Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Nha Trang - Khánh Hoà

Nhân Viên Thu Ngân - Không Cần Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
VNĐ 3,500,000 - 3,500,000 Một tháng
1 việc làm
Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu đề Nhân Viên Thu Ngân - Không Cần Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 3,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng 79 BP Coffee
Địa điểm Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Không Cần Kinh Nghiệm - Partime/ Fulltime Mới Hạn nộp: 28-02-2019Bán thời gian
Phục vụ
VNĐ 2,000,000 - 2,500,000 Một tháng
7 việc làm
Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Không Cần Kinh Nghiệm - Partime/ Fulltime Mới
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 2,000,000 - 2,500,000 Một tháng
Vị Trí 7
Nhà tuyển dụng 79 BP Coffee
Địa điểm Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Làm Tại Nha Trang Partime/Fulltime Mới Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
2 việc làm
Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Làm Tại Nha Trang Partime/Fulltime Mới
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng 79 BP Coffee
Địa điểm Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Làm Việc Tại Nha Trang Mới Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Làm Việc Tại Nha Trang Mới
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng 79 BP Coffee
Địa điểm Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Chính Điểm Tâm Sáng + Cơm Văn Phòng Mới Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
1 việc làm
Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Chính Điểm Tâm Sáng + Cơm Văn Phòng Mới
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng 79 BP Coffee
Địa điểm Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Bếp Trưởng - Bếp Âu Á - Khánh Hòa Mới Hạn nộp: 13-03-2019Ca xoay
Bếp trưởng
VNĐ 12,000,000 - 18,000,000 Một tháng
1 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Bếp Trưởng - Bếp Âu Á - Khánh Hòa Mới
Hạn nộp 13-03-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Bếp trưởng
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 18,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm - Khánh Hòa Mới
Hạn nộp 13-03-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Nam Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á Hạn nộp: 24-02-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Nam Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á
Hạn nộp 24-02-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Nữ Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt Hạn nộp: 24-02-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Nữ Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt
Hạn nộp 24-02-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Nữ Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Lạnh Hạn nộp: 24-02-2019Ca xoay
Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Nữ Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Lạnh
Hạn nộp 24-02-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!