Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bếp Nhật- Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Nổi bật Hạn nộp: 31-01-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp, Việc làm khác
6,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
10 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Nhật- Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Nổi bật
Hạn nộp 31-01-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp, Việc làm khác
Mức lương 6,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV PHỔ ĐÌNH
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Nhật - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Nổi bật Hạn nộp: 31-01-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp, Việc làm khác
6,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Nhật - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Nổi bật
Hạn nộp 31-01-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp, Việc làm khác
Mức lương 6,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV PHỔ ĐÌNH
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Nhật- Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Nổi bật Hạn nộp: 31-01-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp, Việc làm khác
6,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
10 việc làm
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Nhật- Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Nổi bật
Hạn nộp 31-01-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp, Việc làm khác
Mức lương 6,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV PHỔ ĐÌNH
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Phổ Đình (Chi Nhánh Hoàng Văn Thái) Nổi bật Hạn nộp: 31-01-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
6,000,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
20 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Phổ Đình (Chi Nhánh Hoàng Văn Thái) Nổi bật
Hạn nộp 31-01-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương 6,000,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV PHỔ ĐÌNH
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Phổ Đình (Chi Nhánh Trần Quốc Thảo) Nổi bật Hạn nộp: 31-01-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Việc làm khác, Lễ tân
6,000,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
20 việc làm
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Phổ Đình (Chi Nhánh Trần Quốc Thảo) Nổi bật
Hạn nộp 31-01-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Việc làm khác, Lễ tân
Mức lương 6,000,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV PHỔ ĐÌNH
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Nhật - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Nổi bật Hạn nộp: 31-01-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
6,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
10 việc làm
Quận 10, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Nhật - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Nổi bật
Hạn nộp 31-01-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương 6,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV PHỔ ĐÌNH
Địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
[HCM] Nhân Viên Bếp/Pizza Full-Time (Sắp Khai Trương - Quận 2) Vàng Hạn nộp: 29-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
10 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề [HCM] Nhân Viên Bếp/Pizza Full-Time (Sắp Khai Trương - Quận 2) Vàng
Hạn nộp 29-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
(HCM) Nhân Viên Phục Vụ Full-Time (Sắp Khai Trương - Quận 2) Vàng Hạn nộp: 29-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
20 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề (HCM) Nhân Viên Phục Vụ Full-Time (Sắp Khai Trương - Quận 2) Vàng
Hạn nộp 29-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!