Hợp đồng lao động là sự ràng buộc cần thiết giữa người lao động và người sử dụng lao động. Các quy định về điều kiện lao động, quyền, nghĩa vụ mỗi bên có trong hợp đồng là căn cứ để người lao động lẫn người sử dụng lao động thực hiện đúng và đủ các nguyên tắc theo quy định pháp luật. Từ đó đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ giữa hai bên.


Trước khi ký kết, bạn cần hiểu rõ về hợp đồng lao động - Ảnh: Internet

Các loại hợp đồng lao động

Theo thời gian làm việc được thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động thì hiện nay có các loại hợp đồng chính sau:

 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Không xác định thời hạn.
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
 • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định: Dưới 12 tháng.


Ngoài ra, dựa trên tình hình hợp tác thực tế mà doanh nghiệp còn có các loại hợp đồng khác:

 • Hợp đồng lao động cho nhân viên thử việc.
 • Hợp đồng lao động cho cộng tác viên.
 • Hợp đồng lao động bằng tiếng Anh, tiếng Việt...


Tổng hợp các mẫu hợp đồng lao động mới nhất

Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 22 và Khoản 1, Điều 23 tại Bộ luật Lao động có quy định, hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên (người lao động và người sử dụng lao động) không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Như vậy, có thể điểm thời gian kết thúc hợp đồng là sự phân biệt rõ ràng nhất giữa hợp đồng lao động có thời hạn với hợp đồng lao động không thời hạn.

 

Có rất nhiều hợp đồng khác nhau mà bạn cần phân biệt - Ảnh: Internet

Nội dung cần có của mẫu hợp đồng lao động không thời hạn:

 • Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp.
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động. 
 • Tên công việc và địa điểm làm việc. 
 • Thời gian bắt đầu hợp đồng lao động. 
 • Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. 
 • Chế độ nâng bậc, nâng lương tại doanh nghiệp. 
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của doanh nghiệp. 
 • Trang bị bảo hộ lao động, cung cấp trang thiết bị cần thiết cho công việc hỗ trợ người lao động. 
 • Bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT). 
 • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.
 • Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động.
 • Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động.
 • Điều khoản thi hành

Tham khảo mẫu hợp đồng lao động không thời hạn chuẩn file word TẠI ĐÂY.

Mẫu hợp đồng lao động có thời hạn

Hợp đồng lao động có thời hạn hay còn được gọi là hợp đồng lao động xác định thời hạn, là hợp đồng mà trong đó hai bên bao gồm người sử dụng lao động và người lao động xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng tương ứng với thời gian từ 12 tháng đến 36 tháng.

Nội dung chính của hợp đồng lao động xác định thời hạn bao gồm:

 • Thông tin của người lao động và người sử dụng lao động.
 • Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng.
 • Chế độ làm việc.
 • Quyền và nghĩa vụ của người được tuyển dụng.
 • Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp.
 • Điều khoản thi hành.

Tham khảo file word mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn TẠI ĐÂY.

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ

Hợp đồng lao động thời vụ là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về công việc có trả lương được áp dụng theo mùa vụ hoặc công việc nhất định, không có tính chất thường xuyên, thời hạn dưới 12 tháng. Trong đó quy định rõ điều kiện làm việc, quyền lẫn nghĩa vụ mỗi bên trong quan hệ lao động.

Nội dung chính của hợp đồng lao động thời vụ:

 • Thông tin của người lao động và người sử dụng lao động.
 • Thời hạn và công việc hợp đồng.
 • Chế độ làm việc.
 • Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động.
 • Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động.
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng.
 • Điều khoản thi hành.

Tham khảo file word mẫu hợp đồng lao động thời vụ TẠI ĐÂY.

Mẫu hợp đồng lao động thử việc

Hợp đồng thử việc có hiệu lực trong suốt thời gian thử việc. Thời gian này căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng người sử dụng lao động và người lao động chỉ được ký hợp đồng thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau:

 • Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.
 • Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
 • Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

Nội dung chính của hợp đồng lao động thử việc bao gồm:

 • Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp.
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động.
 • Công việc và địa điểm làm việc.
 • Thời hạn của hợp đồng lao động.
 • Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
 • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

Tham khảo file word mẫu hợp đồng lao động thử việc TẠI ĐÂY.

Mẫu hợp đồng lao động cộng tác viên

Hợp đồng lao động cho cộng tác viên là hợp đồng dịch vụ, trong đó, bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc là cộng tác viên và bên thuê dịch vụ là bên nhận cộng tác viên làm việc, đồng thời phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ này.

Nội dung của hợp đồng lao động cộng tác viên bao gồm:

 • Thông tin về người sử dụng lao động và người lao động.
 • Thời hạn và công việc hợp đồng.
 • Chế độ làm việc.Quyền lợi, nghĩa vụ và quyền hạn của người lao động.
 • Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động.
 • Những thỏa thuận khác.
 • Điều khoản thi hành.

Tham khảo file word mẫu hợp đồng lao động cho cộng tác viên TẠI ĐÂY.

Mẫu hợp đồng lao động tiếng Anh

Hợp đồng lao động tiếng Anh thường được sử dụng khi ứng viên người Việt muốn xin việc ở những công ty, doanh nghiệp nước ngoài hoặc do người nước ngoài muốn xin việc ở các công ty của Việt Nam.

Nội dung trong hợp đồng lao động tiếng Anh tương tự như bản tiếng Việt, bao gồm các nội dung chính sau:

 • Thông tin người sử dụng lao động và người lao động.
 • Điều khoản và công việc trong hợp đồng (Term and job in labor contract).
 • Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động (Obligations, right and benefit of the Employee).
 • Nghĩa vụ và quyền lợi của người sử dụng lao động (Obligations and rights of the Employer).

Tham khảo file word mẫu hợp đồng lao động tiếng Anh TẠI ĐÂY.

Phụ lục hợp đồng lao động có những gì?

Theo Điều 24 Bộ luật Lao động 2012, phụ lục hợp đồng lao động là một phần trong hợp đồng lao động và chúng có hiệu lực như hợp đồng lao động. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản để bổ sung, sửa đổi cho hợp đồng.

Nội dung trong phụ lục hợp đồng lao động cần:

 • Nội dung phụ lục phải phụ thuộc và không được sai lệch với nội dung trong hợp đồng.
 • Nếu điều khoản nào trong phụ lục hợp đồng mà vi phạm thì chúng sẽ không có hiệu lực, trừ khi giữa hai bên có một thỏa thuận khác.
 • Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với hợp đồng, thì coi như điều khoản này trong hợp đồng đã sửa đổi.
 • Số lượng phụ lục hợp đồng lao động không quy định, nên tùy vào từng doanh nghiệp, đơn vị để đưa ra bởi chúng còn phụ thuộc vào số lượng người tham gia ký kết.

Tham khảo file word mẫu phụ lục hợp đồng TẠI ĐÂY.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thế nào đúng luật?

Đối với người lao động

 • Người lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 - 36 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong những trường hợp sau:
 • Người lao động không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hay không được bảo đảm các điều kiện làm việc như thỏa thuận.
 • Không được trả công đầy đủ hay trả công không đúng thời hạn như thỏa thuận.
 • Người lao động bị ngược đãi; bị cưỡng bức.
 • Bản thân hoặc gia đình người lao động thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng.
 • Người lao động được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở các cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy Nhà nước.
 • Người lao động nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của bác sĩ.
 • Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà khả năng chưa được hồi phục để đáp ứng công việc.

Đối với người sử dụng lao động

 • Người lao động không hoàn thành công việc theo hợp đồng mức độ thường xuyên ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải (được quy định tại Điều 85 của Bộ luật lao động).
 • Người lao động bị tai nạn, ốm không thể đảm nhiệm công việc theo quy định của pháp luật.

Hy vọng với những thông tin mà Chefjob.vn chia sẻ trên đây, bạn đã nắm được các vấn đề cơ bản về hợp đồng lao động hiện nay.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (2 Votes)

Ứng viên - Muốn Chefjob tìm việc

HÃY ĐỂ CHEFJOB.VN GIÚP BẠN CÓ CÔNG VIỆC TỐT NHẤT!

 • Nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm
 • Kết nối gần hơn với Nhà tuyển dụng
 • Chia sẻ việc làm với người thân, bạn bè
Ví dụ: NGUYỄN VĂN A

Vui lòng nhập số điện thoại của bạn

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn

Invalid Input

Vui lòng chọn địa điểm bạn dự tuyển

Nhà tuyển dụng - Muốn Chefjob đăng tuyển

HÃY ĐỂ CHEFJOB.VN TÌM NHÂN SỰ TỐT NHẤT!

 • Hiệu quả (Effective): Tuyển đúng người - Tìm đúng việc
 • Am hiểu (Acknowledge): Từng ứng viên và doanh nghiệp trong ngành NH - KS
 • Đồng hành (Together): Cùng sự phát triển của doanh nghiệp và sự nghiệp của ứng viên
Vui lòng nhập tên đơn vị của bạn

Vui lòng nhập tên người liên hệ

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn

Vui lòng nhập số điện thoại của bạn

Bài viết liên quan

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!