Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Đà Nẵng

Tuyển Phụ Bếp - Bếp Nhật - Việc Làm Đà Nẵng_3429 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Nhật
VNĐ 4,500,000 - Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Bếp Nhật - Việc Làm Đà Nẵng_3429 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Nhật
Mức lương VNĐ 4,500,000 - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Phục Vụ Nhà Hàng - Việc Làm Hấp Dẫn_3430 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Phục Vụ Nhà Hàng - Việc Làm Hấp Dẫn_3430 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Phục Vụ Nhà Hàng - Lương Hấp Dẫn_3432 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Phục Vụ Nhà Hàng - Lương Hấp Dẫn_3432 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp - Chuyên Bếp Á - Âu_3433 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
3 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Chuyên Bếp Á - Âu_3433 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Lễ Tân Khách Sạn - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3431 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Lễ Tân Khách Sạn - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3431 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Lế Tân Khách Sạn Hạn nộp: 31-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Lế Tân Khách Sạn
Hạn nộp 31-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng KHÁCH SẠN WHITE SAND
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp - Bếp Á - Việc Làm Đà Nẵng_3459 Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 3,500,000 - 5,500,000 Một giờ
4 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Phụ Bếp - Bếp Á - Việc Làm Đà Nẵng_3459
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,500,000 Một giờ
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Bếp Chính - Bếp Á - Việc Làm Hấp Dẫn Tại Đà Nẵng_3460 Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 8,500,000 Một tháng
2 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính - Bếp Á - Việc Làm Hấp Dẫn Tại Đà Nẵng_3460
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Tiếp Thực Cho Nhà Hàng_3461 Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Việc làm khác
VNĐ 3,500,000 - 5,500,000 Một giờ
2 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Tiếp Thực Cho Nhà Hàng_3461
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Việc làm khác
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,500,000 Một giờ
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Nam Phục Vụ - Việc Làm Đà Nẵng_3430 Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nam Phục Vụ - Việc Làm Đà Nẵng_3430
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phục Vụ Nhà Hàng - Việc Làm Hấp Dẫn Tại Đà Nẵng_3432 Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Phục Vụ Nhà Hàng - Việc Làm Hấp Dẫn Tại Đà Nẵng_3432
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp - Bếp Á Âu - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3433 Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
3 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Phụ Bếp - Bếp Á Âu - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3433
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp - Bếp Nhật - Không Cần Kinh Nghiệm_3429 Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
VNĐ 4,500,000 - Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Phụ Bếp - Bếp Nhật - Không Cần Kinh Nghiệm_3429
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục
Mức lương VNĐ 4,500,000 - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Nữ Lễ Tân Khách Sạn - Việc Làm Tại Đà Nẵng_3431 Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nữ Lễ Tân Khách Sạn - Việc Làm Tại Đà Nẵng_3431
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Buồng phòng
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
4 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Buồng Phòng Khách Sạn Tại Đà Nẵng _TDBS_108
Hạn nộp 28-06-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Buồng phòng
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Việc Làm Đầu Bếp Hàn_TDBS_044 Hạn nộp: 22-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hàn
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội, Việt Nam]
Tiêu đề Việc Làm Đầu Bếp Hàn_TDBS_044
Hạn nộp 22-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hàn
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội, Việt Nam]
Việc Làm Đầu Bếp Hoa_TDBS_043 Hạn nộp: 21-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hoa
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
3 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Việt Nam]
Tiêu đề Việc Làm Đầu Bếp Hoa_TDBS_043
Hạn nộp 21-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Việt Nam]
Việc Làm Đầu Bếp Tại Đà Nẵng_TDBS_035 Hạn nộp: 22-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,500,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Đầu Bếp Tại Đà Nẵng_TDBS_035
Hạn nộp 22-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!