Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Đồng Nai

Bếp Chính Tại Biên Hòa_2697 Mới Hạn nộp: 26-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam]
Tiêu đề Bếp Chính Tại Biên Hòa_2697 Mới
Hạn nộp 26-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam]
Pha Chế Đặc Biệt Tại Biên Hòa_2696 Mới Hạn nộp: 26-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
3 việc làm
[Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam]
Tiêu đề Pha Chế Đặc Biệt Tại Biên Hòa_2696 Mới
Hạn nộp 26-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam]
Phụ Bếp - Việc Làm Hấp Dẫn Mới Hạn nộp: 26-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Nhật
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai, Việt Nam
Tiêu đề Phụ Bếp - Việc Làm Hấp Dẫn Mới
Hạn nộp 26-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Nhật
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng BBQ Garden
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Bếp Chính - Nam - Nhà Hàng BBQ Garden Mới Hạn nộp: 26-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,000,000 - Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai, Việt Nam
Tiêu đề Bếp Chính - Nam - Nhà Hàng BBQ Garden Mới
Hạn nộp 26-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,000,000 - Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng BBQ Garden
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Bếp Sushi - Tuyển Nam Việc Làm Hấp Dẫn Mới Hạn nộp: 26-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Nhật
VNĐ 5,000,000 - Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai, Việt Nam
Tiêu đề Bếp Sushi - Tuyển Nam Việc Làm Hấp Dẫn Mới
Hạn nộp 26-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Nhật
Mức lương VNĐ 5,000,000 - Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng BBQ Garden
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Đầu Bếp Chảo - Thớt - Rau - Việc Làm Hấp Dẫn Hạn nộp: 31-01-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 15,000,000 Một tháng
0 việc làm
Đồng Nai, Việt Nam
Tiêu đề Đầu Bếp Chảo - Thớt - Rau - Việc Làm Hấp Dẫn
Hạn nộp 31-01-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 0
Nhà tuyển dụng Làng du lịch Tre Việt
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Job RSS
Tìm Kiếm Việc
Công ty
Địa điểm tìm kiếm
Chức danh
chuyên ngành
Mức lương
Hạn nộp hồ sơ
Kinh nghiệm
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!