Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm Nhân Viên Pha Chế - Tuyển, tìm việc Pha Chế

VINPEARL PHÚ QUỐC TUYỂN DỤNG PHA CHẾ Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 8,000,000 - 9,000,000 Một tháng
40 việc làm
[Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tiêu đề VINPEARL PHÚ QUỐC TUYỂN DỤNG PHA CHẾ Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 40
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm [Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
VINPEARL PHÚ QUỐC Tuyển Phục Vụ Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
20 việc làm
[Kiên Giang, Phú Quốc, Việt Nam]
Tiêu đề VINPEARL PHÚ QUỐC Tuyển Phục Vụ Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm [Kiên Giang, Phú Quốc, Việt Nam]
Việc Làm Barista Việc Làm Hấp Dẫn_2928 Hạn nộp: 10-03-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 7,000,000 Một tháng
7 việc làm
[Quận 8-Hồ Chí Minh, Tân Phú, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Việc Làm Barista Việc Làm Hấp Dẫn_2928
Hạn nộp 10-03-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 7
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 8-Hồ Chí Minh, Tân Phú, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Barista - Ưu Tiên Nam - Việc Làm Hấp Dẫn_3026 Hạn nộp: 10-03-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Barista - Ưu Tiên Nam - Việc Làm Hấp Dẫn_3026
Hạn nộp 10-03-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Barista - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3007 Hạn nộp: 28-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Barista - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3007
Hạn nộp 28-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Pha Chế Đặc Biệt - Phúc Lợi Tốt_3003 Hạn nộp: 25-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Tân Bình-TPHCM, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Pha Chế Đặc Biệt - Phúc Lợi Tốt_3003
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Tân Bình-TPHCM, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Bartender - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm _ 2993 Hạn nộp: 25-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
3 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Bartender - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm _ 2993
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Head Bar - Barista Lương Hấp Dẫn_2985 Hạn nộp: 20-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista, Việc làm khác
VNĐ 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Head Bar - Barista Lương Hấp Dẫn_2985
Hạn nộp 20-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista, Việc làm khác
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Việc Làm Pha Chế Hà Nội_TDBS_070 Hạn nộp: 02-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
5 việc làm
Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Pha Chế Hà Nội_TDBS_070
Hạn nộp 02-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Việc Làm Pha Chế Đà Nẵng_TDBS_069 Hạn nộp: 14-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
3 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Pha Chế Đà Nẵng_TDBS_069
Hạn nộp 14-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Pha Chế Quận 1_TDBS_068 Hạn nộp: 24-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Pha Chế Quận 1_TDBS_068
Hạn nộp 24-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Pha Chế Quận 7 _TDBS_067 Hạn nộp: 17-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 5,500,000 - 8,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Pha Chế Quận 7 _TDBS_067
Hạn nộp 17-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Việc Làm Pha Chế Không Cần Kinh Nghiệm _TDBS_066 Hạn nộp: 14-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Pha Chế Không Cần Kinh Nghiệm _TDBS_066
Hạn nộp 14-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Việc Làm Pha Chế Quận Tân Phú _TDBS_065 Hạn nộp: 20-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Tân Phú, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Việc Làm Pha Chế Quận Tân Phú _TDBS_065
Hạn nộp 20-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Tân Phú, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Việc Làm Pha Chế Part Time _TDBS_064 Hạn nộp: 25-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Pha Chế Part Time _TDBS_064
Hạn nộp 25-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Việc Làm Pha Chế Trà Sữa_TDBS_063 Hạn nộp: 20-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Pha Chế Trà Sữa_TDBS_063
Hạn nộp 20-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Việc Làm Barista Hà Nội_TDBS_062 Hạn nộp: 06-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
5 việc làm
Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Barista Hà Nội_TDBS_062
Hạn nộp 06-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Việc Làm Barista Đà Nẵng_TDBS_061 Hạn nộp: 13-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
- Lương thỏa thuận - Một tháng
5 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Barista Đà Nẵng_TDBS_061
Hạn nộp 13-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Việc Làm Barista Tphcm_TDBS_060 Hạn nộp: 14-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
4 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Barista Tphcm_TDBS_060
Hạn nộp 14-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Việc Làm Bartender Hà Nội_TDBS_059 Hạn nộp: 14-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
- Lương thỏa thuận - Một tháng
5 việc làm
Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Bartender Hà Nội_TDBS_059
Hạn nộp 14-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Việc Làm Bartender Đà Nẵng_TDBS_058 Hạn nộp: 19-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
- Lương thỏa thuận - Một tháng
3 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Bartender Đà Nẵng_TDBS_058
Hạn nộp 19-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Bartender Quán Bar_TDBS_057 Hạn nộp: 14-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
- Lương thỏa thuận - Một tháng
3 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Bartender Quán Bar_TDBS_057
Hạn nộp 14-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!