Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Trang việc làm Barista - Tìm việc, tuyển Barista

VINPEARL PHÚ QUỐC TUYỂN DỤNG PHA CHẾ Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 8,000,000 - 9,000,000 Một tháng
40 việc làm
[Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tiêu đề VINPEARL PHÚ QUỐC TUYỂN DỤNG PHA CHẾ Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 40
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm [Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tuyển Phục vụ Nhà hàng (Phú Quốc) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
- Lương thỏa thuận 4,500,000 - 5,500,000  
20 việc làm
[Kiên Giang, Phú Quốc, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phục vụ Nhà hàng (Phú Quốc) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận 4,500,000 - 5,500,000  
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm [Kiên Giang, Phú Quốc, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Pha Chế - Việc Làm Hấp Dẫn Nổi bật Hạn nộp: 29-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 8-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Pha Chế - Việc Làm Hấp Dẫn Nổi bật
Hạn nộp 29-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng RI TA VÕ
Địa điểm [Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 8-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nữ Barista - Lương Hấp Dẫn_3166 Nổi bật Hạn nộp: 25-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nữ Barista - Lương Hấp Dẫn_3166 Nổi bật
Hạn nộp 25-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Pha Chế (Bartender/ Barista) Mới Hạn nộp: 31-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
4 việc làm
Long An , Việt Nam
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế (Bartender/ Barista) Mới
Hạn nộp 31-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng WESTLAKES GOLF CLUB & VILLAS - Long An
Địa điểm Long An , Việt Nam
Tuyển Bar Trưởng - Việc Làm Hấp Dẫn Hạn nộp: 27-06-2018Ca gãy
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 8,000,000 - 9,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 5-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Bar Trưởng - Việc Làm Hấp Dẫn
Hạn nộp 27-06-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng RI TA VÕ
Địa điểm [Quận 5-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nam Barista - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3204 Hạn nộp: 05-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nam Barista - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3204
Hạn nộp 05-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Barista - Fulltime Hoặc Ca Gãy_3201 Hạn nộp: 05-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Barista - Fulltime Hoặc Ca Gãy_3201
Hạn nộp 05-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bar - Barista Làm Ca Xoay_3191 Hạn nộp: 30-04-2018Ca xoay
Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bar - Barista Làm Ca Xoay_3191
Hạn nộp 30-04-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Dụng Nhân Viên Barista - Việc Làm Hấp Dẫn Hạn nộp: 27-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
3 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Dụng Nhân Viên Barista - Việc Làm Hấp Dẫn
Hạn nộp 27-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Barista Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3178 Hạn nộp: 27-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Barista Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3178
Hạn nộp 27-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bar - Barista Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3177 Hạn nộp: 27-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bar - Barista Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3177
Hạn nộp 27-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bar - Barista - Ưu Tiên Nữ_3162 Hạn nộp: 25-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 4-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bar - Barista - Ưu Tiên Nữ_3162
Hạn nộp 25-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 4-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nữ Phụ Bar - Barista - Việc Làm Hấp Dẫn_3161 Hạn nộp: 25-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nữ Phụ Bar - Barista - Việc Làm Hấp Dẫn_3161
Hạn nộp 25-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Barista Lương Cao - Quận 7_3063 Hạn nộp: 27-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 5,000,000 - 15,000,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Barista Lương Cao - Quận 7_3063
Hạn nộp 27-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bar - Barista Lương Cao_3028 Hạn nộp: 27-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bar - Barista Lương Cao_3028
Hạn nộp 27-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Pha chế & Bán Hàng (Barista) Hạn nộp: 30-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế, Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 5,500,000 Một tháng
15 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp-Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Pha chế & Bán Hàng (Barista)
Hạn nộp 30-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế, Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 15
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Passio
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp-Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Quận 2 _ 2932 Hạn nộp: 27-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Quận 2 _ 2932
Hạn nộp 27-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Việc Làm Barista Hà Nội_TDBS_062 Hạn nộp: 06-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
5 việc làm
Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Barista Hà Nội_TDBS_062
Hạn nộp 06-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Việc Làm Barista Đà Nẵng_TDBS_061 Hạn nộp: 13-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
- Lương thỏa thuận - Một tháng
5 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Barista Đà Nẵng_TDBS_061
Hạn nộp 13-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Việc Làm Barista Tphcm_TDBS_060 Hạn nộp: 14-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
4 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Barista Tphcm_TDBS_060
Hạn nộp 14-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
TRỢ LÝ QUẢN LÝ CỬA HÀNG CAFE - HCM Hạn nộp: 30-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista, Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
10 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề TRỢ LÝ QUẢN LÝ CỬA HÀNG CAFE - HCM
Hạn nộp 30-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista, Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Passio
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!