Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Tp Hồ Chí Minh

Bartender Công Ty Cổ Phần Global Link Bản Sao Vàng Nổi bật Hạn nộp: 25-10-2017Ca xoay
- Lương thỏa thuận - Một tháng
10 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Bartender Công Ty Cổ Phần Global Link Bản Sao Vàng Nổi bật
Hạn nộp 25-10-2017
Phân loại Ca xoay
Danh mục
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phụ Bếp Âu Bản Sao Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
- Lương thỏa thuận - Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Âu Bản Sao Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Cashier Restaurant Công Ty Cổ Phần Global Link Bản sao Bản sao Vàng Nổi bật Hạn nộp: 25-10-2017Ca xoay
- Lương thỏa thuận - Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Cashier Restaurant Công Ty Cổ Phần Global Link Bản sao Bản sao Vàng Nổi bật
Hạn nộp 25-10-2017
Phân loại Ca xoay
Danh mục
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bartender Công Ty Cổ Phần Global Link Bản sao Vàng Nổi bật Hạn nộp: 25-10-2017Ca xoay
- Lương thỏa thuận - Một tháng
10 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Bartender Công Ty Cổ Phần Global Link Bản sao Vàng Nổi bật
Hạn nộp 25-10-2017
Phân loại Ca xoay
Danh mục
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Cashier Restaurant Công Ty Cổ Phần Global Link Bản sao Vàng Nổi bật Hạn nộp: 25-10-2017Ca xoay
- Lương thỏa thuận - Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Cashier Restaurant Công Ty Cổ Phần Global Link Bản sao Vàng Nổi bật
Hạn nộp 25-10-2017
Phân loại Ca xoay
Danh mục
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Parkview Restaurant Manager Mới Nổi bật Hạn nộp: 17-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 15,000,000 - 30,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Parkview Restaurant Manager Mới Nổi bật
Hạn nộp 17-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 15,000,000 - 30,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng NEW WORLD SAIGON HOTEL
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phụ Bếp Bếp Hoa (Thớt) Mới Nổi bật Hạn nộp: 31-10-2017Ca gãy
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 8,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Bếp Hoa (Thớt) Mới Nổi bật
Hạn nộp 31-10-2017
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng NEW WORLD SAIGON HOTEL
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Lobby Greeter-Nhân Viên Đón Khách Tiền Sảnh (Thời Vụ) Mới Hạn nộp: 17-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
- Lương thỏa thuận 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Lobby Greeter-Nhân Viên Đón Khách Tiền Sảnh (Thời Vụ) Mới
Hạn nộp 17-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương - Lương thỏa thuận 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng NEW WORLD SAIGON HOTEL
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Trainee - Health Club Mới Hạn nộp: 17-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
- Lương thỏa thuận - Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Trainee - Health Club Mới
Hạn nộp 17-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng NEW WORLD SAIGON HOTEL
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Thực Tập Sinh Kỹ Thuật Mới Hạn nộp: 17-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
- Lương thỏa thuận - Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Thực Tập Sinh Kỹ Thuật Mới
Hạn nộp 17-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng NEW WORLD SAIGON HOTEL
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Finance Associate - Income Auditor Mới Hạn nộp: 17-11-2017Giờ hành chính
Việc làm khác
- Lương thỏa thuận 5,000,000 - 9,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Finance Associate - Income Auditor Mới
Hạn nộp 17-11-2017
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Việc làm khác
Mức lương - Lương thỏa thuận 5,000,000 - 9,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng NEW WORLD SAIGON HOTEL
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Bảo Vệ Mới Hạn nộp: 17-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
- Lương thỏa thuận 4,500,000 - 8,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Bảo Vệ Mới
Hạn nộp 17-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương - Lương thỏa thuận 4,500,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng NEW WORLD SAIGON HOTEL
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Laundry Supervisor Mới Hạn nộp: 17-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác, Quản lý điều hành
- Lương thỏa thuận 6,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Laundry Supervisor Mới
Hạn nộp 17-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác, Quản lý điều hành
Mức lương - Lương thỏa thuận 6,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng NEW WORLD SAIGON HOTEL
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Sales Executive (Corporate sales) Mới Hạn nộp: 17-11-2017Giờ hành chính
Việc làm khác
- Lương thỏa thuận 9,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Sales Executive (Corporate sales) Mới
Hạn nộp 17-11-2017
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Việc làm khác
Mức lương - Lương thỏa thuận 9,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng NEW WORLD SAIGON HOTEL
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesales) Mới Hạn nộp: 17-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
- Lương thỏa thuận 4,000,000 - 8,500,000 Một tháng
3 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesales) Mới
Hạn nộp 17-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương - Lương thỏa thuận 4,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng NEW WORLD SAIGON HOTEL
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Stewarding Supervisor Mới Hạn nộp: 17-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
- Lương thỏa thuận 7,500,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Stewarding Supervisor Mới
Hạn nộp 17-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương - Lương thỏa thuận 7,500,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng NEW WORLD SAIGON HOTEL
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Cơm Văn Phòng Chuyên Món Bắc Mới Hạn nộp: 25-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng
VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Cơm Văn Phòng Chuyên Món Bắc Mới
Hạn nộp 25-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hệ Thống Trung Nguyên Coffee
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp Bánh Không Cần Kinh Nghiệm Quận 1 Mới Hạn nộp: 18-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Phụ Bếp Bánh Không Cần Kinh Nghiệm Quận 1 Mới
Hạn nộp 18-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Grand Castella Vietnam
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Pha Chế Thông Dụng - Nữ - Quận 8 Lương Tốt Mới Hạn nộp: 17-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
- Lương thỏa thuận 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 8-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Pha Chế Thông Dụng - Nữ - Quận 8 Lương Tốt Mới
Hạn nộp 17-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Cà Phê Hương Việt
Địa điểm [Quận 8-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Head Barista - La Gare Coffee - Quận 7 Mới Hạn nộp: 17-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Head Barista - La Gare Coffee - Quận 7 Mới
Hạn nộp 17-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng La Gare Coffee
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Pha Chế Quận 7 Không Cần Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 17-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
4 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Pha Chế Quận 7 Không Cần Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 17-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng La Gare Coffee
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Job RSS
Tìm Kiếm Việc
Chức danh
Công ty
chuyên ngành
Mức lương
Kinh nghiệm
Hạn nộp hồ sơ
Địa điểm tìm kiếm
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!