Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc Lễ Tân Khách Sạn Nhà Hàng - Tuyển, Tìm Việc Lễ Tân

Vinpearl Phú Quốc - Tuyển Nhân viên Phục vụ Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
30 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Vinpearl Phú Quốc - Tuyển Nhân viên Phục vụ Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Lễ Tân Chuỗi Nhà Hàng Moo Beef Steak Vàng Nổi bật Hạn nộp: 28-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Lễ Tân Chuỗi Nhà Hàng Moo Beef Steak Vàng Nổi bật
Hạn nộp 28-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công Ty FNB Chain Chuỗi Nhà Hàng Moo Beef Steak
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Lễ Tân - Việc Làm Hấp Dẫn Nổi bật Hạn nộp: 30-04-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Sầm Sơn-Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Lễ Tân - Việc Làm Hấp Dẫn Nổi bật
Hạn nộp 30-04-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vũ Phong
Địa điểm [Sầm Sơn-Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Nữ Lễ Tân - Lương Hấp Dẫn _ 3002 Hạn nộp: 25-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
3 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Nữ Lễ Tân - Lương Hấp Dẫn _ 3002
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Lễ Tân Khách Sạn Quận 7 _TDBS_087 Hạn nộp: 22-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Lễ Tân Khách Sạn Quận 7 _TDBS_087
Hạn nộp 22-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Việc Làm Lễ Tân Nhà Hàng_TDBS_088 Hạn nộp: 03-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
3 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Lễ Tân Nhà Hàng_TDBS_088
Hạn nộp 03-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Việc Làm Lễ Tân Quận 3_TDBS_089 Hạn nộp: 02-05-2018Ca xoay
Lễ tân
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
3 việc làm
[Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Việc Làm Lễ Tân Quận 3_TDBS_089
Hạn nộp 02-05-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Việc Làm Lễ Tân Quận 5_TDBS_090 Hạn nộp: 14-06-2018Ca xoay
Lễ tân
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 5-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Việc Làm Lễ Tân Quận 5_TDBS_090
Hạn nộp 14-06-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 5-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Việc Làm Lễ Tân Không Cần Kinh Nghiệm_TDBS_091 Hạn nộp: 14-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Lễ Tân Không Cần Kinh Nghiệm_TDBS_091
Hạn nộp 14-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Lễ Tân Khách Sạn Quận 8 _TDBS_092 Hạn nộp: 14-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 8-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Lễ Tân Khách Sạn Quận 8 _TDBS_092
Hạn nộp 14-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 8-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Lễ Tân Nhà Hàng Tiệc Cưới _TDBS_095 Hạn nộp: 08-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Lễ Tân Nhà Hàng Tiệc Cưới _TDBS_095
Hạn nộp 08-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Lễ Tân Khách Sạn Quận 10 _TDBS_096 Hạn nộp: 10-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 10-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Lễ Tân Khách Sạn Quận 10 _TDBS_096
Hạn nộp 10-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 10-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Dụng Lễ Tân Khách Sạn 5 Sao_TDBS_097 Hạn nộp: 10-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 7,000,000 - 8,500,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Dụng Lễ Tân Khách Sạn 5 Sao_TDBS_097
Hạn nộp 10-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Dụng Lễ Tân Khách Sạn 4 Sao _TDBS_098 Hạn nộp: 04-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 7,000,000 - 8,500,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Dụng Lễ Tân Khách Sạn 4 Sao _TDBS_098
Hạn nộp 04-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Lễ Tân Khách Sạn Vũng Tàu _TDBS_101 Hạn nộp: 20-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 7,500,000 - 8,000,000 Một tháng
3 việc làm
Vũng Tàu, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Lễ Tân Khách Sạn Vũng Tàu _TDBS_101
Hạn nộp 20-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 7,500,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Vũng Tàu, Việt Nam
Tuyển Lễ Tân Khách Sạn Tại Bình Dương _TDBS_102 Hạn nộp: 12-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
3 việc làm
Bình Dương, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Lễ Tân Khách Sạn Tại Bình Dương _TDBS_102
Hạn nộp 12-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Tuyển Lễ Tân Khách Sạn Tại Cần Thơ _TDBS_104 Hạn nộp: 30-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
Cần Thơ , Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Lễ Tân Khách Sạn Tại Cần Thơ _TDBS_104
Hạn nộp 30-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Tuyển Lễ Tân Khách Sạn Đà Nẵng _TDBS_105 Hạn nộp: 16-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 5,500,000 - 8,000,000 Một tháng
3 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Lễ Tân Khách Sạn Đà Nẵng _TDBS_105
Hạn nộp 16-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Lễ Tân Ở Hà Nội_TDBS_107 Hạn nộp: 18-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 8,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Lễ Tân Ở Hà Nội_TDBS_107
Hạn nộp 18-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Nhân viên Lễ Tân - Quản trị nhà hàng - 2065 Hạn nộp: 17-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
4 việc làm
[Nhà Bè-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân viên Lễ Tân - Quản trị nhà hàng - 2065
Hạn nộp 17-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Nhà Bè-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Lễ tân
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Tiếp Tân Khách Sạn - Lương Cao_2741
Hạn nộp 05-05-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!