Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Trang việc làm Barista - Tìm việc, tuyển Barista

Nhân viên Barista Trung Nguyên Coffee Vàng Nổi bật Hạn nộp: 22-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Nhân viên Barista Trung Nguyên Coffee Vàng Nổi bật
Hạn nộp 22-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hệ Thống Trung Nguyên Coffee
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Pha Chế Thông Dụng - Nữ - Quận 8 Lương Tốt Mới Hạn nộp: 17-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
- Lương thỏa thuận 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 8-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Pha Chế Thông Dụng - Nữ - Quận 8 Lương Tốt Mới
Hạn nộp 17-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Cà Phê Hương Việt
Địa điểm [Quận 8-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Head Barista - La Gare Coffee - Quận 7 Mới Hạn nộp: 17-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Head Barista - La Gare Coffee - Quận 7 Mới
Hạn nộp 17-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng La Gare Coffee
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Pha Chế Quận 7 Không Cần Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 17-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
4 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Pha Chế Quận 7 Không Cần Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 17-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng La Gare Coffee
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Barista Có Kinh Nghiệm Quận 8 Ca Sáng Lương Cao Mới Hạn nộp: 14-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 6,000,000 - 9,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 8-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Barista Có Kinh Nghiệm Quận 8 Ca Sáng Lương Cao Mới
Hạn nộp 14-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 9,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng ATQ Coffee & Tea
Địa điểm [Quận 8-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Barista Quận 8 - ATQ Coffee & Tea Mới Hạn nộp: 14-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 8-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Barista Quận 8 - ATQ Coffee & Tea Mới
Hạn nộp 14-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng ATQ Coffee & Tea
Địa điểm [Quận 8-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Barista Ca Xoay Lương Tốt Quận 1 Mới Hạn nộp: 14-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Barista Ca Xoay Lương Tốt Quận 1 Mới
Hạn nộp 14-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng 82 Cafe
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Barista - Nhà Hàng Làng Pháp Mới Hạn nộp: 20-10-2017Ca xoay
Pha chế, Barista
- Lương thỏa thuận - Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Barista - Nhà Hàng Làng Pháp Mới
Hạn nộp 20-10-2017
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Làng Pháp
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Barista - Coffee Station - Việc Làm Theo Ca Mới Hạn nộp: 12-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
- Lương thỏa thuận - Một tháng
5 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Việt Nam]
Tiêu đề Barista - Coffee Station - Việc Làm Theo Ca Mới
Hạn nộp 12-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Việt Nam]
Barista - MERCURE BANA FRENCH VILAGE Hạn nộp: 26-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
- Lương thỏa thuận 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Barista - MERCURE BANA FRENCH VILAGE
Hạn nộp 26-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng MERCURE BANA FRENCH VILLAGE
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Barista Nữ Thu Nguyễn Coffee Quận 2 Hạn nộp: 10-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
3 việc làm
[Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Barista Nữ Thu Nguyễn Coffee Quận 2
Hạn nộp 10-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Thu Nguyễn Coffee
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Head Barista Ladin De Cafe Quận Bình Tân Hạn nộp: 10-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
- Lương thỏa thuận 9,000,000 - 20,000,000 Một tháng
2 việc làm
[Bình Tân-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Head Barista Ladin De Cafe Quận Bình Tân
Hạn nộp 10-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận 9,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Ladin De Café
Địa điểm [Bình Tân-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Barista Tại Quận Ngũ Hành Sơn Hạn nộp: 23-10-2017Bán thời gian
Pha chế, Barista, Việc làm khác
VNĐ 2,500,000 - 3,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Barista Tại Quận Ngũ Hành Sơn
Hạn nộp 23-10-2017
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Pha chế, Barista, Việc làm khác
Mức lương VNĐ 2,500,000 - 3,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Red Window Food and Cafe
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Bartender/ Barista An Cafe Sai gon - Vietnamese Cusine Hạn nộp: 20-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 9-Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Việt Nam]
Tiêu đề Bartender/ Barista An Cafe Sai gon - Vietnamese Cusine
Hạn nộp 20-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng An Cafe Saigon - Vietnamese Cusine
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 9-Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Việt Nam]
Barista Quận 1 & Quận 7 Hạn nộp: 06-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
4 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Barista Quận 1 & Quận 7
Hạn nộp 06-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Cafe De Bodyfriend
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Barista Bình Tân Không Cần Kinh Nghiệm Hạn nộp: 06-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Bình Tân-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Barista Bình Tân Không Cần Kinh Nghiệm
Hạn nộp 06-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Ladin De Café
Địa điểm [Bình Tân-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Barista Organic Coffee Quận 2 Lương Tốt Hạn nộp: 27-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Barista Organic Coffee Quận 2 Lương Tốt
Hạn nộp 27-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Organic Coffee Quận 2
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Barista Công Ty The Lab Sai gon Hạn nộp: 31-10-2017Ca xoay
Barista
VNĐ 3,500,000 - 5,500,000 Một tháng
0 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Barista Công Ty The Lab Sai gon
Hạn nộp 31-10-2017
Phân loại Ca xoay
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 0
Nhà tuyển dụng CTTNHH The Lab Saigon
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Barista Tròn Coffee Quận Bình Thạnh Hạn nộp: 23-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 3,500,000 - 5,500,000 Một tháng
3 việc làm
[Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Barista Tròn Coffee Quận Bình Thạnh
Hạn nộp 23-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Tròn Coffee
Địa điểm [Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Head Bar - Chuyên Viên R&D Thức Uống - Tous Les Jours Hạn nộp: 21-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Head Bar - Chuyên Viên R&D Thức Uống - Tous Les Jours
Hạn nộp 21-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Tous Les Jours
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bartender Cồng Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu ( An Nam Gourmet) Hạn nộp: 21-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
- Lương thỏa thuận 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Bartender Cồng Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu ( An Nam Gourmet)
Hạn nộp 21-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Cty TNHH Phân Phối Sành Điệu( An nam Gourmet)
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Job RSS
Tìm Kiếm Việc
Chức danh
Công ty
chuyên ngành
Mức lương
Kinh nghiệm
Hạn nộp hồ sơ
Địa điểm tìm kiếm
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!