Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Đà Nẵng

Nhân Viên Quản Lý Bếp Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
3 việc làm
Hồ Chí Minh, Nha Trang-Khánh Hòa, Hội An-Quảng Nam, Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Quản Lý Bếp Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Công ty CP Hướng Nghiệp Á Âu
Địa điểm [Hồ Chí Minh, Nha Trang-Khánh Hòa, Hội An-Quảng Nam, Đà Nẵng, Việt Nam]
Nhân Viên Quản Lý Bếp Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
3 việc làm
Hồ Chí Minh, Nha Trang-Khánh Hòa, Hội An-Quảng Nam, Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Quản Lý Bếp Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Công ty CP Hướng Nghiệp Á Âu
Địa điểm [Hồ Chí Minh, Nha Trang-Khánh Hòa, Hội An-Quảng Nam, Đà Nẵng, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bếp Chuyên Bếp Việt - Ca Sáng Mới Hạn nộp: 15-11-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp Chuyên Bếp Việt - Ca Sáng Mới
Hạn nộp 15-11-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Chuyên Barista Mới Hạn nộp: 15-11-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Chuyên Barista Mới
Hạn nộp 15-11-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Nam Bếp Bánh - Chuyên Bánh Kem Mới Hạn nộp: 15-11-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Tuyển Nam Bếp Bánh - Chuyên Bánh Kem Mới
Hạn nộp 15-11-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Bếp Chính - Chuyên Về Bánh Mỳ Mới Hạn nộp: 15-11-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính - Chuyên Về Bánh Mỳ Mới
Hạn nộp 15-11-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Nam Phụ Bếp - Bếp Á - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm
Hạn nộp 02-11-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Giám Sát Nhà Hàng - Xoay Ca Hạn nộp: 02-11-2018Ca xoay
Việc làm khác
VNĐ 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Tuyển Giám Sát Nhà Hàng - Xoay Ca
Hạn nộp 02-11-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp - Làm Xoay Ca Hạn nộp: 02-11-2018Ca xoay
Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Làm Xoay Ca
Hạn nộp 02-11-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Pha Chế - Chuyên Barista Hạn nộp: 30-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 3,000,000 - 3,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Pha Chế - Chuyên Barista
Hạn nộp 30-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 3,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Pha Chế Chuyên Barista - Xoay Ca
Hạn nộp 30-10-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nam Bếp Chính - Chuyên Bếp Việt Hạn nộp: 30-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Nam Bếp Chính - Chuyên Bếp Việt
Hạn nộp 30-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Bếp Chính - Việc Làm Hấp Dẫn Hạn nộp: 31-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Bếp Chính - Việc Làm Hấp Dẫn
Hạn nộp 31-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Đà Nẵng
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!