Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Nha Trang - Khánh Hoà

Ca Trưởng - Làm Việc Tại Nha Trang Mới Hạn nộp: 30-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- Lương thỏa thuận - Một tháng
3 việc làm
Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu đề Ca Trưởng - Làm Việc Tại Nha Trang Mới
Hạn nộp 30-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng 79 BP Coffee
Địa điểm Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Làm Tại Nha Trang Mới Hạn nộp: 30-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
2 việc làm
Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Làm Tại Nha Trang Mới
Hạn nộp 30-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng 79 BP Coffee
Địa điểm Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Làm Tại Nha Trang Mới Hạn nộp: 30-12-2018Bán thời gian
Phục vụ
VNĐ 2,500,000 - 2,500,000 Một tháng
16 việc làm
Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Làm Tại Nha Trang Mới
Hạn nộp 30-12-2018
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 2,500,000 - 2,500,000 Một tháng
Vị Trí 16
Nhà tuyển dụng 79 BP Coffee
Địa điểm Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Tuyển Nam Nhân Viên Phụ Bếp Mới Hạn nộp: 30-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu đề Tuyển Nam Nhân Viên Phụ Bếp Mới
Hạn nộp 30-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng 79 BP Coffee
Địa điểm Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Chính Điểm Tâm Sáng Mới Hạn nộp: 30-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 6,500,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Chính Điểm Tâm Sáng Mới
Hạn nộp 30-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 6,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng 79 BP Coffee
Địa điểm Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Hàn Fulltime Mới Hạn nộp: 13-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Hàn
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Hàn Fulltime Mới
Hạn nộp 13-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Hàn
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Tuyển Nam Phụ Bếp - Chuyên Bếp Âu Á Mới Hạn nộp: 13-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
4 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bếp - Chuyên Bếp Âu Á Mới
Hạn nộp 13-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp Bánh - Chuyên Bánh Mì Hạn nộp: 04-01-2019Ca xoay
Phụ bếp, Bếp bánh
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp Bánh - Chuyên Bánh Mì
Hạn nộp 04-01-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Bếp bánh
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Bếp Chính Bếp Bánh - Chuyên Bánh Mì Hạn nộp: 04-01-2019Ca xoay
Bếp bánh
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Bánh - Chuyên Bánh Mì
Hạn nộp 04-01-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Bếp Phó Bếp Bánh - Chuyên Bánh Mì Hạn nộp: 04-01-2019Ca xoay
Quản lý điều hành, Bếp bánh
VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Bếp Phó Bếp Bánh - Chuyên Bánh Mì
Hạn nộp 04-01-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Quản lý điều hành, Bếp bánh
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Ca Phó Bếp Bánh - Chuyên Bánh Mì Hạn nộp: 04-01-2019Ca xoay
Quản lý điều hành, Bếp bánh
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
1 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Ca Phó Bếp Bánh - Chuyên Bánh Mì
Hạn nộp 04-01-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Quản lý điều hành, Bếp bánh
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Tuyển Nam Bếp Chính - Bếp Âu Á Hạn nộp: 23-12-2018Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Tuyển Nam Bếp Chính - Bếp Âu Á
Hạn nộp 23-12-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Tuyển Nữ Phụ Bếp Lạnh Hạn nộp: 23-12-2018Ca xoay
Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Tuyển Nữ Phụ Bếp Lạnh
Hạn nộp 23-12-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Tuyển Nữ Phụ Bếp - Chuyên Bếp Lạnh Hạn nộp: 22-12-2018Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Tuyển Nữ Phụ Bếp - Chuyên Bếp Lạnh
Hạn nộp 22-12-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!