Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc Làm Đầu Bếp Hoa - Đăng tuyển, tìm việc Đầu Bếp

Tuyển Dụng Bếp: Âu/Á/Hàn/Nhật/Thái/Trung/Bánh/Lạnh Vàng Nổi bật Hạn nộp: 09-11-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hoa
VNĐ 6,000,000 - 20,000,000 Một tháng
200 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Tuyển Dụng Bếp: Âu/Á/Hàn/Nhật/Thái/Trung/Bánh/Lạnh Vàng Nổi bật
Hạn nộp 09-11-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 200
Nhà tuyển dụng Vinpearl Phú Quốc Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Bếp Trưởng Bếp Hoa - Head Chef Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Hoa
VNĐ 10,000,000 - 25,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề Bếp Trưởng Bếp Hoa - Head Chef Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH TMDV The Only Way
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam]
Bếp Trưởng Bếp Hoa - Head Chef Hạn nộp: 31-08-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Hoa
VNĐ 10,000,000 - 25,000,000 Một tháng
1 việc làm
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề Bếp Trưởng Bếp Hoa - Head Chef
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH TMDV The Only Way
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam
Tuyển Nam Bếp Chính - Full Time - TD00000129 Hạn nộp: 01-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 6,000,000 - 7,000,000
1 việc làm
Tiêu đề Tuyển Nam Bếp Chính - Full Time - TD00000129
Hạn nộp 01-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,000,000
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Tuyển Nam Bếp Chính - Xoay Ca - TD00000117 Hạn nộp: 01-09-2018Ca xoay
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 5,500,000 - 8,500,000 Một tháng
10 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nam Bếp Chính - Xoay Ca - TD00000117
Hạn nộp 01-09-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Bếp Chính - Lương Hấp Dẫn - TD00000116 Hạn nộp: 01-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 8,000,000 - 15,000,000
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính - Lương Hấp Dẫn - TD00000116
Hạn nộp 01-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 15,000,000
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Bếp Chính - Lương Hấp Dẫn - TD00000109 Hạn nộp: 01-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 8,500,000 - 20,000,000
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính - Lương Hấp Dẫn - TD00000109
Hạn nộp 01-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 8,500,000 - 20,000,000
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Bếp Chính - Lương Hấp Dẫn - TD00000100 Hạn nộp: 01-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 8,000,000 - 20,000,000 Một tháng
4 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính - Lương Hấp Dẫn - TD00000100
Hạn nộp 01-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Bếp Chính - Xoay Ca -TD00000076 Hạn nộp: 01-09-2018Ca xoay
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính - Xoay Ca -TD00000076
Hạn nộp 01-09-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Bếp Chính - Lương Hấp Dẫn - TD00000075 Hạn nộp: 01-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 8,000,000 - 15,000,000
3 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính - Lương Hấp Dẫn - TD00000075
Hạn nộp 01-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 15,000,000
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Bếp Chính - Làm Ca Chiều - TD00000195 Hạn nộp: 01-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 3,500,000 - 6,500,000
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính - Làm Ca Chiều - TD00000195
Hạn nộp 01-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 6,500,000
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 6,000,000 - 9,500,000
10 việc làm
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính - Việc Làm Hấp Dẫn - TD00000171
Hạn nộp 01-09-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 9,500,000
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Tuyển Nam Bếp Chính - Lương Cao - TD00000164 Hạn nộp: 01-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 8,000,000 - 15,000,000
2 việc làm
Tiêu đề Tuyển Nam Bếp Chính - Lương Cao - TD00000164
Hạn nộp 01-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 15,000,000
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Tuyển Nam Bếp Chính - Ca Sáng - TD00000157 Hạn nộp: 01-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Tuyển Nam Bếp Chính - Ca Sáng - TD00000157
Hạn nộp 01-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Bếp Chính - Ca Xoay - TD00000156 Hạn nộp: 01-09-2018Ca xoay
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 7,000,000 - 15,000,000
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính - Ca Xoay - TD00000156
Hạn nộp 01-09-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 15,000,000
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Nam Bếp Chính - TD00000149 Hạn nộp: 01-09-2018Ca xoay
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Tuyển Nam Bếp Chính - TD00000149
Hạn nộp 01-09-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Nam Bếp Chính - Ca Chiều - TD00000147 Hạn nộp: 01-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 6,000,000 - 7,000,000
1 việc làm
Tiêu đề Tuyển Nam Bếp Chính - Ca Chiều - TD00000147
Hạn nộp 01-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,000,000
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Tuyển Nam Bếp Chính - Ca Xoay - TD00000141 Hạn nộp: 01-09-2018Ca xoay
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nam Bếp Chính - Ca Xoay - TD00000141
Hạn nộp 01-09-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nam Bếp Chính - TD00000140 Hạn nộp: 01-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 6,000,000 - 8,500,000
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Tuyển Nam Bếp Chính - TD00000140
Hạn nộp 01-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,500,000
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Tuyển Trưởng ca Dimsum Hạn nộp: 31-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hoa, Bếp bánh
VNĐ 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề Tuyển Trưởng ca Dimsum
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hoa, Bếp bánh
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH TMDV The Only Way
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam]
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!