Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Cần Thơ

Nhân Viên Phục Vụ - Waiter/Waitress Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
5 việc làm
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Waiter/Waitress Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Khách sạn Azerai Cần Thơ
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Vệ Sinh Bếp/ Steward Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Vệ Sinh Bếp/ Steward Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Khách sạn Azerai Cần Thơ
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Vệ Sinh Bếp/ Steward Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Vệ Sinh Bếp/ Steward Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Khách sạn Azerai Cần Thơ
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Vệ Sinh Phòng/ Housekeeping Attendant Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Buồng phòng
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Vệ Sinh Phòng/ Housekeeping Attendant Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Buồng phòng
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Khách sạn Azerai Cần Thơ
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Quản Lý Bộ Phận Phục Vụ - Ca Sáng & Chiều Mới Hạn nộp: 25-06-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Quản lý điều hành, Phục vụ
VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Cần Thơ
Tiêu đề Quản Lý Bộ Phận Phục Vụ - Ca Sáng & Chiều Mới
Hạn nộp 25-06-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành, Phục vụ
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Âu Á Mới Hạn nộp: 22-06-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Âu Á Mới
Hạn nộp 22-06-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân - Làm Tại Cần Thơ Hạn nộp: 10-06-2019Ca xoay
Lễ tân
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân - Làm Tại Cần Thơ
Hạn nộp 10-06-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Ca Sáng & Chiều Hạn nộp: 10-06-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 2,500,000 - 4,500,000 Một tháng
5 việc làm
Không yêu cầu
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Ca Sáng & Chiều
Hạn nộp 10-06-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 2,500,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Full Time Hạn nộp: 10-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Full Time
Hạn nộp 10-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Buồng phòng
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Buồng Phòng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm
Hạn nộp 08-06-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Buồng phòng
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Đầu Bếp Á - Làm Ca Chiều Hạn nộp: 27-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ
Tiêu đề Đầu Bếp Á - Làm Ca Chiều
Hạn nộp 27-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!