Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nam Phụ Bếp Hoa Vàng Nổi bật Hạn nộp: 23-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bếp Hoa Vàng Nổi bật
Hạn nộp 23-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nam Phụ Bếp Hoa Vàng Nổi bật Hạn nộp: 23-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hoa
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bếp Hoa Vàng Nổi bật
Hạn nộp 23-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân viên bếp Vàng Nổi bật Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
- Lương thỏa thuận 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân viên bếp Vàng Nổi bật
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương - Lương thỏa thuận 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Pullman Saigon Centre
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân viên bếp Vàng Nổi bật Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
- Lương thỏa thuận 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân viên bếp Vàng Nổi bật
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương - Lương thỏa thuận 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Pullman Saigon Centre
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân viên bếp Vàng Nổi bật Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
- Lương thỏa thuận 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân viên bếp Vàng Nổi bật
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương - Lương thỏa thuận 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Pullman Saigon Centre
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Gấp Phụ Bếp Làm Việc Tại Nguyễn Cửu Vân - Bình Thạnh Nổi bật Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
4 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Gấp Phụ Bếp Làm Việc Tại Nguyễn Cửu Vân - Bình Thạnh Nổi bật
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH FOOD WITH LOVE
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Phó - Bếp Âu Á - Fulltime Mới Hạn nộp: 16-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 20,000,000 - 30,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Phó - Bếp Âu Á - Fulltime Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 20,000,000 - 30,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Trưởng - Bếp Âu Á - Fulltime Mới Hạn nộp: 16-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp trưởng, Quản lý điều hành
VNĐ 12,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Trưởng - Bếp Âu Á - Fulltime Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp trưởng, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á - Fulltime Mới Hạn nộp: 16-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á - Fulltime Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng - Parttime Mới Hạn nộp: 16-03-2019Bán thời gian
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng - Parttime Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nam Phụ Bếp - Bếp Âu Á - Fulltime Mới Hạn nộp: 16-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
10 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bếp - Bếp Âu Á - Fulltime Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nam Bếp Chính - Bếp Á - Ca Chiều Mới Hạn nộp: 16-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nam Bếp Chính - Bếp Á - Ca Chiều Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Á - Ca Chiều Mới Hạn nộp: 16-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Á - Ca Chiều Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Fulltime Mới Hạn nộp: 16-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Fulltime Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Chính - Bếp Âu Á Mới Hạn nộp: 16-03-2019Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 12,000,000 Một tháng
3 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Chính - Bếp Âu Á Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á Mới Hạn nộp: 16-03-2019Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
10 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
10 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Buồng Phòng - Ca Xoay Mới Hạn nộp: 16-03-2019Ca xoay
Buồng phòng
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Buồng Phòng - Ca Xoay Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Buồng phòng
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân - Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh Mới Hạn nộp: 16-03-2019Ca xoay
Lễ tân
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
3 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân - Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Chính - Bếp Hoa - Ca Chiều Mới Hạn nộp: 16-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hoa
VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
5 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Chính - Bếp Hoa - Ca Chiều Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Hoa - Ca Chiều Mới Hạn nộp: 16-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hoa, Phụ bếp
VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
10 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Hoa - Ca Chiều Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hoa, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!