Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc Làm Đầu Bếp Hoa - Đăng tuyển, tìm việc Đầu Bếp

VINPEARL PHÚ QUỐC Tuyển Đầu Bếp Á/Việt/Hoa/Lạnh/Bánh Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hoa
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
20 việc làm
[Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tiêu đề VINPEARL PHÚ QUỐC Tuyển Đầu Bếp Á/Việt/Hoa/Lạnh/Bánh Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm [Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bếp (Phú Quốc) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hoa
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp (Phú Quốc) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm [Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tuyển Đầu Bếp Á/Việt/Hoa (Phú Quốc) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hoa
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Đầu Bếp Á/Việt/Hoa (Phú Quốc) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm [Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tuyển Bếp FastFood (Phú Quốc) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hoa
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Bếp FastFood (Phú Quốc) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm [Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tuyển Đầu Bếp - Chuyên Bếp Thái - Bếp Trung Mới Hạn nộp: 30-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 10,000,000 - 25,000,000 Một tháng
10 việc làm
[Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Đầu Bếp - Chuyên Bếp Thái - Bếp Trung Mới
Hạn nộp 30-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm [Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bếp - Bếp Căn Tin Hạn nộp: 06-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
1 việc làm
Long An, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Bếp Căn Tin
Hạn nộp 06-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng WESTLAKES GOLF CLUB & VILLAS - Long An
Địa điểm Long An, Việt Nam
Tuyển Bếp Chính - Bếp Căn Tin Hạn nộp: 10-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Hoa
VNĐ 7,000,000 - 9,500,000 Một tháng
2 việc làm
Long An , Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính - Bếp Căn Tin
Hạn nộp 10-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 9,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng WESTLAKES GOLF CLUB & VILLAS - Long An
Địa điểm Long An , Việt Nam
Tuyển Tổ Phó Bếp - Bếp Á - Việc Làm Hấp Dẫn Hạn nộp: 10-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Hoa
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
Long An , Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Tổ Phó Bếp - Bếp Á - Việc Làm Hấp Dẫn
Hạn nộp 10-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng WESTLAKES GOLF CLUB & VILLAS - Long An
Địa điểm Long An , Việt Nam
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Hoa
VNĐ 8,000,000 - 20,000,000 Một tháng
4 việc làm
Long An , Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính - Bếp Âu - Á - Lương Cao
Hạn nộp 10-05-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng WESTLAKES GOLF CLUB & VILLAS - Long An
Địa điểm Long An , Việt Nam
Phụ Thớt - Bếp Âu - Á - Bếp Salad Hạn nộp: 10-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp, Đầu bếp Hoa
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
6 việc làm
Long An , Việt Nam
Tiêu đề Phụ Thớt - Bếp Âu - Á - Bếp Salad
Hạn nộp 10-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng WESTLAKES GOLF CLUB & VILLAS - Long An
Địa điểm Long An , Việt Nam
Việc Làm Đầu Bếp Hoa_TDBS_043 Hạn nộp: 21-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hoa
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
3 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Việt Nam]
Tiêu đề Việc Làm Đầu Bếp Hoa_TDBS_043
Hạn nộp 21-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Việt Nam]
Việc Làm Đầu Bếp Tại Nha Trang_TDBS_036 Hạn nộp: 14-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
1 việc làm
Nha Trang, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Đầu Bếp Tại Nha Trang_TDBS_036
Hạn nộp 14-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Nha Trang, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!