Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Đồng Nai

Bếp Chính Nhật - Bếp Sushi Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 06-01-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Nhật
VNĐ 9,000,000 - 12,000,000 Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Bếp Chính Nhật - Bếp Sushi Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 06-01-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Nhật
Mức lương VNĐ 9,000,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Sushi 52
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Bếp Chính Nhật Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 06-01-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Nhật
VNĐ 9,000,000 - 12,000,000 Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Bếp Chính Nhật Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 06-01-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Nhật
Mức lương VNĐ 9,000,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Sushi 52
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nhân Viên Buồng Phòng Mới Hạn nộp: 05-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Buồng phòng
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Buồng Phòng Mới
Hạn nộp 05-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Buồng phòng
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Tuyển Phục Vụ Nhà Hàng - Fulltime Hạn nộp: 27-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
6 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Tuyển Phục Vụ Nhà Hàng - Fulltime
Hạn nộp 27-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Pha Chế Đặc Biệt Hạn nộp: 27-12-2018Ca xoay
Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
3 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Pha Chế Đặc Biệt
Hạn nộp 27-12-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp Việt - Làm Ca Sáng Hạn nộp: 27-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp Việt - Làm Ca Sáng
Hạn nộp 27-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Bếp Chính Bếp Việt - Làm Ca Sáng Hạn nộp: 27-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Việt - Làm Ca Sáng
Hạn nộp 27-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt Hạn nộp: 27-12-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt
Hạn nộp 27-12-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt Hạn nộp: 27-12-2018Ca xoay
Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt
Hạn nộp 27-12-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Phụ Bếp Việt Hạn nộp: 22-12-2018Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 3,000,000 - 3,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Phụ Bếp Việt
Hạn nộp 22-12-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 3,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng Hạn nộp: 22-12-2018Ca xoay
Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng
Hạn nộp 22-12-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Pha chế
VNĐ 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Pha Chế - Chuyên Pha Chế Thông Dụng
Hạn nộp 22-12-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nam Bếp Bánh - Chuyên Bánh Nướng Hạn nộp: 22-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 4,500,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nam Bếp Bánh - Chuyên Bánh Nướng
Hạn nộp 22-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Tuyển Nam Bếp Chính Bếp Việt Hạn nộp: 22-12-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Tuyển Nam Bếp Chính Bếp Việt
Hạn nộp 22-12-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Tuyển Nam Phụ Bếp Việt Hạn nộp: 22-12-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 9,000,000 - 10,000,000 Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bếp Việt
Hạn nộp 22-12-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 9,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt - Parttime Hạn nộp: 14-12-2018Bán thời gian
Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt - Parttime
Hạn nộp 14-12-2018
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Pha Chế - Barista Hạn nộp: 31-03-2019Ca xoay
Pha chế, Barista
VNĐ 3,000,000 - 5,000,000 Một tháng
100 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận 11-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Bình Dương, Huyện Củ Chi-Hồ Chí Minh, Biên Hòa-Đồng Nai
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Pha Chế - Barista
Hạn nộp 31-03-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 100
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Passio
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận 11-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Bình Dương, Huyện Củ Chi-Hồ Chí Minh, Biên Hòa-Đồng Nai, Việt Nam]
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!