Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Trang việc làm Barista - Tìm việc, tuyển Barista

Tuyển Nhân Viên Pha Chế - Chuyên Barista Vàng Nổi bật Hạn nộp: 19-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Pha Chế - Chuyên Barista Vàng Nổi bật
Hạn nộp 19-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hưng Cafe
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam
Cần tuyển Barista tại Quận 1 Vàng Nổi bật Hạn nộp: 28-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
- Lương thỏa thuận 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Cần tuyển Barista tại Quận 1 Vàng Nổi bật
Hạn nộp 28-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH VIETNAM HIDEOUT HOSTELS
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Trợ Giảng Ngành Pha Chế - Đà Nẵng Mới Nổi bật Hạn nộp: 20-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Trợ Giảng Ngành Pha Chế - Đà Nẵng Mới Nổi bật
Hạn nộp 20-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty CP Hướng Nghiệp Á Âu
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bar Pha Chế Thông Dụng Nổi bật Hạn nộp: 24-01-2019Ca xoay
Barista
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
8 việc làm
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bar Pha Chế Thông Dụng Nổi bật
Hạn nộp 24-01-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng YQ BOMB Special Pearl
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Barista Có Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 07-01-2019Ca xoay
Pha chế, Barista
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
3 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Barista Có Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 07-01-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Cobi Bread
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bar - Chuyên Barista Mới Hạn nộp: 07-01-2019Ca xoay
Pha chế, Barista
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bar - Chuyên Barista Mới
Hạn nộp 07-01-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bar - Chuyên Barista - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 07-01-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bar - Chuyên Barista Mới Hạn nộp: 07-01-2019Ca xoay
Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Phụ Bar - Chuyên Barista Mới
Hạn nộp 07-01-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Nam Phụ Bar - Chuyên Barista Mới Hạn nộp: 07-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bar - Chuyên Barista Mới
Hạn nộp 07-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nam Barista Mới Hạn nộp: 07-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Bình Dương
Tiêu đề Tuyển Nam Barista Mới
Hạn nộp 07-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế (Barista) Không Cần Kinh Nghiệm Hạn nộp: 06-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 3,500,000 - 6,000,000 Một tháng
10 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế (Barista) Không Cần Kinh Nghiệm
Hạn nộp 06-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà hàng MORICO
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Barista Hạn nộp: 14-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
- Lương thỏa thuận 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
4 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Barista
Hạn nộp 14-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng LAN BAKERY
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Tuyển Nữ Phụ Bar - Chuyên Barista Hạn nộp: 27-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nữ Phụ Bar - Chuyên Barista
Hạn nộp 27-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bar - Barista - Làm Ca Sáng Hạn nộp: 27-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Phụ Bar - Barista - Làm Ca Sáng
Hạn nộp 27-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Barista - Fulltime Hạn nộp: 27-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Fulltime
Hạn nộp 27-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bar - Chuyên Barista Hạn nộp: 23-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
3 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bar - Chuyên Barista
Hạn nộp 23-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Phụ Bar - Chuyên Barista - Parttime Hạn nộp: 22-12-2018Bán thời gian
Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Phụ Bar - Chuyên Barista - Parttime
Hạn nộp 22-12-2018
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Barista - Fulltime Hạn nộp: 21-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Barista - Fulltime
Hạn nộp 21-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bar - Chuyên Barista - Fulltime Hạn nộp: 21-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bar - Chuyên Barista - Fulltime
Hạn nộp 21-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nam Phụ Bar - Chuyên Barista Hạn nộp: 21-12-2018Ca xoay
Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bar - Chuyên Barista
Hạn nộp 21-12-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Barista - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Hạn nộp: 16-12-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
3 việc làm
Quảng Nam
Tiêu đề Tuyển Barista - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm
Hạn nộp 16-12-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Tuyển Nữ Barista Hạn nộp: 15-12-2018Ca xoay
Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quảng Nam
Tiêu đề Tuyển Nữ Barista
Hạn nộp 15-12-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!