Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Cần Thơ

Sushi Chef - Lương Hấp Dẫn Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Nhật
9,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Cần Thơ , Đồng Nai, Phan Thiết -Bình Thuận, Bình Dương
Tiêu đề Sushi Chef - Lương Hấp Dẫn Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Nhật
Mức lương 9,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm [Cần Thơ , Đồng Nai, Phan Thiết -Bình Thuận, Bình Dương, Việt Nam]
Sushi Chef - Lương Hấp Dẫn Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp trưởng
9,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Cần Thơ , Đồng Nai, Phan Thiết -Bình Thuận, Bình Dương
Tiêu đề Sushi Chef - Lương Hấp Dẫn Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp trưởng
Mức lương 9,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm [Cần Thơ , Đồng Nai, Phan Thiết -Bình Thuận, Bình Dương, Việt Nam]
Giám Sát Bếp Nhật Vàng Nổi bật Hạn nộp: 18-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
20 việc làm
Toàn Quốc, Biên Hòa-Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Thành Phố Vũng Tàu-Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ , Phan Thiết -Bình Thuận, Nha Trang-Khánh Hòa, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Tiêu đề Giám Sát Bếp Nhật Vàng Nổi bật
Hạn nộp 18-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm [Toàn Quốc, Biên Hòa-Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Thành Phố Vũng Tàu-Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ , Phan Thiết -Bình Thuận, Nha Trang-Khánh Hòa, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Việt Nam]
Giám Sát Bếp Nhật Vàng Nổi bật Hạn nộp: 18-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Nhật
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
20 việc làm
Toàn Quốc, Biên Hòa-Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Thành Phố Vũng Tàu-Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ , Phan Thiết -Bình Thuận, Nha Trang-Khánh Hòa, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Tiêu đề Giám Sát Bếp Nhật Vàng Nổi bật
Hạn nộp 18-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Nhật
Mức lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm [Toàn Quốc, Biên Hòa-Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Thành Phố Vũng Tàu-Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ , Phan Thiết -Bình Thuận, Nha Trang-Khánh Hòa, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Việt Nam]
Giám Sát Bếp Nhật Vàng Nổi bật Hạn nộp: 18-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp trưởng
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
20 việc làm
Toàn Quốc, Biên Hòa-Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Thành Phố Vũng Tàu-Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ , Phan Thiết -Bình Thuận, Nha Trang-Khánh Hòa, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Tiêu đề Giám Sát Bếp Nhật Vàng Nổi bật
Hạn nộp 18-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp trưởng
Mức lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm [Toàn Quốc, Biên Hòa-Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Thành Phố Vũng Tàu-Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ , Phan Thiết -Bình Thuận, Nha Trang-Khánh Hòa, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Việt Nam]
Bếp Phụ Bếp Âu Á - Full Time Hạn nộp: 02-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
6,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Bếp Phụ Bếp Âu Á - Full Time
Hạn nộp 02-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Bếp Chính Bếp Âu Á - Full Time Hạn nộp: 02-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
8,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Âu Á - Full Time
Hạn nộp 02-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Quản Lý Nhà Hàng (Ca Gãy 8h/Ngày) Hạn nộp: 02-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
10,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Quản Lý Nhà Hàng (Ca Gãy 8h/Ngày)
Hạn nộp 02-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Cần Thơ Hạn nộp: 26-11-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
3,000,000 - 4,500,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Cần Thơ
Hạn nộp 26-11-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương 3,000,000 - 4,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Quản Lý Bộ Phận Phục Vụ - Full Time - Cần Thơ Hạn nộp: 26-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành, Phục vụ
10,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Quản Lý Bộ Phận Phục Vụ - Full Time - Cần Thơ
Hạn nộp 26-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành, Phục vụ
Mức lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế (Bartender) _Cần Thơ Nổi bật Hạn nộp: 25-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
4,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế (Bartender) _Cần Thơ Nổi bật
Hạn nộp 25-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Buồng Phòng- Cần Thơ Nổi bật Hạn nộp: 25-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Buồng phòng
4,000,000 - 5,000,000 - Lương thỏa thuận Một tháng
3 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Buồng Phòng- Cần Thơ Nổi bật
Hạn nộp 25-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Buồng phòng
Mức lương 4,000,000 - 5,000,000 - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Waiter/ Waitress Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
4,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Waiter/ Waitress Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Azerai Cần Thơ Resort
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!