Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc Làm Đầu Bếp Á Âu - Đăng tuyển, tìm việc Đầu Bếp

Nhân Viên Phụ Bếp - Làm Việc Tại Đức Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 30,000,000 - 40,000,000 Một tháng
1 việc làm
Nước Ngoài
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Làm Việc Tại Đức Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 30,000,000 - 40,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Asia In
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Không Cần Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
30 việc làm
Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội, Quận Ba Đình-Hà Nội, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Không Cần Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội, Quận Ba Đình-Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam]
Nhân viên bếp Vàng Nổi bật Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
- Lương thỏa thuận 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân viên bếp Vàng Nổi bật
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương - Lương thỏa thuận 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Pullman Saigon Centre
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Bếp Chính Làm Nhà Hàng Việt Tại Đức Nổi bật Hạn nộp: 31-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 40,000,000 - 50,000,000 Một tháng
2 việc làm
Nước Ngoài
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính Làm Nhà Hàng Việt Tại Đức Nổi bật
Hạn nộp 31-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 40,000,000 - 50,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Asia In
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Á Mới Hạn nộp: 19-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 5, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Á Mới
Hạn nộp 19-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Quán Ăn Maika
Địa điểm Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Phó - Bếp Âu Á - Fulltime Mới Hạn nộp: 16-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 20,000,000 - 30,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Phó - Bếp Âu Á - Fulltime Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 20,000,000 - 30,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á - Fulltime Mới Hạn nộp: 16-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á - Fulltime Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nam Phụ Bếp - Bếp Âu Á - Fulltime Mới Hạn nộp: 16-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
10 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bếp - Bếp Âu Á - Fulltime Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nam Bếp Chính - Bếp Á - Ca Chiều Mới Hạn nộp: 16-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nam Bếp Chính - Bếp Á - Ca Chiều Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Á - Ca Chiều Mới Hạn nộp: 16-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Á - Ca Chiều Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Chính - Bếp Âu Á Mới Hạn nộp: 16-03-2019Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 12,000,000 Một tháng
3 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Chính - Bếp Âu Á Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á Mới Hạn nộp: 16-03-2019Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
10 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu - Ca Chiều Mới Hạn nộp: 16-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu - Ca Chiều Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Chính - Bếp Âu - Fulltime Mới Hạn nộp: 16-03-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 11,000,000 - 12,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Chính - Bếp Âu - Fulltime Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 11,000,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nam Bếp Chính - Bếp Âu - Có Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 13-03-2019Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Nam Bếp Chính - Bếp Âu - Có Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 13-03-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nam Bếp Chính - Bếp Âu - Fulltime Mới Hạn nộp: 13-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nam Bếp Chính - Bếp Âu - Fulltime Mới
Hạn nộp 13-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Chính - Yêu Cầu Kinh Nghiệm Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
3 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Chính - Yêu Cầu Kinh Nghiệm
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng GAUDI bar&tapas
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp Làm Nhà Hàng Việt Tại Đức Hạn nộp: 30-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 30,000,000 - 40,000,000 Một tháng
2 việc làm
Nước Ngoài
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp Làm Nhà Hàng Việt Tại Đức
Hạn nộp 30-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 30,000,000 - 40,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Asia In
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Nam Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á Hạn nộp: 24-02-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Nam Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á
Hạn nộp 24-02-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu - Hội An Hạn nộp: 24-02-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu - Hội An
Hạn nộp 24-02-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu - Fulltime Hạn nộp: 22-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
3 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu - Fulltime
Hạn nộp 22-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nam Phụ Bếp - Bếp Âu Á - Ca Chiều Hạn nộp: 22-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bếp - Bếp Âu Á - Ca Chiều
Hạn nộp 22-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!