Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Cần Thơ

Nhân Viên Phụ Bếp/Commis Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
3 việc làm
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp/Commis Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Azerai Cần Thơ Resort
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp/Commis Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
3 việc làm
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp/Commis Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Azerai Cần Thơ Resort
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Waiter/Waitress Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
5 việc làm
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Waiter/Waitress Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Azerai Cần Thơ Resort
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Vệ Sinh Bếp/ Steward Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Vệ Sinh Bếp/ Steward Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Azerai Cần Thơ Resort
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Vệ Sinh Bếp/ Steward Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Vệ Sinh Bếp/ Steward Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Azerai Cần Thơ Resort
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Vệ Sinh Phòng/ Housekeeping Attendant Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Buồng phòng
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Vệ Sinh Phòng/ Housekeeping Attendant Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Buồng phòng
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Azerai Cần Thơ Resort
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Chef Làm Việc Tại Cần Thơ Mới Hạn nộp: 15-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 20,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
Cao đẳng
Cần Thơ
Tiêu đề Chef Làm Việc Tại Cần Thơ Mới
Hạn nộp 15-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 20,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Liên Doanh Victoria Mekong Cruises
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Tại Cần Thơ Mới Hạn nộp: 17-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 3,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Tại Cần Thơ Mới
Hạn nộp 17-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Cần Thơ Ecolodge
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Bếp Trưởng Tại Cần Thơ Mới Hạn nộp: 17-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 18,000,000 - 25,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ
Tiêu đề Bếp Trưởng Tại Cần Thơ Mới
Hạn nộp 17-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 18,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Cần Thơ Ecolodge
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Giám Sát Bếp Nhật/ Quầy Sushi - Toàn Quốc Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2019Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thành Phố Vũng Tàu-Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Cần Thơ , Bình Dương
Tiêu đề Giám Sát Bếp Nhật/ Quầy Sushi - Toàn Quốc Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm [Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thành Phố Vũng Tàu-Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Cần Thơ , Bình Dương, Việt Nam]
Giám Sát Pha Chế Thông Dụng Mới Hạn nộp: 15-08-2019Ca xoay
Quản lý điều hành, Pha chế
VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Cần Thơ
Tiêu đề Giám Sát Pha Chế Thông Dụng Mới
Hạn nộp 15-08-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Quản lý điều hành, Pha chế
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Cần Thơ Hạn nộp: 06-08-2019Ca xoay
Phục vụ
VNĐ 3,000,000 - 3,500,000 Một tháng
6 việc làm
Không yêu cầu
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Cần Thơ
Hạn nộp 06-08-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 3,500,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Bếp Chính Bếp Á - Ca Sáng & Ca Chiều Hạn nộp: 06-08-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Cần Thơ
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Á - Ca Sáng & Ca Chiều
Hạn nộp 06-08-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Buồng Phòng - Full Time Hạn nộp: 03-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Buồng phòng
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Buồng Phòng - Full Time
Hạn nộp 03-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Buồng phòng
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân - Full Time Hạn nộp: 03-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân - Full Time
Hạn nộp 03-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Buồng Phòng - Cần Thơ Hạn nộp: 03-08-2019Ca xoay
Buồng phòng
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
Không yêu cầu
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Buồng Phòng - Cần Thơ
Hạn nộp 03-08-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Buồng phòng
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Cần Thơ
Hạn nộp 24-07-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân Tại Cần Thơ Vàng Nổi bật Hạn nộp: 15-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Cao đẳng
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân Tại Cần Thơ Vàng Nổi bật
Hạn nộp 15-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Khách Sạn Victoria Cần Thơ
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!