Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Tất cả việc làm

Nhân Viên Phụ Bếp Nhà Hàng Hotpot Story Tại Cao Thắng Q3 Vàng Nổi bật Hạn nộp: 07-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
10 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Nhà Hàng Hotpot Story Tại Cao Thắng Q3 Vàng Nổi bật
Hạn nộp 07-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng [Redsun-ITI] CHUỖI HỆ THỐNG NHÀ HÀNG HÀN-NHẬT-HOA
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Nhà Hàng Hotpot Story Tại Cao Thắng Q3 Vàng Nổi bật Hạn nộp: 07-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
10 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Nhà Hàng Hotpot Story Tại Cao Thắng Q3 Vàng Nổi bật
Hạn nộp 07-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng [Redsun-ITI] CHUỖI HỆ THỐNG NHÀ HÀNG HÀN-NHẬT-HOA
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Nhà Hàng Hotpot Story Tại Cao Thắng Q3 Vàng Nổi bật Hạn nộp: 07-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
10 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Nhà Hàng Hotpot Story Tại Cao Thắng Q3 Vàng Nổi bật
Hạn nộp 07-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng [Redsun-ITI] CHUỖI HỆ THỐNG NHÀ HÀNG HÀN-NHẬT-HOA
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Hotpot Story Tại Garden Mall Q5 Vàng Nổi bật Hạn nộp: 07-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
10 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận 5, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Hotpot Story Tại Garden Mall Q5 Vàng Nổi bật
Hạn nộp 07-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng [Redsun-ITI] CHUỖI HỆ THỐNG NHÀ HÀNG HÀN-NHẬT-HOA
Địa điểm Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Hotpot Story Tại Garden Mall Q5 Vàng Nổi bật Hạn nộp: 07-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
10 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận 5, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Hotpot Story Tại Garden Mall Q5 Vàng Nổi bật
Hạn nộp 07-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng [Redsun-ITI] CHUỖI HỆ THỐNG NHÀ HÀNG HÀN-NHẬT-HOA
Địa điểm Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Hotpot Story Tại Phan Xích Long Phú Nhuận Vàng Nổi bật Hạn nộp: 07-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Phục vụ, Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
10 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Hotpot Story Tại Phan Xích Long Phú Nhuận Vàng Nổi bật
Hạn nộp 07-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Phục vụ, Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng [Redsun-ITI] CHUỖI HỆ THỐNG NHÀ HÀNG HÀN-NHẬT-HOA
Địa điểm Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Hotpot Story Tại 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q3 Vàng Nổi bật Hạn nộp: 07-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Phục vụ, Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
10 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Hotpot Story Tại 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q3 Vàng Nổi bật
Hạn nộp 07-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Phục vụ, Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng [Redsun-ITI] CHUỖI HỆ THỐNG NHÀ HÀNG HÀN-NHẬT-HOA
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Hotpot Story Tại Diamond Plaza Q1 Vàng Nổi bật Hạn nộp: 07-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Phục vụ, Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
10 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Hotpot Story Tại Diamond Plaza Q1 Vàng Nổi bật
Hạn nộp 07-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Phục vụ, Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng [Redsun-ITI] CHUỖI HỆ THỐNG NHÀ HÀNG HÀN-NHẬT-HOA
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Rửa Chén Nhà Hàng Hotpot Story Tại Garden Mall Q5 Vàng Nổi bật Hạn nộp: 07-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Quận 5, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Rửa Chén Nhà Hàng Hotpot Story Tại Garden Mall Q5 Vàng Nổi bật
Hạn nộp 07-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng [Redsun-ITI] CHUỖI HỆ THỐNG NHÀ HÀNG HÀN-NHẬT-HOA
Địa điểm Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Rửa Chén Nhà Hàng Hotpot Story Tại Lotte Mart Tân Bình Vàng Nổi bật Hạn nộp: 07-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Rửa Chén Nhà Hàng Hotpot Story Tại Lotte Mart Tân Bình Vàng Nổi bật
Hạn nộp 07-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng [Redsun-ITI] CHUỖI HỆ THỐNG NHÀ HÀNG HÀN-NHẬT-HOA
Địa điểm Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Thời Vụ Nhà Hàng Buk Buk Lê Văn Sỹ Tân Bình Vàng Nổi bật Hạn nộp: 07-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
10 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Thời Vụ Nhà Hàng Buk Buk Lê Văn Sỹ Tân Bình Vàng Nổi bật
Hạn nộp 07-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng [Redsun-ITI] CHUỖI HỆ THỐNG NHÀ HÀNG HÀN-NHẬT-HOA
Địa điểm Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng King Bbq Tại Lê Văn Sỹ Tân Bình Vàng Nổi bật Hạn nộp: 07-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
10 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng King Bbq Tại Lê Văn Sỹ Tân Bình Vàng Nổi bật
Hạn nộp 07-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng [Redsun-ITI] CHUỖI HỆ THỐNG NHÀ HÀNG HÀN-NHẬT-HOA
Địa điểm Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!