Thông tin công ty

Nhà hàng Eddies - New York Diner

We’re a diner restaurant in D2. Be apart of our team, your skills and contribution will be recognized and reap the rewards. We offer great benefits with opportunities to advance and learn alongside accomplished your goal.  Now we’re seeking to recruit competent, self – motivated and enthusiastic candidates for many positions.

THÔNG TIN THÊM

Người liên hệ: Thanh Hằng (Ms)
Địa chỉ : [Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam]

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!