Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Trang việc làm Barista - Tìm việc, tuyển Barista

Nhân Viên Pha Chế Trái Cây - Quận 3 Mới Hạn nộp: 20-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Trái Cây - Quận 3 Mới
Hạn nộp 20-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Luminus Smoothies
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Barista - Biên Hòa, Đồng Nai Mới Hạn nộp: 13-03-2019Ca xoay
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Biên Hòa, Đồng Nai Mới
Hạn nộp 13-03-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm - Khánh Hòa Mới
Hạn nộp 13-03-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Có Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 13-03-2019Ca xoay
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Có Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 13-03-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Có Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 13-03-2019Ca xoay
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Có Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 13-03-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Ca Sáng Mới Hạn nộp: 13-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Ca Sáng Mới
Hạn nộp 13-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Ca Chiều Mới Hạn nộp: 13-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Ca Chiều Mới
Hạn nộp 13-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Ca Sáng Mới Hạn nộp: 13-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Ca Sáng Mới
Hạn nộp 13-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
R&D Barista ( Innovation Barista ) Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 12,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề R&D Barista ( Innovation Barista )
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Tập Đoàn Huy Việt Nam
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Barista Hạn nộp: 24-02-2019Ca xoay
Pha chế, Barista
VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Barista
Hạn nộp 24-02-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Barista - Điện Bàn, Quảng Nam Hạn nộp: 12-03-2019Ca xoay
Pha chế, Barista
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Điện Bàn, Quảng Nam
Hạn nộp 12-03-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Tuyển Nam Phụ Bar - Chuyên Barista Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bar - Chuyên Barista
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Barista - Fulltime Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Barista - Fulltime
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân viên pha chế Nhà hàng Nhật (Thảo Điền) Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 5,500,000 - 7,500,000 Một tháng
4 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân viên pha chế Nhà hàng Nhật (Thảo Điền)
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Ussina Garden
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Cashier - Thu Ngân (Tan San Nhat International Airport) Hạn nộp: 31-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Barista, Lễ tân
VNĐ 8,500,000 - 10,000,000 Một tháng
10 việc làm
Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Cashier - Thu Ngân (Tan San Nhat International Airport)
Hạn nộp 31-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Barista, Lễ tân
Mức lương VNĐ 8,500,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng AUTOGRILL VFS F&B
Địa điểm [Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!