Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Tin Tuyển Dụng, Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn Mới Nhất

Chef de Partie - Bếp Chính_ Quận 2 Hạn nộp: 11-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng, Quản lý điều hành
12,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Chef de Partie - Bếp Chính_ Quận 2
Hạn nộp 11-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng, Quản lý điều hành
Mức lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng DF KITCHEN VIỆT NAM
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_Quận Bình Thạnh Vàng Nổi bật Hạn nộp: 11-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
4,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_Quận Bình Thạnh Vàng Nổi bật
Hạn nộp 11-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng GOLD COFFEE
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Chảo Bếp Việt_ Quận 1 Hạn nộp: 31-03-2020Ca gãy
Đầu bếp Âu - Á
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Chảo Bếp Việt_ Quận 1
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Star Anise Saigon
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thu Ngân - Cashier Làm 4H/ Ngày_Quận 1 Hạn nộp: 31-03-2020Bán thời gian
Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
2,500,000 - 3,500,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Thu Ngân - Cashier Làm 4H/ Ngày_Quận 1
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương 2,500,000 - 3,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Star Anise Saigon
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Việt_ Quận 1 Hạn nộp: 31-03-2020Ca gãy
Đầu bếp Âu - Á
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
10 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Việt_ Quận 1
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Star Anise Saigon
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giám Sát Nhà Hàng _ Quận 1 Hạn nộp: 31-03-2020Ca gãy
Quản lý điều hành
7,000,000 - 9,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Giám Sát Nhà Hàng _ Quận 1
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Ca gãy
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Star Anise Saigon
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Hạn nộp: 31-03-2020Ca gãy
Bartender, Pha chế, Barista
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Ca gãy
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Star Anise Saigon
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Giám Sát Nhà Hàng_ Quận 1 Hạn nộp: 06-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành, Việc làm khác
7,000,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Giám Sát Nhà Hàng_ Quận 1
Hạn nộp 06-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành, Việc làm khác
Mức lương 7,000,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng VEE AYY FOOD
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giám Sát Bếp_ Quận 1 Hạn nộp: 28-02-2020Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Bếp trưởng, Quản lý điều hành
11,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
4 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Giám Sát Bếp_ Quận 1
Hạn nộp 28-02-2020
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Bếp trưởng, Quản lý điều hành
Mức lương 11,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng VEE AYY FOOD
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tổ Trưởng Phục Vụ - Quận 1 Vàng Hạn nộp: 31-03-2020Ca gãy
Phục vụ
5,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tổ Trưởng Phục Vụ - Quận 1 Vàng
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Ca gãy
Danh mục Phục vụ
Mức lương 5,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Star Anise Saigon
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Chính - Chay _ Quận 1 Hạn nộp: 08-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
9,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Chính - Chay _ Quận 1
Hạn nộp 08-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 9,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Chay Phương Mai
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Barista Hạn nộp: 08-03-2020Ca xoay
Pha chế, Barista
4,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
4 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Barista
Hạn nộp 08-03-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Barista - Xoay ca Hạn nộp: 08-03-2020Ca xoay
Pha chế, Barista
4,500,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
8 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Xoay ca
Hạn nộp 08-03-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương 4,500,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!