Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Đà Nẵng

Khách Sạn Brilliant - Tuyển Bartender Mới Vàng Hạn nộp: 20-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender
- Lương thỏa thuận - Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Khách Sạn Brilliant - Tuyển Bartender Mới Vàng
Hạn nộp 20-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Khách Sạn Brilliant
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Khách Sạn Brilliant - Tuyển Bartender Mới Vàng Hạn nộp: 20-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
- Lương thỏa thuận - Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Khách Sạn Brilliant - Tuyển Bartender Mới Vàng
Hạn nộp 20-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Khách Sạn Brilliant
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Khách Sạn Brilliant - Tuyển Phục Vụ Mới Vàng Hạn nộp: 10-11-2017Ca xoay
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Khách Sạn Brilliant - Tuyển Phục Vụ Mới Vàng
Hạn nộp 10-11-2017
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Khách Sạn Brilliant
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Khách Sạn Brilliant - Tuyển Bếp Âu Mới Vàng Hạn nộp: 21-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
2 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Khách Sạn Brilliant - Tuyển Bếp Âu Mới Vàng
Hạn nộp 21-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Khách Sạn Brilliant
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Khách sạn A La Carte - Phục Vụ Mới Nổi bật Hạn nộp: 20-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Khách sạn A La Carte - Phục Vụ Mới Nổi bật
Hạn nộp 20-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng À La Carte Danang Beach Hotel
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Khách Sạn A La Carte - Bếp Bánh Mới Nổi bật Hạn nộp: 19-10-2017Ca xoay
Bếp bánh
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Khách Sạn A La Carte - Bếp Bánh Mới Nổi bật
Hạn nộp 19-10-2017
Phân loại Ca xoay
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng À Lar Carte DaNang Beach
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Barista - Nhà Hàng Làng Pháp Mới Hạn nộp: 20-10-2017Ca xoay
Pha chế, Barista
- Lương thỏa thuận - Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Barista - Nhà Hàng Làng Pháp Mới
Hạn nộp 20-10-2017
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Làng Pháp
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Bếp Chính Âu - Brilliiant Majestic Villa Hotel Mới Hạn nộp: 31-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Bếp Chính Âu - Brilliiant Majestic Villa Hotel Mới
Hạn nộp 31-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Brilliant Majestic Villa Hotel
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Khách Sạn Novotel - Tuyển Phụ Bếp Nổi bật Hạn nộp: 20-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phục vụ
- Lương thỏa thuận - Một tháng
18 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Khách Sạn Novotel - Tuyển Phụ Bếp Nổi bật
Hạn nộp 20-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phục vụ
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 18
Nhà tuyển dụng Khách sạn Novotel Danang Premier Han River
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Bếp Chính Âu Nhà Hàng Euro Star Hạn nộp: 31-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Bếp Chính Âu Nhà Hàng Euro Star
Hạn nộp 31-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Euro star
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp Cocobay Đà Nẵng Hạn nộp: 20-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
100 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Phụ Bếp Cocobay Đà Nẵng
Hạn nộp 20-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 100
Nhà tuyển dụng Cocobay Đà Nẵng
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Bếp Chính Á Tại KoKo Green Cafe Hạn nộp: 31-10-2017Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Bếp Chính Á Tại KoKo Green Cafe
Hạn nộp 31-10-2017
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng KoKo Green Cafe
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp Âu Nhà Hàng Nén Hạn nộp: 20-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Phụ Bếp Âu Nhà Hàng Nén
Hạn nộp 20-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Nén
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp Âu Nhà Hàng Âu Hạn nộp: 19-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Phụ Bếp Âu Nhà Hàng Âu
Hạn nộp 19-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Âu Sắp Khai Trương
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Bếp Chính Âu Nhà Hàng Âu Hạn nộp: 29-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Bếp Chính Âu Nhà Hàng Âu
Hạn nộp 29-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Âu Sắp Khai Trương
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Bếp Phụ Tại The Garden Hạn nộp: 21-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Bếp Phụ Tại The Garden
Hạn nộp 21-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng The Garden Đà Nẵng
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp Á Tại Nhà Hàng Tư Ròm Hạn nộp: 20-10-2017Bán thời gian
Phụ bếp
VNĐ 2,500,000 - 3,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Phụ Bếp Á Tại Nhà Hàng Tư Ròm
Hạn nộp 20-10-2017
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 2,500,000 - 3,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Quán Nhậu Tư Ròm
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
[Đà Nẵng] - Quản Lý Nhà Hàng The Pizza Company Hạn nộp: 31-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- Lương thỏa thuận - Một tháng
5 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề [Đà Nẵng] - Quản Lý Nhà Hàng The Pizza Company
Hạn nộp 31-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH MTV TM QSR Vietnam
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Job RSS
Tìm Kiếm Việc
Chức danh
Công ty
chuyên ngành
Mức lương
Kinh nghiệm
Hạn nộp hồ sơ
Địa điểm tìm kiếm
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!