Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm Đầu bếp Âu - Á

Tuyển Nhân Viên Làm Pizza (Quận 1, ca chiều tối) Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 20-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
20 việc làm
[Quận 3-Hồ Chí Minh, Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Làm Pizza (Quận 1, ca chiều tối) Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 20-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Quận 3-Hồ Chí Minh, Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp Nhà Hàng Beefsteak Titi Mới Vàng Hạn nộp: 17-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Phụ Bếp Nhà Hàng Beefsteak Titi Mới Vàng
Hạn nộp 17-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Beefsteak TiTi
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Chính Nhà Hàng Beefsteak Titi Mới Vàng Hạn nộp: 17-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Bếp Chính Nhà Hàng Beefsteak Titi Mới Vàng
Hạn nộp 17-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Beefsteak TiTi
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Trưởng Nhà Hàng Beefsteak Titi Mới Vàng Hạn nộp: 17-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Bếp Trưởng Nhà Hàng Beefsteak Titi Mới Vàng
Hạn nộp 17-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Beefsteak TiTi
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
[HCM] Giám Sát Bếp Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam Vàng Hạn nộp: 31-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
4 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề [HCM] Giám Sát Bếp Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam Vàng
Hạn nộp 31-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH MTV TM QSR Vietnam
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp chính ( Bếp nóng, bếp nguội, bếp bánh) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 06-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 8,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề Bếp chính ( Bếp nóng, bếp nguội, bếp bánh) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 06-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ Phần Suất Ăn Hàng Không Nội Bài
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Bếp Chính Quận 1 - Nhà hàng East West Brewing_2592 Mới Hạn nộp: 13-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Bếp Chính Quận 1 - Nhà hàng East West Brewing_2592 Mới
Hạn nộp 13-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bếp Chảo Quận 7 - Thơm - Noodle Bar_2613 Mới Hạn nộp: 13-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 8,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Bếp Chảo Quận 7 - Thơm - Noodle Bar_2613 Mới
Hạn nộp 13-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp Á Quận Tân Phú - Công Ty TNHH Thực Phẩm Gochu_2626 Mới Hạn nộp: 13-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
3 việc làm
[Tân Phú, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Phụ Bếp Á Quận Tân Phú - Công Ty TNHH Thực Phẩm Gochu_2626 Mới
Hạn nộp 13-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Tân Phú, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Executive Chef - Paragon Sai Gon Hotel Mới Hạn nộp: 31-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Nhật
VNĐ 15,000,000 - 30,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Executive Chef - Paragon Sai Gon Hotel Mới
Hạn nộp 31-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Nhật
Mức lương VNĐ 15,000,000 - 30,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng PARAGON SÀI GÒN HOTEL (4 SAO)
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bếp Chính Âu - Cicilia Hotel & Spa Mới Hạn nộp: 10-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
2 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Bếp Chính Âu - Cicilia Hotel & Spa Mới
Hạn nộp 10-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Cicilia Hotel & Spa
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Barista Việc Làm Tân Phú - Rio Cafe_2579 Mới Hạn nộp: 22-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Tân Phú, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Barista Việc Làm Tân Phú - Rio Cafe_2579 Mới
Hạn nộp 22-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Tân Phú, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bếp Quận Bình Thạnh_2274 Mới Hạn nộp: 15-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
5 việc làm
[Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp Quận Bình Thạnh_2274 Mới
Hạn nộp 15-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Bếp Chảo Bếp Âu Tại Quận 2 Mới Hạn nộp: 01-01-2018Ca gãy
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Bếp Chảo Bếp Âu Tại Quận 2 Mới
Hạn nộp 01-01-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng La Bettola Saigon
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Bếp - Lẩu Bò Sài Gòn Vivu - Big C Dĩ An Mới Hạn nộp: 10-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
15 việc làm
[Bình Dương, Dĩ An-Bình Dương, Thủ Đức, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Bếp - Lẩu Bò Sài Gòn Vivu - Big C Dĩ An Mới
Hạn nộp 10-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 15
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ Phần Nhà hàng Gói và Cuốn (Wrap& Roll)
Địa điểm [Bình Dương, Dĩ An-Bình Dương, Thủ Đức, Việt Nam]
Bếp Bộ Phận Gỏi - Không Cần Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 19-03-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
8 việc làm
[Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Bếp Bộ Phận Gỏi - Không Cần Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 19-03-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG QUÊ NHÀ, số 28 Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Q. 3.
Địa điểm [Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp Việt - Bếp Huế Quận Bình Thạnh_2522 Mới Hạn nộp: 05-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Phụ Bếp Việt - Bếp Huế Quận Bình Thạnh_2522 Mới
Hạn nộp 05-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bếp Âu - Quận 7_2565 Mới Hạn nộp: 08-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp Âu - Quận 7_2565 Mới
Hạn nộp 08-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bếp Chính Quận 7 Lương Cao_2564 Mới Hạn nộp: 08-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Bếp Chính Quận 7 Lương Cao_2564 Mới
Hạn nộp 08-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp - Lương Cao Quận 1 Mới Hạn nộp: 30-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
VNĐ 3,000,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Phụ Bếp - Lương Cao Quận 1 Mới
Hạn nộp 30-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng XA CAFÉ
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bếp Chính - Xa Cafe - Việc làm Hấp Dẫn Mới Hạn nộp: 30-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Bếp Chính - Xa Cafe - Việc làm Hấp Dẫn Mới
Hạn nộp 30-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng XA CAFÉ
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bếp Á Âu - Việc Làm Hấp Dẫn_2547 Mới Hạn nộp: 08-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
- Lương thỏa thuận - Một tháng
2 việc làm
[Bình Tân-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp Á Âu - Việc Làm Hấp Dẫn_2547 Mới
Hạn nộp 08-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Bình Tân-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Bếp Chính Á Âu - Lương Hấp Dẫn_2546 Mới Hạn nộp: 08-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Bình Tân-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Bếp Chính Á Âu - Lương Hấp Dẫn_2546 Mới
Hạn nộp 08-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Bình Tân-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Job RSS
Tìm Kiếm Việc
Chức danh
Công ty
chuyên ngành
Mức lương
Kinh nghiệm
Hạn nộp hồ sơ
Địa điểm tìm kiếm
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!