Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Đồng Nai

Tuyển Nam Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt Mới Hạn nộp: 15-11-2018Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Tuyển Nam Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt Mới
Hạn nộp 15-11-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nữ Pha Chế Đặc Biệt - Làm Xoay Ca Mới Hạn nộp: 15-11-2018Ca xoay
Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nữ Pha Chế Đặc Biệt - Làm Xoay Ca Mới
Hạn nộp 15-11-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Tuyển Giám Sát Nhà Hàng - Việc Làm Hấp Dẫn Mới Hạn nộp: 15-11-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
4 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Tuyển Giám Sát Nhà Hàng - Việc Làm Hấp Dẫn Mới
Hạn nộp 15-11-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Giám Sát Tiền sảnh - Lương Cao Mới Hạn nộp: 15-11-2018Ca xoay
Quản lý điều hành
VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
5 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Giám Sát Tiền sảnh - Lương Cao Mới
Hạn nộp 15-11-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nam Quản Lý Nhà Hàng - Làm Ca Sáng Mới Hạn nộp: 15-11-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nam Quản Lý Nhà Hàng - Làm Ca Sáng Mới
Hạn nộp 15-11-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Tuyển Nam Phụ Bếp - Chuyên Bếp Việt Hạn nộp: 02-11-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bếp - Chuyên Bếp Việt
Hạn nộp 02-11-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Bếp Chính - Chuyên Bếp Việt - Lương Hấp Dẫn Hạn nộp: 29-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Bếp Chính - Chuyên Bếp Việt - Lương Hấp Dẫn
Hạn nộp 29-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nam Bếp Chính - Chuyên Bếp Việt - Ca Chiều Hạn nộp: 29-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nam Bếp Chính - Chuyên Bếp Việt - Ca Chiều
Hạn nộp 29-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nam Bếp Chính - Lương Hấp Dẫn Hạn nộp: 29-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nam Bếp Chính - Lương Hấp Dẫn
Hạn nộp 29-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Pha Chế Đặc Biệt - Xoay Ca Hạn nộp: 29-10-2018Ca xoay
Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Pha Chế Đặc Biệt - Xoay Ca
Hạn nộp 29-10-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nam Phụ Bếp - Chuyên Bếp Việt - Làm Xoay Ca
Hạn nộp 29-10-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Tuyển Nữ Phục Vụ Nhà Hàng Hạn nộp: 29-10-2018Ca xoay
Phục vụ
VNĐ 3,000,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Tuyển Nữ Phục Vụ Nhà Hàng
Hạn nộp 29-10-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Tuyển Pha Chế Đặc Biệt - Làm Xoay Ca Hạn nộp: 29-10-2018Ca xoay
Pha chế
VNĐ 3,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Tuyển Pha Chế Đặc Biệt - Làm Xoay Ca
Hạn nộp 29-10-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp - Không Cần Kinh Nghiệm - Làm Ca Sáng Hạn nộp: 29-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Không Cần Kinh Nghiệm - Làm Ca Sáng
Hạn nộp 29-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Làm Ca Sáng Hạn nộp: 29-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
8 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Làm Ca Sáng
Hạn nộp 29-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Phụ Bếp - Chuyên Bếp Việt - Ca Sáng Hạn nộp: 29-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Phụ Bếp - Chuyên Bếp Việt - Ca Sáng
Hạn nộp 29-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!