Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Nha Trang - Khánh Hoà

[Lotte Mart Nha Trang] Giám Sát Bếp Nhật Vàng Nổi bật Hạn nộp: 18-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu đề [Lotte Mart Nha Trang] Giám Sát Bếp Nhật Vàng Nổi bật
Hạn nộp 18-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
[Lotte Mart Nha Trang] Giám Sát Bếp Nhật Vàng Nổi bật Hạn nộp: 18-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Nhật
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu đề [Lotte Mart Nha Trang] Giám Sát Bếp Nhật Vàng Nổi bật
Hạn nộp 18-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Nhật
Mức lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Sushi Chef - Lương Hấp Dẫn _Nhà Trang Vàng Nổi bật Hạn nộp: 28-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu đề Sushi Chef - Lương Hấp Dẫn _Nhà Trang Vàng Nổi bật
Hạn nộp 28-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Giám Sát Bếp [Món Việt] Vàng Nổi bật Hạn nộp: 18-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
9,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
30 việc làm
Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Phan Thiết -Bình Thuận, Nha Trang-Khánh Hòa, Toàn Quốc
Tiêu đề Giám Sát Bếp [Món Việt] Vàng Nổi bật
Hạn nộp 18-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương 9,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm [Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Phan Thiết -Bình Thuận, Nha Trang-Khánh Hòa, Toàn Quốc, Việt Nam]
Giám Sát Bếp [Món Việt] Vàng Nổi bật Hạn nộp: 18-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
9,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
30 việc làm
Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Phan Thiết -Bình Thuận, Nha Trang-Khánh Hòa, Toàn Quốc
Tiêu đề Giám Sát Bếp [Món Việt] Vàng Nổi bật
Hạn nộp 18-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 9,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm [Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Phan Thiết -Bình Thuận, Nha Trang-Khánh Hòa, Toàn Quốc, Việt Nam]
Nhân Viên Phụ Bếp Hoa - Khánh Hòa Hạn nộp: 06-12-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Hoa
5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Hoa - Khánh Hòa
Hạn nộp 06-12-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Hoa
Mức lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!