Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm Nhân Viên Pha Chế - Tuyển, tìm việc Pha Chế

Nhân Viên Phục Vụ - Crew Member (Tan San Nhat International Airport) Nổi bật Hạn nộp: 31-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
20 việc làm
Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Crew Member (Tan San Nhat International Airport) Nổi bật
Hạn nộp 31-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng AUTOGRILL VFS F&B
Địa điểm [Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Fulltime Mới Hạn nộp: 16-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Fulltime Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Đặc Biệt Mới Hạn nộp: 16-03-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Đặc Biệt Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Trái Cây - Quận 3 Mới Hạn nộp: 20-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Trái Cây - Quận 3 Mới
Hạn nộp 20-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Luminus Smoothies
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Làm Tại Nha Trang Partime/Fulltime Mới Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
2 việc làm
Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Làm Tại Nha Trang Partime/Fulltime Mới
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng 79 BP Coffee
Địa điểm Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Nhân Viên Barista - Biên Hòa, Đồng Nai Mới Hạn nộp: 13-03-2019Ca xoay
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Biên Hòa, Đồng Nai Mới
Hạn nộp 13-03-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm - Khánh Hòa Mới
Hạn nộp 13-03-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Có Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 13-03-2019Ca xoay
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Có Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 13-03-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Có Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 13-03-2019Ca xoay
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Có Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 13-03-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Ca Sáng Mới Hạn nộp: 13-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Ca Sáng Mới
Hạn nộp 13-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Ca Chiều Mới Hạn nộp: 13-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Ca Chiều Mới
Hạn nộp 13-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Ca Sáng Mới Hạn nộp: 13-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Ca Sáng Mới
Hạn nộp 13-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
R&D Barista ( Innovation Barista ) Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 12,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề R&D Barista ( Innovation Barista )
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Tập Đoàn Huy Việt Nam
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
2 việc làm
Bình Dương
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt - Dĩ An, Bình Dương
Hạn nộp 24-02-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Barista Hạn nộp: 24-02-2019Ca xoay
Pha chế, Barista
VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bar - Barista
Hạn nộp 24-02-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nam Nhân Viên Bartender - Ca Sáng Và Chiều Hạn nộp: 24-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
5 việc làm
Hà Nội
Tiêu đề Nam Nhân Viên Bartender - Ca Sáng Và Chiều
Hạn nộp 24-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Bartender - Ca Chiều Hạn nộp: 24-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Bartender
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Bartender - Ca Chiều
Hạn nộp 24-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Bartender
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Phú Mỹ - BRVT Hạn nộp: 24-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Phú Mỹ - BRVT
Hạn nộp 24-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Thanh Bình Phú Mỹ
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam
Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt - Biên Hòa, Đồng Nai
Hạn nộp 22-02-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Bartender - Ca Xoay Hạn nộp: 22-02-2019Ca xoay
Pha chế, Bartender
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Bartender - Ca Xoay
Hạn nộp 22-02-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Bartender
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Pha chế
VNĐ 3,000,000 - 8,000,000 Một tháng
3 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Ninh Kiều, Cần Thơ
Hạn nộp 22-02-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!