Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm Đầu Bếp Việt - Đăng tuyển, tìm việc Đầu Bếp Việt

Nhân viên bếp Vàng Nổi bật Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
- Lương thỏa thuận 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân viên bếp Vàng Nổi bật
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương - Lương thỏa thuận 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Pullman Saigon Centre
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Bếp Chính Làm Nhà Hàng Việt Tại Đức Mới Nổi bật Hạn nộp: 29-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 40,000,000 - 50,000,000 Một tháng
2 việc làm
Nước Ngoài
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính Làm Nhà Hàng Việt Tại Đức Mới Nổi bật
Hạn nộp 29-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 40,000,000 - 50,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Asia In
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt Mới Hạn nộp: 16-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Phụ bếp
VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Làm Việc Tại Nha Trang Mới Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Làm Việc Tại Nha Trang Mới
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng 79 BP Coffee
Địa điểm Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Chính Điểm Tâm Sáng + Cơm Văn Phòng Mới Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
1 việc làm
Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Chính Điểm Tâm Sáng + Cơm Văn Phòng Mới
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng 79 BP Coffee
Địa điểm Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp Làm Nhà Hàng Việt Tại Đức Hạn nộp: 30-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 30,000,000 - 40,000,000 Một tháng
2 việc làm
Nước Ngoài
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp Làm Nhà Hàng Việt Tại Đức
Hạn nộp 30-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 30,000,000 - 40,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Asia In
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Tuyển Bếp Chính Nhà Hàng Làm Việc Tại Pháp Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 25,000,000 - 30,000,000 Một tháng
2 việc làm
Nước Ngoài
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính Nhà Hàng Làm Việc Tại Pháp
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 25,000,000 - 30,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Restaurant L'indochine
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Nữ Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt Hạn nộp: 24-02-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Nữ Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt
Hạn nộp 24-02-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt - Fulltime Hạn nộp: 24-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
2 việc làm
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt - Fulltime
Hạn nộp 24-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Gia Lai, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt - Điện Bàn, Quảng Nam Hạn nộp: 24-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt - Điện Bàn, Quảng Nam
Hạn nộp 24-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Bếp Chính Bếp Việt - Quảng Nam - Fulltime Hạn nộp: 24-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quảng Nam
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Việt - Quảng Nam - Fulltime
Hạn nộp 24-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt - Fulltime Hạn nộp: 19-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt - Fulltime
Hạn nộp 19-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Vietnamese Cuisine Head Chef – Spice Viet Restaurant Chain Hạn nộp: 18-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng
- Lương thỏa thuận 50,000,000 - 50,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh, Hội An-Quảng Nam
Tiêu đề Vietnamese Cuisine Head Chef – Spice Viet Restaurant Chain
Hạn nộp 18-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng
Mức lương - Lương thỏa thuận 50,000,000 - 50,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng TMG Hospitality
Địa điểm [Hồ Chí Minh, Hội An-Quảng Nam, Việt Nam]
Tuyển Bếp Chính Nhà Hàng Làm Việc Tại Pháp Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 25,000,000 - 30,000,000 Một tháng
2 việc làm
Nước Ngoài
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính Nhà Hàng Làm Việc Tại Pháp
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 25,000,000 - 30,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Restaurant L'indochine
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Chuyên Bếp Việt Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
3 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Chuyên Bếp Việt
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Chính Bếp Việt - Full Time Hạn nộp: 13-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 8,000,000 - 12,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Việt - Full Time
Hạn nộp 13-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nam Bếp Chính Bếp Việt Hạn nộp: 12-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nam Bếp Chính Bếp Việt
Hạn nộp 12-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Holy Crab_Bếp Chính Nhà Hàng Hải Sản Holy Crab Giga Mall Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Hoa, Bếp trưởng
VNĐ 7,500,000 - 10,000,000 Một tháng
5 việc làm
Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Holy Crab_Bếp Chính Nhà Hàng Hải Sản Holy Crab Giga Mall
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Hoa, Bếp trưởng
Mức lương VNĐ 7,500,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Holy Crab
Địa điểm [Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phụ Bếp Việt Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Việt
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Việt Hạn nộp: 28-02-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Việt
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Fulltime Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Fulltime
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!