Thông tin công ty

Nhà Tiên

Nha Tien aspire to become the neighborhood coffee shop for our patrons, offering good coffee for the morning, refreshing drinks to counter the tropical heat, good comfort food throughout the day, and, when needed, cozy venue for private dinner gatherings. It is a versatile place that requires an enthusiastic and creative team to realize its full potential. Join us, we promise it will be fun.

THÔNG TIN THÊM

Người liên hệ: Cô Tiên
Địa chỉ : Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!