Thông tin công ty

Sushi 52

THÔNG TIN THÊM

Người liên hệ: Nguyễn Bảo Quỳnh
Địa chỉ : Đồng Nai, Việt Nam

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!