Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp Vàng Nổi bật Hạn nộp: 20-12-2018Ca gãy
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
5 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp Vàng Nổi bật
Hạn nộp 20-12-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng GENTLE ONION
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Bếp Bánh Vàng Hạn nộp: 31-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Bếp Bánh Vàng
Hạn nộp 31-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng WAU COFFEE
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Bếp Bánh Vàng Hạn nộp: 31-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Bếp Bánh Vàng
Hạn nộp 31-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng WAU COFFEE
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Không Cần Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2018Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
10 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Không Cần Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG BUZZA PIZZA
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Không Cần Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2018Ca xoay
Phụ bếp
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
10 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Không Cần Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG BUZZA PIZZA
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chuyên Viên Kỹ Thuật Bếp Bánh Mới Hạn nộp: 31-10-2018Giờ hành chính
Bếp bánh
VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
2 việc làm
Bắc Ninh, Quận 1-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Chuyên Viên Kỹ Thuật Bếp Bánh Mới
Hạn nộp 31-10-2018
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty cổ phần Thực Phẩm Farina
Địa điểm [Bắc Ninh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bartender Mới Hạn nộp: 31-10-2018Bán thời gian
Bartender, Pha chế
- Lương thỏa thuận 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bartender Mới
Hạn nộp 31-10-2018
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương - Lương thỏa thuận 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Utakata Bar
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp - Bếp Âu Á - Lương Cao Mới Hạn nộp: 15-11-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 9,000,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Bếp Âu Á - Lương Cao Mới
Hạn nộp 15-11-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp - Làm Ca sáng - Chuyên Bếp Âu - Á Mới Hạn nộp: 15-11-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp - Làm Ca sáng - Chuyên Bếp Âu - Á Mới
Hạn nộp 15-11-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Không Cần Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 15-11-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
4 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Không Cần Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 15-11-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nam Nhân Viên Phụ Bếp - Làm Ca Chiều Mới Hạn nộp: 15-11-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nam Nhân Viên Phụ Bếp - Làm Ca Chiều Mới
Hạn nộp 15-11-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng - Lương Hấp Dẫn Mới Hạn nộp: 15-11-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng - Lương Hấp Dẫn Mới
Hạn nộp 15-11-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nam Phụ Bếp - Chuyên Bếp Âu - Á Mới Hạn nộp: 15-11-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,500,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nam Phụ Bếp - Chuyên Bếp Âu - Á Mới
Hạn nộp 15-11-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,500,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nam Giám Sát Bếp - Lương Hấp Dẫn Mới Hạn nộp: 15-11-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nam Giám Sát Bếp - Lương Hấp Dẫn Mới
Hạn nộp 15-11-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phục Vụ Nhà Hàng - Có Tiếng Anh Giao Tiếp Mới Hạn nộp: 15-11-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phục Vụ Nhà Hàng - Có Tiếng Anh Giao Tiếp Mới
Hạn nộp 15-11-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt - Làm Ca Chiều Mới Hạn nộp: 15-11-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt - Làm Ca Chiều Mới
Hạn nộp 15-11-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp - Chuyên Bếp Âu - Làm Ca Chiều Mới Hạn nộp: 15-11-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp - Chuyên Bếp Âu - Làm Ca Chiều Mới
Hạn nộp 15-11-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp - Làm Xoay Ca - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 15-11-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!