Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Trang việc làm Barista - Tìm việc, tuyển Barista

Tuyển Nhân Viên Pha Chế Chuyên Về Barista Mới Hạn nộp: 25-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Pha Chế Chuyên Về Barista Mới
Hạn nộp 25-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Phụ Bar chuyên Barista Mới Hạn nộp: 25-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Phụ Bar chuyên Barista Mới
Hạn nộp 25-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Phụ Bar - Chuyên Barista Mới Hạn nộp: 18-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
3 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Phụ Bar - Chuyên Barista Mới
Hạn nộp 18-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Barista - Nhân Viên Pha Chế Hạn nộp: 31-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
10 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Barista - Nhân Viên Pha Chế
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Mellower Coffee HCM
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Chuyên Barista Hạn nộp: 09-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Chuyên Barista
Hạn nộp 09-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Infiniti Coffe & Resto
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Barista, Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 6,500,000
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Tuyển nhân viên Barista - Xoay ca - TD00000085
Hạn nộp 01-09-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 6,500,000
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Tuyển nhân viên Barista - Ca xoay - TD00000151
Hạn nộp 01-09-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Barista, Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000
1 việc làm
Tiêu đề Tuyển Nam - Barista - Không Cần Kinh Nghiệm - Quảng Nam - TD00000055
Hạn nộp 30-08-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,000,000
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000
1 việc làm
Tiêu đề Tuyển Nữ Phụ Bar - Chuyên Barista - Quảng Nam - TD00000029
Hạn nộp 30-08-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000
1 việc làm
Tiêu đề Tuyển Nữ Phụ Bar - Chuyên Barista - Quảng Nam - TD00000029
Hạn nộp 30-08-2018
Phân loại
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Barista, Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000
1 việc làm
Tiêu đề Tuyển Nam - Barista - Không Cần Kinh Nghiệm - Quảng Nam - TD00000055
Hạn nộp 30-08-2018
Phân loại
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,000,000
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Barista, Pha chế
VNĐ -
1 việc làm
Tiêu đề Tuyển Nữ Phụ Bar - Chuyên Barista - TD00000029
Hạn nộp 30-08-2018
Phân loại
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ -
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Barista, Pha chế
VNĐ -
1 việc làm
Tiêu đề Tuyển Nam - Barista - Không Cần Kinh Nghiệm - TD00000055
Hạn nộp 30-08-2018
Phân loại
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ -
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Barista, Pha chế
VNĐ -
1 việc làm
Tiêu đề Tuyển Nam - Barista - Không Cần Kinh Nghiệm - TD00000055
Hạn nộp 30-08-2018
Phân loại
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ -
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Barista, Pha chế
VNĐ -
1 việc làm
Tiêu đề Tuyển Nữ Phụ Bar - Chuyên Barista - TD00000029
Hạn nộp 30-08-2018
Phân loại
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ -
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Tuyển Nhân Viên Pha Chế Hạn nộp: 31-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Pha Chế
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Cong ty CP TM DV Kim Lê Vy
Địa điểm [Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Pha chế & Bán Hàng (Barista) Hạn nộp: 31-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế, Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 5,500,000 Một tháng
30 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 12-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh, Biên Hòa-Đồng Nai, Huyện Củ Chi-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha chế & Bán Hàng (Barista)
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế, Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Passio
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 12-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh, Biên Hòa-Đồng Nai, Huyện Củ Chi-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
TRỢ LÝ QUẢN LÝ CỬA HÀNG CAFE - HCM Hạn nộp: 31-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista, Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
10 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề TRỢ LÝ QUẢN LÝ CỬA HÀNG CAFE - HCM
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista, Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Passio
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quản Lý Cửa Hàng Passio Coffee Hạn nộp: 31-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista, Quản lý điều hành
VNĐ 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
5 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh ,
Tiêu đề Quản Lý Cửa Hàng Passio Coffee
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Passio
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam] [, ]
Quản Lý Cửa Hàng Tập Sự Hạn nộp: 31-08-2018Ca xoay
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Quản Lý Cửa Hàng Tập Sự
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Passio
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!