Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Quảng Nam

Tuyển Nữ Phụ Bếp Âu - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 13-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quảng Nam
Tiêu đề Tuyển Nữ Phụ Bếp Âu - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 13-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Pha Chế - Barista/Bartender Mới Hạn nộp: 12-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Bartender, Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quảng Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Pha Chế - Barista/Bartender Mới
Hạn nộp 12-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Bartender, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Âu Á Mới Hạn nộp: 11-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Âu Á Mới
Hạn nộp 11-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Tuyển Nữ Nhân Viên Lễ Tân Nhà Hàng Hạn nộp: 10-01-2019Ca xoay
Lễ tân
VNĐ 4,500,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quảng Nam
Tiêu đề Tuyển Nữ Nhân Viên Lễ Tân Nhà Hàng
Hạn nộp 10-01-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Phụ Bếp Hàn Hạn nộp: 07-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Hàn
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Quảng Nam
Tiêu đề Phụ Bếp Hàn
Hạn nộp 07-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Hàn
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Thực Tập Sinh - Bếp Âu Á Hạn nộp: 03-01-2019Ca xoay
Việc làm khác, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 2,000,000 - 2,000,000 Một tháng
2 việc làm
Quảng Nam
Tiêu đề Thực Tập Sinh - Bếp Âu Á
Hạn nộp 03-01-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Việc làm khác, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 2,000,000 - 2,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Thực Tập Sinh - Bếp Bánh Tổng Hợp Hạn nộp: 03-01-2019Ca xoay
Việc làm khác, Bếp bánh
VNĐ 2,000,000 - 2,000,000 Một tháng
2 việc làm
Quảng Nam
Tiêu đề Thực Tập Sinh - Bếp Bánh Tổng Hợp
Hạn nộp 03-01-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Việc làm khác, Bếp bánh
Mức lương VNĐ 2,000,000 - 2,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Bartender - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Hạn nộp: 03-01-2019Ca xoay
Bartender, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quảng Nam
Tiêu đề Bartender - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm
Hạn nộp 03-01-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Tuyển Nữ Nhân Viên Thu Ngân Hạn nộp: 30-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quảng Nam
Tiêu đề Tuyển Nữ Nhân Viên Thu Ngân
Hạn nộp 30-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Tuyển Nam Bartender Hạn nộp: 30-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Quảng Nam
Tiêu đề Tuyển Nam Bartender
Hạn nộp 30-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Nữ Phụ Bếp - Chuyên Bếp Hàn Hạn nộp: 30-12-2018Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Hàn
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Quảng Nam
Tiêu đề Nữ Phụ Bếp - Chuyên Bếp Hàn
Hạn nộp 30-12-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Hàn
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!