Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Tin Tuyển Dụng, Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn Mới Nhất

Phụ Bếp Việt - Fulltime Hạn nộp: 08-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
4,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Việt - Fulltime
Hạn nộp 08-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Ca Chiều Hạn nộp: 08-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
4,500,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Ca Chiều
Hạn nộp 08-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương 4,500,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Nóng/ Lạnh Nhà Hàng Nhật Hạn nộp: 07-03-2020Ca gãy
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
5,000,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
50 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Nóng/ Lạnh Nhà Hàng Nhật
Hạn nộp 07-03-2020
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
Mức lương 5,000,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 50
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Nhật Hokkaido Sushi Sachi
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phụ Bếp - Quận 1 Hạn nộp: 07-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
4,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
7 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Quận 1
Hạn nộp 07-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 7
Nhà tuyển dụng VEE AYY FOOD
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Quận Phú Nhuận _ Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật Hạn nộp: 06-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Phụ bếp
5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Quận Phú Nhuận _ Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật
Hạn nộp 06-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Phụ bếp
Mức lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Vua Phở Việt Nam
Địa điểm Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ _ Quận 1 Hạn nộp: 06-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ _ Quận 1
Hạn nộp 06-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Chay Phương Mai
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Phụ _ Quận 1 Hạn nộp: 06-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
6,000,000 - 9,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Phụ _ Quận 1
Hạn nộp 06-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 6,000,000 - 9,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Chay Phương Mai
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Fulltime Hạn nộp: 06-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
4,500,000 - 6,500,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Fulltime
Hạn nộp 06-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương 4,500,000 - 6,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Parttime Hạn nộp: 06-03-2020Bán thời gian
Pha chế
3,000,000 - 4,500,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Parttime
Hạn nộp 06-03-2020
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Pha chế
Mức lương 3,000,000 - 4,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Ca Chiều Hạn nộp: 06-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 10, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Ca Chiều
Hạn nộp 06-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Nhật - Ca Sáng Hạn nộp: 06-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
5,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Nhật - Ca Sáng
Hạn nộp 06-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
Mức lương 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ca Trưởng Bếp Âu - Quận 1 Hạn nộp: 06-03-2020Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
9,000,000 - 11,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Ca Trưởng Bếp Âu - Quận 1
Hạn nộp 06-03-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
Mức lương 9,000,000 - 11,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!