Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Chefjob.vn - Hotel And Restaurant Management Companies

Thợ Làm Bánh Âu - Quận Tân Bình - Fulltime Mới Vàng Hạn nộp: 04-07-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
8,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Thợ Làm Bánh Âu - Quận Tân Bình - Fulltime Mới Vàng
Hạn nộp 04-07-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nữ Phụ Bếp Bánh - Ca Sáng - Đà Nẵng Mới Vàng Hạn nộp: 03-07-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
3,500,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Nữ Phụ Bếp Bánh - Ca Sáng - Đà Nẵng Mới Vàng
Hạn nộp 03-07-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương 3,500,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nữ Phụ Bếp Bánh - Ca Sáng - Đà Nẵng Mới Vàng Hạn nộp: 03-07-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
3,500,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Nữ Phụ Bếp Bánh - Ca Sáng - Đà Nẵng Mới Vàng
Hạn nộp 03-07-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương 3,500,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Quản Lý Bar - Quận 2 Mới Vàng Hạn nộp: 03-07-2020Ca xoay
Barista
6,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Quản Lý Bar - Quận 2 Mới Vàng
Hạn nộp 03-07-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Barista
Mức lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quản Lý Bar - Quận 2 Mới Vàng Hạn nộp: 03-07-2020Ca xoay
Pha chế
6,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Quản Lý Bar - Quận 2 Mới Vàng
Hạn nộp 03-07-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng - Fulltime - An Giang Hạn nộp: 23-06-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
4,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
An Giang
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng - Fulltime - An Giang
Hạn nộp 23-06-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm An Giang, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng - Fulltime - Bình Dương Hạn nộp: 23-06-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
8,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Bình Dương
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng - Fulltime - Bình Dương
Hạn nộp 23-06-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Phụ Bếp Bánh - Bánh Tổng Hợp - Ca Sáng Hạn nộp: 13-06-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh, Phụ bếp
5,500,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Bánh - Bánh Tổng Hợp - Ca Sáng
Hạn nộp 13-06-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh, Phụ bếp
Mức lương 5,500,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thợ Làm Bánh - Ca Sáng - Quận 2 Hạn nộp: 13-06-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
8,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Thợ Làm Bánh - Ca Sáng - Quận 2
Hạn nộp 13-06-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Barista - Ca Chiều - Quận Tân Bình Hạn nộp: 13-06-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Barista - Ca Chiều - Quận Tân Bình
Hạn nộp 13-06-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Việt - Fulltime - Quận 1 Hạn nộp: 13-06-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Phụ bếp
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Việt - Fulltime - Quận 1
Hạn nộp 13-06-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Phụ bếp
Mức lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Chính Bếp Việt - Fulltime - Quận 1 Hạn nộp: 13-06-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
8,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Việt - Fulltime - Quận 1
Hạn nộp 13-06-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tổ Trưởng Nhà Hàng - Khối Tiền Sảnh - Quận 1 Hạn nộp: 13-06-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tổ Trưởng Nhà Hàng - Khối Tiền Sảnh - Quận 1
Hạn nộp 13-06-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Barista - Fulltime - Quận Tân Phú Hạn nộp: 13-06-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
4,000,000 - 4,500,000 VNĐ Một tháng
4 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Barista - Fulltime - Quận Tân Phú
Hạn nộp 13-06-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương 4,000,000 - 4,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Pha Chế Thông Dụng - Fulltime - Quận 3 Hạn nộp: 13-06-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
4,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Pha Chế Thông Dụng - Fulltime - Quận 3
Hạn nộp 13-06-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Việt - Fulltime - Cần Thơ Hạn nộp: 13-06-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Phụ bếp
4,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Phụ Bếp Việt - Fulltime - Cần Thơ
Hạn nộp 13-06-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Phụ bếp
Mức lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Pha Chế Thông Dụng - Cần Thơ Hạn nộp: 13-06-2020Ca xoay
Pha chế
4,000,000 - 4,500,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Pha Chế Thông Dụng - Cần Thơ
Hạn nộp 13-06-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương 4,000,000 - 4,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Bếp Chính Bếp Việt - Fulltime - Cần Thơ Hạn nộp: 13-06-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
8,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Việt - Fulltime - Cần Thơ
Hạn nộp 13-06-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Phụ Bếp Âu - Quận Bình Thạnh Hạn nộp: 13-06-2020Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
6,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Âu - Quận Bình Thạnh
Hạn nộp 13-06-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!