Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Tin Tuyển Dụng, Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn Mới Nhất

Nhân Viên Kinh Doanh Tiệc _ Quận Phú Nhuận Mới Nổi bật Hạn nộp: 14-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân, Quản lý điều hành, Việc làm khác
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận Phú Nhuận, P.HCM
Tiêu đề Nhân Viên Kinh Doanh Tiệc _ Quận Phú Nhuận Mới Nổi bật
Hạn nộp 14-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân, Quản lý điều hành, Việc làm khác
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Á - Âu
Địa điểm Quận Phú Nhuận, P.HCM, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng _ Quận Phú Nhuận Mới Nổi bật Hạn nộp: 05-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
3 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng _ Quận Phú Nhuận Mới Nổi bật
Hạn nộp 05-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Á - Âu
Địa điểm Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Có Kinh Nghiệm Tại Phú Nhuận Mới Nổi bật Hạn nộp: 05-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Có Kinh Nghiệm Tại Phú Nhuận Mới Nổi bật
Hạn nộp 05-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Á - Âu
Địa điểm TP.HCM, Việt Nam
Bếp Chính Chuyên Món Á - Việt Tại Nhà Hàng Quận Phú Nhuận Mới Nổi bật Hạn nộp: 05-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
2 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Chính Chuyên Món Á - Việt Tại Nhà Hàng Quận Phú Nhuận Mới Nổi bật
Hạn nộp 05-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Á - Âu
Địa điểm Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Barista Lương Cao Quận 7 Mới Nổi bật Hạn nộp: 31-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 6,500,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Barista Lương Cao Quận 7 Mới Nổi bật
Hạn nộp 31-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 6,500,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Organic Coffee
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Chính Tiệc Á - Việt - Âu Tại Nhà Hàng Quận Phú Nhuận Mới Nổi bật Hạn nộp: 05-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Chính Tiệc Á - Việt - Âu Tại Nhà Hàng Quận Phú Nhuận Mới Nổi bật
Hạn nộp 05-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Á - Âu
Địa điểm Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân _ Quận Phú Nhuận Mới Nổi bật Hạn nộp: 05-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân _ Quận Phú Nhuận Mới Nổi bật
Hạn nộp 05-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Á - Âu
Địa điểm Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Hội An Mới Hạn nộp: 14-10-2019Ca xoay
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
4 việc làm
Không yêu cầu
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Hội An Mới
Hạn nộp 14-10-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Quận 8 Mới Hạn nộp: 14-10-2019Ca xoay
Pha chế, Barista
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
20 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận 8, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Quận 8 Mới
Hạn nộp 14-10-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng - Part Time Mới Hạn nộp: 14-10-2019Bán thời gian
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
5 việc làm
Không yêu cầu
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng - Part Time Mới
Hạn nộp 14-10-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Âu Á Mới Hạn nộp: 14-10-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Âu Á Mới
Hạn nộp 14-10-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Chính Âu Á Mới Hạn nộp: 14-10-2019Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 9,000,000 - 11,000,000 Một tháng
12 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Chính Âu Á Mới
Hạn nộp 14-10-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 9,000,000 - 11,000,000 Một tháng
Vị Trí 12
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!