Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Trang việc làm Barista - Tìm việc, tuyển Barista

VINPEARL PHÚ QUỐC TUYỂN DỤNG PHA CHẾ Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 8,000,000 - 9,000,000 Một tháng
40 việc làm
[Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tiêu đề VINPEARL PHÚ QUỐC TUYỂN DỤNG PHA CHẾ Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 40
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm [Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Pha Chế - Việc Làm Hấp Dẫn Nổi bật Hạn nộp: 29-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 8-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Pha Chế - Việc Làm Hấp Dẫn Nổi bật
Hạn nộp 29-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng RI TA VÕ
Địa điểm [Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 8-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Pha Chế Part Time Mới Hạn nộp: 14-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 2,000,000 - 6,000,000 Một tháng
20 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Part Time Mới
Hạn nộp 14-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 2,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng HỆ THỐNG CHUỖI NHÀ HÀNG KEM HAAGEN DAZS
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Bar Trưởng - Barista - Tuyển Nam_3467 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
Cần Thơ , Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Bar Trưởng - Barista - Tuyển Nam_3467 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Lương Cao_3470 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Lương Cao_3470 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Tuyển Phụ Bar - Barista - Việc Làm Tại Biên Hòa_3435 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 3,000,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Tiêu đề Tuyển Phụ Bar - Barista - Việc Làm Tại Biên Hòa_3435 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Tuyển Nhân Viên Pha Chế - Chuyên Barista_3437 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
4 việc làm
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Pha Chế - Chuyên Barista_3437 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Nhân viên Pha Chế Full time Mới Hạn nộp: 14-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
10 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân viên Pha Chế Full time Mới
Hạn nộp 14-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng HỆ THỐNG CHUỖI NHÀ HÀNG KEM HAAGEN DAZS
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Không Cần Kinh Nghiệm_3451 Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Không Cần Kinh Nghiệm_3451
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Phụ Bar - Barista Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3454 Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Phụ Bar - Barista Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3454
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bar - Barista Có Tiếng Anh Giao Tiếp_3456 Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 4,500,000 - Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Phụ Bar - Barista Có Tiếng Anh Giao Tiếp_3456
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Lương Thỏa Thuận_3422 Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
- Lương thỏa thuận - Một tháng
4 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Lương Thỏa Thuận_3422
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
[Biên Hòa] Phụ Barista lương 20k/h Hạn nộp: 09-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một giờ
2 việc làm
Đồng Nai, Việt Nam
Tiêu đề [Biên Hòa] Phụ Barista lương 20k/h
Hạn nộp 09-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một giờ
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Pha chế, Barista
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Barista - Việc Làm Hấp Dẫn
Hạn nộp 30-06-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng TNHHSX Cà Phê VIETPHIN
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Barista - Việc Làm Hấp Dẫn Hạn nộp: 28-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Barista
VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
3 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Barista - Việc Làm Hấp Dẫn
Hạn nộp 28-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Barista
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng kaffeine
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Pha Chế Cho Nhà Hàng Hạn nộp: 31-07-2018Ca xoay
Pha chế, Barista
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Pha Chế Cho Nhà Hàng
Hạn nộp 31-07-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Go Dog
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
BAR TRƯỞNG CHUỖI CỬA HÀNG CAFE Hạn nộp: 27-06-2018Ca gãy
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 8,000,000 - 9,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 5-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề BAR TRƯỞNG CHUỖI CỬA HÀNG CAFE
Hạn nộp 27-06-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng RI TA VÕ
Địa điểm [Quận 5-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!