Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm Đầu Bếp Việt - Đăng tuyển, tìm việc Đầu Bếp Việt

Nhân Viên Bếp- Aeon Bình Tân Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2017Ca xoay
Đầu bếp Việt
VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
20 việc làm
[Bình Tân-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Bếp- Aeon Bình Tân Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2017
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ Phần Nhà hàng Gói và Cuốn (Wrap& Roll)
Địa điểm [Bình Tân-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Bếp FastFood (Phú Quốc) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Bếp FastFood (Phú Quốc) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm [Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tuyển Bếp Trưởng (Phú Quốc) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 15,000,000 - 25,000,000 Một tháng
2 việc làm
[Phú Quốc, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Bếp Trưởng (Phú Quốc) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 15,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm [Phú Quốc, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Đầu Bếp Á/Việt/Hoa (Phú Quốc) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Đầu Bếp Á/Việt/Hoa (Phú Quốc) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm [Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bếp (Phú Quốc) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp (Phú Quốc) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm [Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tổ trưởng Bếp-Aeon Bình Tân Nổi bật Hạn nộp: 30-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
[Bình Tân-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tổ trưởng Bếp-Aeon Bình Tân Nổi bật
Hạn nộp 30-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ Phần Nhà hàng Gói và Cuốn (Wrap& Roll)
Địa điểm [Bình Tân-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tổ Trưởng Nhà Hàng- Khu Vực Hồ Chí Minh Nổi bật Hạn nộp: 28-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
15 việc làm
[Bình Tân-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 9-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Tân Bình-Hồ Chí Minh, Tân Phú, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tổ Trưởng Nhà Hàng- Khu Vực Hồ Chí Minh Nổi bật
Hạn nộp 28-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 15
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ Phần Nhà hàng Gói và Cuốn (Wrap& Roll)
Địa điểm [Bình Tân-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 9-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Tân Bình-Hồ Chí Minh, Tân Phú, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Bếp Cơm Văn Phòng Chuyên Món Bắc Mới Hạn nộp: 25-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng
VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Cơm Văn Phòng Chuyên Món Bắc Mới
Hạn nộp 25-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hệ Thống Trung Nguyên Coffee
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bếp phó - Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Asiana Plaza Mới Hạn nộp: 03-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 15,000,000 - 30,000,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Bếp phó - Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Asiana Plaza Mới
Hạn nộp 03-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 15,000,000 - 30,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Trưởng Khách sạn - Việc Làm Hấp Dẫn Hạn nộp: 30-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
- Lương thỏa thuận 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Tiêu đề Bếp Trưởng Khách sạn - Việc Làm Hấp Dẫn
Hạn nộp 30-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương - Lương thỏa thuận 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Quản lý Khai thác Tài sản DIC Bình Minh
Địa điểm
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
2 việc làm
[Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Bếp Chính Chuyên Bún Bò An Hòa Tại Bình Thạnh
Hạn nộp 29-10-2017
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Bún Bò An Hòa
Địa điểm [Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bếp Chảo Cơm Niêu Thím Ba Tại Quận 3 Hạn nộp: 29-10-2017Ca gãy
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Bếp Chảo Cơm Niêu Thím Ba Tại Quận 3
Hạn nộp 29-10-2017
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Cơm Niêu Thím Ba
Địa điểm [Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bếp Việt Tại Quận 1 Hạn nộp: 27-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp Việt Tại Quận 1
Hạn nộp 27-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Warning Zone
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Steward/ Nhân viên Tạp Vụ Bếp Hạn nộp: 30-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
20 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Steward/ Nhân viên Tạp Vụ Bếp
Hạn nộp 30-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Cuốn Việt Cà Mau Hạn nộp: 06-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
20 việc làm
Cà Mau, Việt Nam
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Cuốn Việt Cà Mau
Hạn nộp 06-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ Phần Nhà hàng Gói và Cuốn (Wrap& Roll)
Địa điểm Cà Mau, Việt Nam
Bếp Chính Cà Phê Diên Vĩ Quận Tân Bình Hạn nộp: 31-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 6,500,000 - 7,500,000 Một tháng
3 việc làm
[Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Bếp Chính Cà Phê Diên Vĩ Quận Tân Bình
Hạn nộp 31-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 6,500,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Cà Phê Diên Vĩ
Địa điểm [Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
NV Bếp- 20 Hai Bà Trưng- Hà Nội Hạn nộp: 31-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
20 việc làm
Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề NV Bếp- 20 Hai Bà Trưng- Hà Nội
Hạn nộp 31-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ Phần Nhà hàng Gói và Cuốn (Wrap& Roll)
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Wrap & Roll Quận 1 Nổi bật Hạn nộp: 31-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
30 việc làm
[Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Wrap & Roll Quận 1 Nổi bật
Hạn nộp 31-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ Phần Nhà hàng Gói và Cuốn (Wrap& Roll)
Địa điểm [Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Đầu Bếp Việt Đầu Bếp Hàn E-mart Việt Nam Hạn nộp: 30-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hàn
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận Gò Vấp-Tp Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Đầu Bếp Việt Đầu Bếp Hàn E-mart Việt Nam
Hạn nộp 30-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hàn
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH E-Mart Việt Nam
Địa điểm [Quận Gò Vấp-Tp Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
TỔ TRƯỞNG BẾP-HCM-LƯƠNG CAO Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-01-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
20 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề TỔ TRƯỞNG BẾP-HCM-LƯƠNG CAO Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-01-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ Phần Nhà hàng Gói và Cuốn (Wrap& Roll)
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Job RSS
Tìm Kiếm Việc
Chức danh
Công ty
chuyên ngành
Mức lương
Kinh nghiệm
Hạn nộp hồ sơ
Địa điểm tìm kiếm
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!