Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc Làm Đầu Bếp Á Âu - Đăng tuyển, tìm việc Đầu Bếp

Tuyển Phụ Bếp - Bếp Âu - Á Không Cần Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật Hạn nộp: 10-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
7 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Bếp Âu - Á Không Cần Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật
Hạn nộp 10-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 7
Nhà tuyển dụng DELLA GROUP
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Bếp Chính - Bếp Âu - Á Vàng Nổi bật Hạn nộp: 10-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính - Bếp Âu - Á Vàng Nổi bật
Hạn nộp 10-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng DELLA GROUP
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Vinpearl Phú Quốc - Tuyển Bếp trưởng (Việt/ Âu/ Á/ Nhật/ Canteen) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 20,000,000 - 50,000,000 Một tháng
10 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Vinpearl Phú Quốc - Tuyển Bếp trưởng (Việt/ Âu/ Á/ Nhật/ Canteen) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 20,000,000 - 50,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Đầu Bếp Cao Cấp Bếp Việt/Âu/ Á/ Nhật/ Bánh/ Canteen Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 10,000,000 - 25,000,000 Một tháng
30 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Đầu Bếp Cao Cấp Bếp Việt/Âu/ Á/ Nhật/ Bánh/ Canteen Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Nhân Viên Làm Pizza (Bán Thời Gian, 4 Tiếng Buổi Sáng) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 25-03-2019Bán thời gian
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Làm Pizza (Bán Thời Gian, 4 Tiếng Buổi Sáng) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 25-03-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Á Mới Hạn nộp: 30-04-2018Ca gãy
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Á Mới
Hạn nộp 30-04-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Kim Đô
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Á - Đà Nẵng Mới Hạn nộp: 27-04-2018Ca gãy
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Á - Đà Nẵng Mới
Hạn nộp 27-04-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Tiệm ăn Vua vịt quay
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Bếp Trưởng - Việc Làm Hấp Dẫn Mới Hạn nộp: 31-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng
- Lương thỏa thuận 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
2 việc làm
Bắc Ninh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Bếp Trưởng - Việc Làm Hấp Dẫn Mới
Hạn nộp 31-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng
Mức lương - Lương thỏa thuận 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư và Phát triển Hồng Phát
Địa điểm Bắc Ninh, Việt Nam
Tuyển Bếp Trưởng Nhà Hàng - Việc Làm Hấp Dẫn Hạn nộp: 15-05-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Bếp trưởng, Quản lý điều hành, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 10-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Bếp Trưởng Nhà Hàng - Việc Làm Hấp Dẫn
Hạn nộp 15-05-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Bếp trưởng, Quản lý điều hành, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Chay Hương Đạo - Công ty TNHH TMDV Hương Đạo
Địa điểm [Quận 10-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bếp - Bếp Căn Tin Hạn nộp: 06-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
1 việc làm
Long An, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Bếp Căn Tin
Hạn nộp 06-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng WESTLAKES GOLF CLUB & VILLAS - Long An
Địa điểm Long An, Việt Nam
Tuyển Bếp Chính - Bếp Căn Tin Hạn nộp: 10-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Hoa
VNĐ 7,000,000 - 9,500,000 Một tháng
2 việc làm
Long An , Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính - Bếp Căn Tin
Hạn nộp 10-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 9,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng WESTLAKES GOLF CLUB & VILLAS - Long An
Địa điểm Long An , Việt Nam
Tuyển Tổ Phó Bếp - Bếp Á - Việc Làm Hấp Dẫn Hạn nộp: 10-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Hoa
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
Long An , Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Tổ Phó Bếp - Bếp Á - Việc Làm Hấp Dẫn
Hạn nộp 10-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng WESTLAKES GOLF CLUB & VILLAS - Long An
Địa điểm Long An , Việt Nam
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Hoa
VNĐ 8,000,000 - 20,000,000 Một tháng
4 việc làm
Long An , Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính - Bếp Âu - Á - Lương Cao
Hạn nộp 10-05-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng WESTLAKES GOLF CLUB & VILLAS - Long An
Địa điểm Long An , Việt Nam
Phụ Thớt - Bếp Âu - Á - Bếp Salad Hạn nộp: 10-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp, Đầu bếp Hoa
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
6 việc làm
Long An , Việt Nam
Tiêu đề Phụ Thớt - Bếp Âu - Á - Bếp Salad
Hạn nộp 10-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng WESTLAKES GOLF CLUB & VILLAS - Long An
Địa điểm Long An , Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp - Bếp Á - Quận 7_3214 Hạn nộp: 05-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Bếp Á - Quận 7_3214
Hạn nộp 05-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bếp - Bếp Á - Việc Làm Hấp Dẫn_3213 Hạn nộp: 05-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Bếp Á - Việc Làm Hấp Dẫn_3213
Hạn nộp 05-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bếp - Bếp Âu - Không Cần Kinh Nghiệm_3207 Hạn nộp: 05-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
6 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Bình Dương, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Bếp Âu - Không Cần Kinh Nghiệm_3207
Hạn nộp 05-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Bình Dương, Việt Nam]
Tuyển Bếp Chính - Bếp Âu - Việc Làm Hấp Dẫn_3206 Hạn nộp: 05-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 9,000,000 - 20,000,000 Một tháng
6 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Bình Dương, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính - Bếp Âu - Việc Làm Hấp Dẫn_3206
Hạn nộp 05-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 9,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Bình Dương, Việt Nam]
Bếp Thớt - Bếp Á - Việc Làm Hấp Dẫn_3196 Hạn nộp: 05-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Bếp Thớt - Bếp Á - Việc Làm Hấp Dẫn_3196
Hạn nộp 05-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Bếp Chảo - Bếp Á - Lương Cao_3195 Hạn nộp: 05-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Bếp Chảo - Bếp Á - Lương Cao_3195
Hạn nộp 05-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Bếp Khoán - Việc Làm Tại Đồng Nai Nổi bật Hạn nộp: 30-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng, Quản lý điều hành
- Lương thỏa thuận 20,000,000 - 60,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Bếp Khoán - Việc Làm Tại Đồng Nai Nổi bật
Hạn nộp 30-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng, Quản lý điều hành
Mức lương - Lương thỏa thuận 20,000,000 - 60,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà hàng KHANG THỊNH - Long Thành, Đồng Nai
Địa điểm [Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bếp - Bếp Âu - Á Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3189 Hạn nộp: 30-04-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
3 việc làm
[Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Bếp Âu - Á Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3189
Hạn nộp 30-04-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Làm Món Tráng Miệng Hạn nộp: 30-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
5 việc làm
[Hoàn Kiếm-Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Làm Món Tráng Miệng
Hạn nộp 30-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Hoàn Kiếm-Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam]
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!