Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Tất cả việc làm

Nhân Viên Phụ Bếp Nhật (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm) Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 22-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 7,000,000 - 11,000,000 Một tháng
3 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận Ba Đình, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Nhật (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm) Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 22-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 11,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Nhật (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm) Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 22-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 11,000,000 Một tháng
3 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận Ba Đình, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Nhật (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm) Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 22-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 11,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Nhật (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm) Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 22-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Nhật
VNĐ 7,000,000 - 11,000,000 Một tháng
3 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận Ba Đình, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Nhật (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm) Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 22-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Nhật
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 11,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Sơ Chế Hải Sản Lotte Mart Ba Đình Vàng Nổi bật Hạn nộp: 12-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
1 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận Ba Đình, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Sơ Chế Hải Sản Lotte Mart Ba Đình Vàng Nổi bật
Hạn nộp 12-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Sơ Chế Hải Sản Lotte Mart Ba Đình Vàng Nổi bật Hạn nộp: 12-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
1 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận Ba Đình, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Sơ Chế Hải Sản Lotte Mart Ba Đình Vàng Nổi bật
Hạn nộp 12-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
[LOTTE Mart Toàn Quốc]_[Bếp Chính Bếp Á/Việt] Vàng Nổi bật Hạn nộp: 09-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
10 việc làm
Chứng chỉ nghề
Hồ Chí Minh
Tiêu đề [LOTTE Mart Toàn Quốc]_[Bếp Chính Bếp Á/Việt] Vàng Nổi bật
Hạn nộp 09-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Nhật _ Lotte Mart Ba Đình Vàng Nổi bật Hạn nộp: 06-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 11,000,000 Một tháng
2 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận Ba Đình, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Nhật _ Lotte Mart Ba Đình Vàng Nổi bật
Hạn nộp 06-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 11,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Làm Bánh - Lotte Mart Ba Đình Vàng Nổi bật Hạn nộp: 05-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận Ba Đình, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Làm Bánh - Lotte Mart Ba Đình Vàng Nổi bật
Hạn nộp 05-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Phụ Bếp (Không Cần Kinh Nghiệm)-Quận 11 Hạn nộp: 31-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
10 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận 11, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp (Không Cần Kinh Nghiệm)-Quận 11
Hạn nộp 31-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm Quận 11, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Sushi (Không Cần Kinh Nghiệm) Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
10 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận 11, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Sushi (Không Cần Kinh Nghiệm) Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm Quận 11, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giám Sát Bếp Nhật/ Quầy Sushi - Toàn Quốc Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2019Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thành Phố Vũng Tàu-Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Cần Thơ , Bình Dương
Tiêu đề Giám Sát Bếp Nhật/ Quầy Sushi - Toàn Quốc Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm [Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thành Phố Vũng Tàu-Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Cần Thơ , Bình Dương, Việt Nam]
Nhân Viên Phụ Bếp Sushi (Không Cần Kinh Nghiệm) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 25-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
10 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận 11, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Sushi (Không Cần Kinh Nghiệm) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 25-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm Quận 11, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Quầy Bánh - Lotte Mart Đống Đa Vàng Nổi bật Hạn nộp: 07-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
5 việc làm
Không yêu cầu
Quận Đống Đa, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Quầy Bánh - Lotte Mart Đống Đa Vàng Nổi bật
Hạn nộp 07-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!