Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Tin Tuyển Dụng, Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn Mới Nhất

Bếp Chính Âu Á - Full Time Hạn nộp: 21-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Chính Âu Á - Full Time
Hạn nộp 21-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Âu Á - Ca Chiều Hạn nộp: 21-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Âu Á - Ca Chiều
Hạn nộp 21-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Bánh - Bánh Tổng Hợp - Full Time Hạn nộp: 21-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Bếp bánh
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
7 việc làm
Không yêu cầu
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Bánh - Bánh Tổng Hợp - Full Time
Hạn nộp 21-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Bếp bánh
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 7
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Barista - Ca Sáng Hạn nộp: 21-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Ca Sáng
Hạn nộp 21-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Bếp Chính Âu Á - Full Time Hạn nộp: 21-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 9,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Chính Âu Á - Full Time
Hạn nộp 21-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 9,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Chính Bếp Âu - Ca Chiều Hạn nộp: 21-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Âu - Ca Chiều
Hạn nộp 21-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Trưởng Bếp Âu - Full Time Hạn nộp: 21-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp trưởng, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 18,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Bình Dương
Tiêu đề Bếp Trưởng Bếp Âu - Full Time
Hạn nộp 21-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp trưởng, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 18,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng - Full Time Hạn nộp: 21-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Khánh Hoà
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng - Full Time
Hạn nộp 21-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Đặc Biệt - Part Time Hạn nộp: 21-09-2019Bán thời gian
Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Đặc Biệt - Part Time
Hạn nộp 21-09-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Á - Ca Sáng & Chiều Hạn nộp: 21-09-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Khánh Hoà
Tiêu đề Phụ Bếp Á - Ca Sáng & Chiều
Hạn nộp 21-09-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng Hạn nộp: 21-09-2019Ca xoay
Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Khánh Hoà
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng
Hạn nộp 21-09-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Phụ Bếp Việt - Full Time Hạn nộp: 21-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận 4, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Việt - Full Time
Hạn nộp 21-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Chính Bếp Việt - Full Time Hạn nộp: 21-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 10,000,000 - 12,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Kiên Giang
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Việt - Full Time
Hạn nộp 21-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Bến Tre Hạn nộp: 21-09-2019Ca xoay
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 10,000,000 Một tháng
10 việc làm
Không yêu cầu
Bến Tre
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Bến Tre
Hạn nộp 21-09-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Bến Tre , Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!