chính Bếp Âu - Làm Ca Chiều Hạn nộp: 21-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính Bếp Âu - Làm Ca Chiều
Hạn nộp 21-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp Việt Hạn nộp: 21-12-2018Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp Việt
Hạn nộp 21-12-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Nam Phụ Bar - Chuyên Barista Hạn nộp: 21-12-2018Ca xoay
Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bar - Chuyên Barista
Hạn nộp 21-12-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!