Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Bình Thuận

Giám Sát Spa - Bình Thuận Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận
Tiêu đề Giám Sát Spa - Bình Thuận Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng PANDANUS RESORT
Địa điểm [Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận, Việt Nam]
Nhân Viên Bếp Nấu Âu/ Á_Bình Thuận Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
3 việc làm
Chứng chỉ nghề
Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Nấu Âu/ Á_Bình Thuận Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng PANDANUS RESORT
Địa điểm [Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận, Việt Nam]
Nhân Viên Bếp Nấu Âu/ Á_Bình Thuận Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
3 việc làm
Chứng chỉ nghề
Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Nấu Âu/ Á_Bình Thuận Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng PANDANUS RESORT
Địa điểm [Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận, Việt Nam]
Quản Lý Bếp Bánh - Bình Thuận Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận
Tiêu đề Quản Lý Bếp Bánh - Bình Thuận Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng PANDANUS RESORT
Địa điểm [Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận, Việt Nam]
Quản Lý Bếp Bánh - Bình Thuận Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 5,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận
Tiêu đề Quản Lý Bếp Bánh - Bình Thuận Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng PANDANUS RESORT
Địa điểm [Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận, Việt Nam]
Quản Lý Bếp Âu/ Á - Bình Thuận Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận
Tiêu đề Quản Lý Bếp Âu/ Á - Bình Thuận Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng PANDANUS RESORT
Địa điểm [Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận, Việt Nam]
Trợ Lý Bếp Trưởng - Bình Thuận Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận
Tiêu đề Trợ Lý Bếp Trưởng - Bình Thuận Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng PANDANUS RESORT
Địa điểm [Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận, Việt Nam]
Bếp Trưởng Làm Tại Bình Thuận Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2019Giờ hành chính
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa, Bếp trưởng
VNĐ 5,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận
Tiêu đề Bếp Trưởng Làm Tại Bình Thuận Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2019
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa, Bếp trưởng
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng PANDANUS RESORT
Địa điểm [Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận, Việt Nam]
Nhân Viên Pha Chế - Bình Thuận Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Bình Thuận Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng PANDANUS RESORT
Địa điểm [Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận, Việt Nam]
Quản Lý Quầy Bar - Bình Thuận Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Trung cấp
Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận
Tiêu đề Quản Lý Quầy Bar - Bình Thuận Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng PANDANUS RESORT
Địa điểm [Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận, Việt Nam]
Phục Vụ Nhà Hàng - Bình Thuận Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 5,000,000 Một tháng
8 việc làm
Chứng chỉ nghề
Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận
Tiêu đề Phục Vụ Nhà Hàng - Bình Thuận Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng PANDANUS RESORT
Địa điểm [Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận, Việt Nam]
Giám Sát Nhà Hàng - Bình Thuận Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
3 việc làm
Trung cấp
Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận
Tiêu đề Giám Sát Nhà Hàng - Bình Thuận Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng PANDANUS RESORT
Địa điểm [Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận, Việt Nam]
Trưởng Nhà Hàng - Bình Thuận Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2019Giờ hành chính
Quản lý điều hành
VNĐ 5,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đại học
Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận
Tiêu đề Trưởng Nhà Hàng - Bình Thuận Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2019
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng PANDANUS RESORT
Địa điểm [Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận, Việt Nam]
Quản Lý Bộ Phận Ẩm thực - Bình Thuận Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2019Giờ hành chính
Quản lý điều hành
VNĐ 5,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đại học
Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận
Tiêu đề Quản Lý Bộ Phận Ẩm thực - Bình Thuận Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2019
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng PANDANUS RESORT
Địa điểm [Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận, Việt Nam]
Nhân Viên Cắm Hoa - Bình Thuận Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Buồng phòng
VNĐ 5,000,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận
Tiêu đề Nhân Viên Cắm Hoa - Bình Thuận Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Buồng phòng
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng PANDANUS RESORT
Địa điểm [Mũi Né-Bình Thuận, Phan Thiết -Bình Thuận, Việt Nam]
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!