Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Phục Nhà Hàng Nhật Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 14-09-2018Ca gãy
Phục vụ
VNĐ 5,500,000 - 7,500,000 Một tháng
8 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Nhà Hàng Nhật Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 14-09-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Nhật Manmaru
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quản Lý Điều Hành/Manager Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2018Ca xoay
Quản lý điều hành
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Quản Lý Điều Hành/Manager Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Dịch vụ & Tư vấn Hyundai
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bartender - Tuyển Nhân Viên Pha Chế Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 10-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender
- Lương thỏa thuận 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
10 việc làm
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bartender - Tuyển Nhân Viên Pha Chế Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 10-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender
Mức lương - Lương thỏa thuận 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng GoGi House
Địa điểm Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bartender - Tuyển Pha Chế Cho Nhà Hàng Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2018Bán thời gian
Bartender
VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bartender - Tuyển Pha Chế Cho Nhà Hàng Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Bartender
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Nếp
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bartender - Tuyển Pha Chế Cho Nhà Hàng Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2018Bán thời gian
Pha chế
VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bartender - Tuyển Pha Chế Cho Nhà Hàng Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Nếp
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Làm Bánh Mới Nổi bật Hạn nộp: 30-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 6,500,000 - 7,500,000 Một tháng
5 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Làm Bánh Mới Nổi bật
Hạn nộp 30-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 6,500,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng công ty TNHH Juchheim Việt Nam
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bán Hàng Mới Hạn nộp: 30-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bán Hàng Mới
Hạn nộp 30-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng công ty TNHH Juchheim Việt Nam
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Làm bánh (full Time) Mới Hạn nộp: 30-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 6,500,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Làm bánh (full Time) Mới
Hạn nộp 30-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 6,500,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng công ty TNHH Juchheim Việt Nam
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Hoa - Việt (Full-time, Part-time) Mới Hạn nộp: 31-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
8 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Hoa - Việt (Full-time, Part-time) Mới
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG JING HUA VIỆT NAM
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Tạp Vụ Nhà Hàng Mới Hạn nộp: 10-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Tạp Vụ Nhà Hàng Mới
Hạn nộp 10-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG JING HUA VIỆT NAM
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp - Không Cần Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 10-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
4 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Không Cần Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 10-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG JING HUA VIỆT NAM
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Thu Ngân Cho Nhà Hàng Mới Hạn nộp: 31-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Thu Ngân Cho Nhà Hàng Mới
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG JING HUA VIỆT NAM
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Không Cần Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 25-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Không Cần Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 25-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bar - Việc Làm Hấp Dẫn Mới Hạn nộp: 25-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bar - Việc Làm Hấp Dẫn Mới
Hạn nộp 25-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp - Full Time - Không Cần Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 25-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp - Full Time - Không Cần Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 25-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Làm Việc Tại Hồ Chí Minh Mới Hạn nộp: 25-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Làm Việc Tại Hồ Chí Minh Mới
Hạn nộp 25-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Làm Full Time Mới Hạn nộp: 25-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Làm Full Time Mới
Hạn nộp 25-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nam Phụ Bếp - Làm Ca Chiều Mới Hạn nộp: 25-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bếp - Làm Ca Chiều Mới
Hạn nộp 25-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Phụ Bar chuyên Barista Mới Hạn nộp: 25-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Phụ Bar chuyên Barista Mới
Hạn nộp 25-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nam Phục Vụ - Lương Hấp Dẫn Mới Hạn nộp: 25-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nam Phục Vụ - Lương Hấp Dẫn Mới
Hạn nộp 25-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tổ Trưởng Bếp - Chef de partie Mới Hạn nộp: 31-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
- Lương thỏa thuận 7,000,000 - 9,500,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tổ Trưởng Bếp - Chef de partie Mới
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương - Lương thỏa thuận 7,000,000 - 9,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng KHÁCH SẠN FUSION SUITES SÀI GÒN
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế (Nam) - Bartender Mới Hạn nộp: 31-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
- Lương thỏa thuận 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế (Nam) - Bartender Mới
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương - Lương thỏa thuận 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng KHÁCH SẠN FUSION SUITES SÀI GÒN
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trợ Lý - Có Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật Mới Hạn nộp: 10-09-2018Ca gãy
Quản lý điều hành
VNĐ 6,500,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Trợ Lý - Có Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật Mới
Hạn nộp 10-09-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 6,500,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Nhật Manmaru
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!