Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm Nhân Viên Pha Chế - Tuyển, tìm việc Pha Chế

Nhân Viên Phục Vụ (yêu cầu Tiếng Anh - Quận 1, ca chiều tối) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 20-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
50 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ (yêu cầu Tiếng Anh - Quận 1, ca chiều tối) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 20-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 50
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
VINPEARL PHÚ QUỐC TUYỂN DỤNG PHA CHẾ Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
20 việc làm
[Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tiêu đề VINPEARL PHÚ QUỐC TUYỂN DỤNG PHA CHẾ Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm [Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
VINPEARL PHÚ QUỐC Tuyển Phục Vụ Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
20 việc làm
[Kiên Giang, Phú Quốc, Việt Nam]
Tiêu đề VINPEARL PHÚ QUỐC Tuyển Phục Vụ Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm [Kiên Giang, Phú Quốc, Việt Nam]
Restaurant Manager/ Trưởng nhà hàng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort Nổi bật Hạn nộp: 30-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 25,000,000 Một tháng
5 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Restaurant Manager/ Trưởng nhà hàng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort Nổi bật
Hạn nộp 30-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Barista Tại Quận 2_2752 Mới Hạn nộp: 05-01-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Barista Tại Quận 2_2752 Mới
Hạn nộp 05-01-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Bartender- Việc Làm Hấp Dẫn Mới Hạn nộp: 31-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Bartender, Pha chế
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
6 việc làm
[Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Bartender- Việc Làm Hấp Dẫn Mới
Hạn nộp 31-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV KHÁCH SẠN TÂN SƠN NHẤT
Địa điểm [Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bar Barista - Lương Hấp Dẫn_2746 Mới Hạn nộp: 05-01-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 8-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bar Barista - Lương Hấp Dẫn_2746 Mới
Hạn nộp 05-01-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 8-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bar Pha Chế Đặt Biệt - Lương Hấp Dẫn_2745 Mới Hạn nộp: 05-01-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 8-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bar Pha Chế Đặt Biệt - Lương Hấp Dẫn_2745 Mới
Hạn nộp 05-01-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 8-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bar Pha Chế Đặt Biệt- Lương Cao_2744 Mới Hạn nộp: 05-01-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 5-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bar Pha Chế Đặt Biệt- Lương Cao_2744 Mới
Hạn nộp 05-01-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 5-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Head Bar - Lương Rất Hấp Dẫn_2742 Mới Hạn nộp: 05-01-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Barista, Pha chế
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 5-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Head Bar - Lương Rất Hấp Dẫn_2742 Mới
Hạn nộp 05-01-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 5-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Pha Chế - Quận 3 Mới Hạn nộp: 31-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Quận 3 Mới
Hạn nộp 31-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng CN CÔNG TY TNHH TP TM ĐẠI PHÁT
Địa điểm [Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Barista - Quận Hải Châu - Đà Nẵng Mới Hạn nộp: 26-12-2017Ca xoay
Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
4 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Barista - Quận Hải Châu - Đà Nẵng Mới
Hạn nộp 26-12-2017
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Rita Coffee
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Pha Chế Đặc Biệt Quận Bình Thạnh_2728 Mới Hạn nộp: 31-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Pha Chế Đặc Biệt Quận Bình Thạnh_2728 Mới
Hạn nộp 31-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Barista Không Cần Kinh Nghiệm_2727 Mới Hạn nộp: 31-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
8 việc làm
[Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Barista Không Cần Kinh Nghiệm_2727 Mới
Hạn nộp 31-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Pha Chế Đặc Biệt - Bình Dương_2725 Mới Hạn nộp: 31-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Bình Dương, Việt Nam
Tiêu đề Pha Chế Đặc Biệt - Bình Dương_2725 Mới
Hạn nộp 31-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Pha Chế Đặc Biệt - Kinh Nghiệm Dưới 1 Năm_2724 Mới Hạn nộp: 31-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Pha Chế Đặc Biệt - Kinh Nghiệm Dưới 1 Năm_2724 Mới
Hạn nộp 31-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Barista Quận 10 - Việc Làm Hấp Dẫn_2722 Mới Hạn nộp: 31-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 10-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Barista Quận 10 - Việc Làm Hấp Dẫn_2722 Mới
Hạn nộp 31-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 10-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Pha Chế Đặc Biệt - Không Cần Kinh Nghiệm_2720 Mới Hạn nộp: 01-01-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Pha Chế Đặc Biệt - Không Cần Kinh Nghiệm_2720 Mới
Hạn nộp 01-01-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Pha Chế Đặc Biệt Tại Bình Dương_2713 Hạn nộp: 30-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Bình Dương, Việt Nam
Tiêu đề Pha Chế Đặc Biệt Tại Bình Dương_2713
Hạn nộp 30-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Pha Chế Đặc Biệt Quận 6_2712 Hạn nộp: 30-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 6-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Pha Chế Đặc Biệt Quận 6_2712
Hạn nộp 30-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 6-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Barista Quận 2 - Lương Hấp Dẫn_2710 Hạn nộp: 30-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
- Lương thỏa thuận - Một tháng
1 việc làm
[Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Barista Quận 2 - Lương Hấp Dẫn_2710
Hạn nộp 30-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
TRỢ LÝ QUẢN LÝ CỬA HÀNG CAFE - HCM Hạn nộp: 08-01-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista, Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
10 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề TRỢ LÝ QUẢN LÝ CỬA HÀNG CAFE - HCM
Hạn nộp 08-01-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista, Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Passio
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
TRƯỞNG QUẦY PHA CHẾ - Việc Làm Hấp Dẫn Hạn nộp: 30-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
- Lương thỏa thuận - Một tháng
1 việc làm
[Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề TRƯỞNG QUẦY PHA CHẾ - Việc Làm Hấp Dẫn
Hạn nộp 30-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông
Địa điểm [Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Pha Chế Đặc Biệt Tại Biên Hòa_2696 Hạn nộp: 26-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
3 việc làm
[Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam]
Tiêu đề Pha Chế Đặc Biệt Tại Biên Hòa_2696
Hạn nộp 26-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam]
Job RSS
Tìm Kiếm Việc
Công ty
Địa điểm tìm kiếm
Chức danh
chuyên ngành
Mức lương
Hạn nộp hồ sơ
Kinh nghiệm
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!