Mức lương tham khảo - Chefjob.vn

Mức Lương Ngành Tham Khảo (USD)

 • BẾP NÓNG
 • Phụ bếp $220 – $300
 • Bếp chính $350 – $550
 • Ca phó $600 – $700
 • Trưởng ca $750 – $850
 • Bếp phó $900 – $1000
 • Bếp trưởng > $1100
 • Bếp phó điều hành > $1300
 • Bếp trưởng điều hành > $1500
 • NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
 • Tiếp thực $150 – $250
 • Phục vụ $200 – $300
 • Trưởng ca $400 – $500
 • Giám sát $550 – $650
 • Trợ lý quản lý nhà hàng $700 – $750
 • Quản lý nhà hàng $800 – $900
 • Trợ lý giám đốc bộ phận ẩm thực $950 – $1000
 • Giám đốc bộ phận ẩm thực > $1300
 • BẾP BÁNH
 • Phụ bếp bánh $220 – $300
 • Thợ làm bánh $350 – $550
 • Phó ca $600 – $700
 • Giám sát ca $750 – $850
 • Trưởng ca $900 – $1000
 • Bếp trưởng bếp bánh > $1100
 • PHA CHẾ
 • Phụ bar $200 – $240
 • Nhân viên pha chế $260 – $350
 • Bar trưởng $400 – $500
 • Giám sát thức uống $550 – $650
 • Quản lý thức uống $700 – $900
 • Quản lý nhà hàng – bar > $1100
 • MARKETING
 • Nhân viên $220 – $300
 • Chuyên viên $350 – $450
 • Trưởng nhóm $550 – $700
 • Quản lý $800 – $1200
 • Giám đốc > $1500
 • SPA
 • Kỹ thuật viên Spa $200 – $300
 • Chuyên viên spa $350 – $500
 • Trưởng nhóm kỹ thuật viên > $550
 • Quản lý spa > $650