Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Trang việc làm Barista - Tìm việc, tuyển Barista

VINPEARL PHÚ QUỐC TUYỂN DỤNG PHA CHẾ Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
20 việc làm
[Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tiêu đề VINPEARL PHÚ QUỐC TUYỂN DỤNG PHA CHẾ Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm [Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tuyển Barista Quận 2 - Lương Hấp Dẫn_2710 Mới Hạn nộp: 30-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
- Lương thỏa thuận - Một tháng
1 việc làm
[Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Barista Quận 2 - Lương Hấp Dẫn_2710 Mới
Hạn nộp 30-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
TRỢ LÝ QUẢN LÝ CỬA HÀNG CAFE - HCM Mới Hạn nộp: 08-01-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista, Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
10 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề TRỢ LÝ QUẢN LÝ CỬA HÀNG CAFE - HCM Mới
Hạn nộp 08-01-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista, Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Passio
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
TRƯỞNG QUẦY PHA CHẾ - Việc Làm Hấp Dẫn Mới Hạn nộp: 30-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
- Lương thỏa thuận - Một tháng
1 việc làm
[Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề TRƯỞNG QUẦY PHA CHẾ - Việc Làm Hấp Dẫn Mới
Hạn nộp 30-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông
Địa điểm [Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Pha Chế Đặc Biệt Tại Biên Hòa_2696 Mới Hạn nộp: 26-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
3 việc làm
[Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam]
Tiêu đề Pha Chế Đặc Biệt Tại Biên Hòa_2696 Mới
Hạn nộp 26-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam]
Quản Lý Cửa Hàng Passio Coffee Mới Hạn nộp: 07-01-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista, Quản lý điều hành
VNĐ 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
5 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Thành Phố Hồ Chí Minh , Quận 3-Thành Phố Hồ Chí Minh , Quận 5-Thành Phố Hồ Chí Minh , Việt Nam]
Tiêu đề Quản Lý Cửa Hàng Passio Coffee Mới
Hạn nộp 07-01-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Passio
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Thành Phố Hồ Chí Minh , Quận 3-Thành Phố Hồ Chí Minh , Quận 5-Thành Phố Hồ Chí Minh , Việt Nam]
Quản Lý Cửa Hàng Tập Sự Mới Hạn nộp: 05-01-2018Ca xoay
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Quản Lý Cửa Hàng Tập Sự Mới
Hạn nộp 05-01-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Passio
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trưởng Ca Cửa Hàng Coffee - HCM Mới Hạn nộp: 05-01-2018Ca xoay
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
10 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Trưởng Ca Cửa Hàng Coffee - HCM Mới
Hạn nộp 05-01-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Passio
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Và Bán Hàng Mới Hạn nộp: 05-01-2018Ca xoay
Pha chế, Barista, Phục vụ
VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Và Bán Hàng Mới
Hạn nộp 05-01-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista, Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Passio
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Pha Chế Đặc Biệt Quận 10 - Lương Cao_2709 Mới Hạn nộp: 25-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 10-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Pha Chế Đặc Biệt Quận 10 - Lương Cao_2709 Mới
Hạn nộp 25-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 10-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Barista Quận 8 - Không Cần Kinh Nghiệm_2708 Mới Hạn nộp: 25-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
- Lương thỏa thuận - Một tháng
5 việc làm
[Quận 8-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Barista Quận 8 - Không Cần Kinh Nghiệm_2708 Mới
Hạn nộp 25-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 8-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Barista Việc Làm Hấp Dẫn_2695 Mới Hạn nộp: 25-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
3 việc làm
[Quận 10-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Barista Việc Làm Hấp Dẫn_2695 Mới
Hạn nộp 25-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 10-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Pha Chế Đặc Biệt Quận Gò Vấp_2694 Mới Hạn nộp: 25-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
- Lương thỏa thuận - Một tháng
2 việc làm
[Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Pha Chế Đặc Biệt Quận Gò Vấp_2694 Mới
Hạn nộp 25-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phan Chế Đặc Biệt Tại Tân Bình_2703 Mới Hạn nộp: 25-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
[Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Phan Chế Đặc Biệt Tại Tân Bình_2703 Mới
Hạn nộp 25-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Pha Chế Đặc Biệt - Quận 11_2702 Mới Hạn nộp: 25-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 11-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Pha Chế Đặc Biệt - Quận 11_2702 Mới
Hạn nộp 25-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 11-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Việc Làm Lương Cao - Pha Chế Đặc Biệt_2688 Mới Hạn nộp: 25-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Việc Làm Lương Cao - Pha Chế Đặc Biệt_2688 Mới
Hạn nộp 25-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Dụng Barista - Quận Thanh Khê Mới Hạn nộp: 19-12-2017Ca xoay
Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Dụng Barista - Quận Thanh Khê Mới
Hạn nộp 19-12-2017
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Mamma Mia Coffee
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Barista Không Cần Kinh Nghiệm_2687 Hạn nộp: 21-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Barista Không Cần Kinh Nghiệm_2687
Hạn nộp 21-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nam Bartender - Quận 1 Lương Cao_2685 Hạn nộp: 21-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nam Bartender - Quận 1 Lương Cao_2685
Hạn nộp 21-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Barista Ca Xoay Việc Làm Hấp Dẫn - Bình Thạnh, Quận 1_2678 Hạn nộp: 21-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
3 việc làm
[Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Barista Ca Xoay Việc Làm Hấp Dẫn - Bình Thạnh, Quận 1_2678
Hạn nộp 21-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phục Vụ - Part Time Làm Tết (Sân Bay Tân Sơn Nhất) Hạn nộp: 29-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Barista, Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
50 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Part Time Làm Tết (Sân Bay Tân Sơn Nhất)
Hạn nộp 29-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Barista, Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 50
Nhà tuyển dụng AUTOGRILL VFS F&B
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Job RSS
Tìm Kiếm Việc
Công ty
Địa điểm tìm kiếm
Chức danh
chuyên ngành
Mức lương
Hạn nộp hồ sơ
Kinh nghiệm
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!