Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm Đầu bếp Âu - Á

Nhân Viên Bếp Không Cần Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
30 việc làm
[Hoàn Kiếm-Hà Nội, Ba Đình-Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Không Cần Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Hoàn Kiếm-Hà Nội, Ba Đình-Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam]
Vinpearl Phú Quốc - Tuyển Bếp trưởng (Việt/ Âu/ Á/ Nhật/ Canteen) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 20,000,000 - 50,000,000 Một tháng
10 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Vinpearl Phú Quốc - Tuyển Bếp trưởng (Việt/ Âu/ Á/ Nhật/ Canteen) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 20,000,000 - 50,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Đầu Bếp Cao Cấp Bếp Việt/Âu/ Á/ Nhật/ Bánh/ Canteen Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 10,000,000 - 25,000,000 Một tháng
30 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Đầu Bếp Cao Cấp Bếp Việt/Âu/ Á/ Nhật/ Bánh/ Canteen Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Commis (Asia)/Commis canteen Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 8,500,000 Một tháng
0 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Commis (Asia)/Commis canteen Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 0
Nhà tuyển dụng Pullman Saigon Centre
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Làm Pizza (Quận 1, ca chiều tối) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 25-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
20 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Làm Pizza (Quận 1, ca chiều tối) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 25-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Bếp Chính - Chuyên Bếp Âu_3478 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 8,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính - Chuyên Bếp Âu_3478 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3479 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3479 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp - Bếp Á - Việc Làm Đà Nẵng_3482 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Bếp Á - Việc Làm Đà Nẵng_3482 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Tuyển Phụ Bếp Chuyên Bếp Âu - Á_3485 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp Chuyên Bếp Âu - Á_3485 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Phụ Bếp Chuyên Bếp Á - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3486 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
8 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Phụ Bếp Chuyên Bếp Á - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3486 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp Bánh Chuyên Bánh Âu_3490 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Bếp bánh
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp Bánh Chuyên Bánh Âu_3490 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Bếp bánh
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 3,000,000 - Một tháng
1 việc làm
Hội An, Việt Nam
Tiêu đề Phụ Bếp Bếp Á - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3491 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,000,000 - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hội An, Việt Nam
Nữ Phụ Bếp Chuyên Bếp Âu - Á - Ca Xoay_3492 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 3,500,000 - Một tháng
1 việc làm
Hội An, Việt Nam
Tiêu đề Nữ Phụ Bếp Chuyên Bếp Âu - Á - Ca Xoay_3492 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,500,000 - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hội An, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu - Á_3494 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu - Á_3494 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - Một tháng
10 việc làm
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp Chuyên Bếp Âu Á - Việc Làm Xoay Ca_3495 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 8,000,000 - Một tháng
1 việc làm
Tiêu đề Tuyển Ca Trưởng Chuyên Về Salad - Việc Làm Nha Trang_3496 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 8,000,000 - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Nam Bếp Phó - Chuyên Bếp Á - Đà Nẵng_3500 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 15,000,000 - Một tháng
2 việc làm
Tiêu đề Nam Bếp Phó - Chuyên Bếp Á - Đà Nẵng_3500 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 15,000,000 - Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 3,500,000 - Một tháng
1 việc làm
Hội An, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bêp - Bếp Âu - Partime Hoặc Ca Gãy_3501 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,500,000 - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hội An, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp Mới Hạn nộp: 30-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Tp Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp Mới
Hạn nộp 30-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng QUÁN ĐẶC SẢN HÀO SỮA
Địa điểm [Quận 1-Tp Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp Mới Hạn nộp: 31-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
5 việc làm
Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp Mới
Hạn nộp 31-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty cổ phần tinh hoa ẩm thực Bắc Bộ Việt Nam
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Parttime / Fulltime Mới Hạn nộp: 14-07-2018Bán thời gian
Đầu bếp Âu - Á, Phục vụ, Việc làm khác
VNĐ 2,000,000 - 6,000,000 Một tháng
20 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Parttime / Fulltime Mới
Hạn nộp 14-07-2018
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phục vụ, Việc làm khác
Mức lương VNĐ 2,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng HỆ THỐNG CHUỖI NHÀ HÀNG KEM HAAGEN DAZS
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nam Phụ bếp - Bếp Âu Không Cần Kinh Nghiệm_3440 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 3,500,000 - Một tháng
2 việc làm
Hội An, Việt Nam
Tiêu đề Nam Phụ bếp - Bếp Âu Không Cần Kinh Nghiệm_3440 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 3,500,000 - Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hội An, Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp - Lương Thỏa Thuận Không Cần Kinh Nghiệm_3445 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
- Lương thỏa thuận - Một tháng
2 việc làm
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Lương Thỏa Thuận Không Cần Kinh Nghiệm_3445 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Tuyển Tổ trưởng Bếp Á - Lương Hấp Dẫn_3446 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 10,000,000 - Một tháng
1 việc làm
Tiêu đề Tuyển Tổ trưởng Bếp Á - Lương Hấp Dẫn_3446 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 10,000,000 - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 8,000,000 - Một tháng
1 việc làm
Tiêu đề Tuyển Tổ Phó Bếp Á - Việc Làm Tại Nha Trang_3447 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 8,000,000 - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!