Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Kiên Giang, Phú Quốc

Vinpearl - Tuyển Dụng Trưởng Sơ Chế Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Vinpearl - Tuyển Dụng Trưởng Sơ Chế Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Vinpearl Phú Quốc Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Vinpearl - Tuyển Dụng Trưởng Sơ Chế Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Vinpearl - Tuyển Dụng Trưởng Sơ Chế Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Vinpearl Phú Quốc Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Vinpearl - Tuyển Dụng Trưởng Sơ Chế Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp trưởng
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Vinpearl - Tuyển Dụng Trưởng Sơ Chế Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp trưởng
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Vinpearl Phú Quốc Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Làm Việc Tại Phú Quốc Mới Hạn nộp: 29-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
- Lương thỏa thuận 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
4 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Làm Việc Tại Phú Quốc Mới
Hạn nộp 29-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương - Lương thỏa thuận 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng LAN BAKERY
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Barista Hạn nộp: 14-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
- Lương thỏa thuận 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
4 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Barista
Hạn nộp 14-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng LAN BAKERY
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Bếp Phó/ Bếp Chính Á Âu Hạn nộp: 15-12-2018Ca gãy
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 10,000,000 - 12,000,000 Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Bếp Phó/ Bếp Chính Á Âu
Hạn nộp 15-12-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng PHU QUOC ECO BEACH RESORT
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Security Officer (Nhân viên An Ninh) Hạn nộp: 23-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
- Lương thỏa thuận 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Security Officer (Nhân viên An Ninh)
Hạn nộp 23-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương - Lương thỏa thuận 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Sales/ Event Coordinator (base HCMC) Hạn nộp: 23-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân, Việc làm khác
- Lương thỏa thuận 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Sales/ Event Coordinator (base HCMC)
Hạn nộp 23-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương - Lương thỏa thuận 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Recreation Attendant - Nhân Viên Bộ Phận Giải Trí Hạn nộp: 23-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
- Lương thỏa thuận 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Recreation Attendant - Nhân Viên Bộ Phận Giải Trí
Hạn nộp 23-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương - Lương thỏa thuận 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Spa Therapist - Nhân Viên Trị Liệu Hạn nộp: 23-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
- Lương thỏa thuận 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
5 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Spa Therapist - Nhân Viên Trị Liệu
Hạn nộp 23-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương - Lương thỏa thuận 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Children Entertainment Supervisor/ Giám sát Giữ Trẻ Hạn nộp: 23-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- Lương thỏa thuận 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Children Entertainment Supervisor/ Giám sát Giữ Trẻ
Hạn nộp 23-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - Lương thỏa thuận 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Guest Service Agent Hạn nộp: 23-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
- Lương thỏa thuận 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
5 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Guest Service Agent
Hạn nộp 23-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương - Lương thỏa thuận 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Guest Service Centre Supervisor Hạn nộp: 23-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
- Lương thỏa thuận 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Guest Service Centre Supervisor
Hạn nộp 23-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương - Lương thỏa thuận 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Order Taker - Nhân Viên Tiếp Nhận Thông Tin Hạn nộp: 23-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân
- Lương thỏa thuận 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Order Taker - Nhân Viên Tiếp Nhận Thông Tin
Hạn nộp 23-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân
Mức lương - Lương thỏa thuận 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Assistant Restaurant Manager Hạn nộp: 23-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- Lương thỏa thuận 11,000,000 - 12,000,000 Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Assistant Restaurant Manager
Hạn nộp 23-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - Lương thỏa thuận 11,000,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Cook - Nhân Viên Nấu Bếp Hạn nộp: 23-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
- Lương thỏa thuận 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Cook - Nhân Viên Nấu Bếp
Hạn nộp 23-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương - Lương thỏa thuận 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Phụ Bar - Chuyên Pha Chế Thông Dụng Hạn nộp: 23-12-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Phụ Bar - Chuyên Pha Chế Thông Dụng
Hạn nộp 23-12-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Phụ Bếp Việt - Làm Ca Chiều Hạn nộp: 23-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Phụ Bếp Việt - Làm Ca Chiều
Hạn nộp 23-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!