Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm Nhân Viên Pha Chế - Tuyển, tìm việc Pha Chế

Tổ Trưởng Pha Chế - Bartender Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 10,000,000 - 25,000,000 Một tháng
10 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Tổ Trưởng Pha Chế - Bartender Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ (yêu cầu Tiếng Anh - Quận 1, ca chiều tối) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 25-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
50 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ (yêu cầu Tiếng Anh - Quận 1, ca chiều tối) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 25-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 50
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
VINPEARL PHÚ QUỐC TUYỂN DỤNG PHA CHẾ Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 8,000,000 - 9,000,000 Một tháng
40 việc làm
[Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tiêu đề VINPEARL PHÚ QUỐC TUYỂN DỤNG PHA CHẾ Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 40
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm [Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Pha Chế - Việc Làm Hấp Dẫn Nổi bật Hạn nộp: 29-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 8-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Pha Chế - Việc Làm Hấp Dẫn Nổi bật
Hạn nộp 29-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng RI TA VÕ
Địa điểm [Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 8-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Đặc Biệt_3477 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Đặc Biệt_3477 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Bartender - Việc Làm Đà Nẵng_3484 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
VNĐ 5,000,000 - Một tháng
1 việc làm
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Bartender - Việc Làm Đà Nẵng_3484 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Phụ Bar - Bartender Làm Xoay Ca_3487 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Ca xoay
Bartender, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Phụ Bar - Bartender Làm Xoay Ca_3487 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Part Time Mới Hạn nộp: 14-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 2,000,000 - 6,000,000 Một tháng
20 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Part Time Mới
Hạn nộp 14-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 2,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng HỆ THỐNG CHUỖI NHÀ HÀNG KEM HAAGEN DAZS
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Bartender - Việc Làm Hấp Dẫn_3449 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Ca xoay
Pha chế, Bartender
VNĐ 5,000,000 - Một tháng
1 việc làm
Tiêu đề Tuyển Bartender - Việc Làm Hấp Dẫn_3449 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Bartender
Mức lương VNĐ 5,000,000 - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Tuyển Bar Trưởng - Barista - Tuyển Nam_3467 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
Cần Thơ , Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Bar Trưởng - Barista - Tuyển Nam_3467 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Lương Cao_3470 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Lương Cao_3470 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Tuyển Phụ Bar - Barista - Việc Làm Tại Biên Hòa_3435 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 3,000,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Tiêu đề Tuyển Phụ Bar - Barista - Việc Làm Tại Biên Hòa_3435 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Nhân viên Pha Chế Full time Mới Hạn nộp: 14-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
10 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân viên Pha Chế Full time Mới
Hạn nộp 14-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng HỆ THỐNG CHUỖI NHÀ HÀNG KEM HAAGEN DAZS
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Không Cần Kinh Nghiệm_3451 Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Không Cần Kinh Nghiệm_3451
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
[Biên Hòa] Phụ Barista lương 20k/h Hạn nộp: 09-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một giờ
2 việc làm
Đồng Nai, Việt Nam
Tiêu đề [Biên Hòa] Phụ Barista lương 20k/h
Hạn nộp 09-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một giờ
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Pha chế, Barista
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Barista - Việc Làm Hấp Dẫn
Hạn nộp 30-06-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng TNHHSX Cà Phê VIETPHIN
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Bartender - Ca Khuya Làm việc Tại Quận 1 Hạn nộp: 31-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
VNĐ 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Bartender - Ca Khuya Làm việc Tại Quận 1
Hạn nộp 31-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bartender, Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân viên Pha Chế Không Cần Kinh Nghiệm
Hạn nộp 22-06-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Imex Pan Pacific
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Pha Chế Cho Nhà Hàng Hạn nộp: 31-07-2018Ca xoay
Pha chế, Barista
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Pha Chế Cho Nhà Hàng
Hạn nộp 31-07-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Go Dog
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
BAR TRƯỞNG CHUỖI CỬA HÀNG CAFE Hạn nộp: 27-06-2018Ca gãy
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 8,000,000 - 9,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 5-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề BAR TRƯỞNG CHUỖI CỬA HÀNG CAFE
Hạn nộp 27-06-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng RI TA VÕ
Địa điểm [Quận 5-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Việc Làm Pha Chế Quận Tân Phú _TDBS_065 Hạn nộp: 20-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Tân Phú, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Việc Làm Pha Chế Quận Tân Phú _TDBS_065
Hạn nộp 20-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Tân Phú, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Việc Làm Pha Chế Trà Sữa_TDBS_063 Hạn nộp: 20-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Pha Chế Trà Sữa_TDBS_063
Hạn nộp 20-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!